اعمار لوله هاي گاز ترکمنستان از طريق افغانستان و پ

اعمار لوله های گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند تا اخیر سال جاری میلادی آغاز میگردد.

به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، این موضوع در ملاقات نواز شریف صدراعظم پاکستان با معاون صدراعظم ترکمنستان مطرح شد.

گفته میشود که اعمار لوله های گاز ترکمنستان به هند ۷.۶ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.

ترکمنستان چهارمین کشور بعد از روسیه، ایران و قطر با ذخایر غنی گاز در جهان میباشد. 

امتداد لوله های گاز ترکمنستان تا به هند در حدود ۱۸۱۴ کیلومتر می باشد که از جنوب شرق ترکمنستان به افغانستان- از شهر هرات و قندهار عبور نموده, سپس به پاکستان و بعداً با گذر از کویته و مولتان گاز طبیعی به پنجاب هند صادر میگردد.

در نوامبر سال ۲۰۱۴ کمپنی گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در این ارتباط شرکت سهامی TAPI را تأسیس نمودند.


Your comment

Related posts

Latest news