جواد ولایتی/ در جوامعی که به جای تاکید بر شایسته‌سالاری و انسانیت تاکید بر قوم‌گرایی باشد و وظایف و مسئولیت‌ها به جای شایستگی و تخصص بر اساس سهمیه‌بندی قومی باشد، در آن جوامع هیچ‌گاه کار به اهل کار سپرده نخواهد شد و در نتیجه شاهد خلق فجایع پی هم در همه عرصه‌ها خواهیم بود.

در کشور ما افعانستان نیز همیشه و بخصوص در طی سال‌های اخیر به جای تلاش در راستای ملت‌سازی و شایسته‌سالاری، تلاش‌ها برای قومی کردن همه عرصه‌ها صورت گرفته است و وظایف به افراد بر اساس هویت قومی و سهمیه‌بندی قومی سپرده می‌شود و نه بر اساس شایستگی، تخصص و انسان بودن افراد.

متاسفانه در افغانستان حتی علم و دانش نیز سهمیه‌بندی قومی شده است و حال افراد به جای راه یافتن از طریق امتحان رقابت آزاد در کنکور، بر اساس سهمیه‌بندی قومی جذب دانشگا‌ه‌ها می‌شوند و با این وضع ممکن است که افرادی بدون استعداد و سواد بر اساس سهمیه‌بندی وارد دانشگاه شده و بسیاری از افراد دیگر با استعداد فراوان و زحمت‌ زیاد از ورود به دانشگاه باز بمانند.

تصور کنید که یک فرد تنبل و بی‌سواد اگر از رشته‌های دانشگاهی فارغ شود جز اینکه فاجعه به بار بیاورد دیگر چی دستاوردی خواهد داشت؟!

همچنین در افغانستان مسوولان و کارمندان نهادها و ادارات، خود را تنها مسوول خدمت‌رسانی به قوم خود تصور نموده و به اقوام دیگر به دید دشمن و مهاجر نگاه می‌کنند. با چنین وضعیتی هرگز امید به آینده روشن نیست که آیا افغانستان از وضعیت فلاکت‌بار موجود بیرون خواهد آمد یا نه.

مردم افغانستان از گذشته تاکنون در تنور سوزان قوم‌گرایی سوخته و می‌سوزند و مسوولان به جای پاشیدن آب سرد برای خاموش کردن ای

نظر شما

آخرین اخبار