معاون امور بینالملل موسسه حقوق بشری و بینالمللی صلح زیبای جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت جنایات تروریستی روز گذشته در کابل و ننگرهار، تأکید کرد که تروریستها با علم به اینکه هدف مورد حمله شفاخانه و زایشگاه است، تمامی اصول اخلاقی و هنجارهای انسانی و حقوق بشردوستانه، به ویژه کنوانسیونهای ژنو در خصوص الزام مصون بودن شفاخانهها از حملات و نیز زنان و کودکان به عنوان گروههای مورد حمایت این کنوانسیونها را به شدت هتک و نقض کردند.
 
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: سامان نیازی در پیامی که در اختیار آوا قرار گرفته، نوشته است: "ترور و خشونت در دنیای امروز به ضامن بقای تفکرات استعمارگران تبدیل شده و بخشی از مدیریت دور از ارزش‌های انسانی آن‌ها می‌باشد. البته سهم مردم مظلوم افغانستان از این مدیریت مضاعف می‌باشد".
 
وی خاطرنشان کرده که "هر روز پدیده شوم ترور و حملات تروریستی در نقطه نقطه کشور مردمان رنج‌کشیده افغانستان، حق حیات و زندگی توأم با امنیت را از ایشان سلب کرده و تروریست‌ها با جنایت هولناک اخیر، تمامی اصول اخلاقی و هنجارهای انسانی و حقوق بشردوستانه، به ویژه کنوانسیون‌های ژنو در خصوص الزام مصون بودن بیمارستان‌ها از حملات و نیز زنان و کودکان به عنوان گروه‌های مورد حمایت این کنوانسیون‌ها را به شدت هتک و نقض کردند".
 
معاون امور بین‌الملل موسسه حقوق بشری و‌بین المللی صلح زیبای ایران در ادامه تصریح کرده است، اگرچه امروز دنیا مشغول کشف منشأ تولید و شیوع کرونا شده، اما بر کسی پوشیده نیست ایجادکننده تفکرات خشن تکفیری و تروریستی در منطقه و نیز تولیدکنندگان داعش به استناد سندهای نوشتاری و گفتاری، کدام کشورها و دولت‌ها می‌باشند؛ لذا در مبارزه و ریشه‌کنی ترور و تروریست، لزومی به تحقیق و آزمایشگاه نیست و صرف محکوم کردن امثال آقای پمپئو(وزیر خارجه امریکا) نوعی استهزاء عقلای جهان است.
 
وی افزود: "ترور وحشیانه مادران و نوزادان تازه متولد شده باعث رو سفیدی کروناویروس و افتخار و سربلندی او در مقابل عاملان این جنایت هولناک است؛ جنایتی که با کشتن نوزادان بی‌گناه، آینده افغانستان را نیز از اکنون به استق

نظر شما

آخرین اخبار