بر اساس این طرح، قرار است ساعات کاری ادارات دولتی از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 4:00 بعد از ظهر تنظیم شود و کارمندان ادارات در دو شیفت روزهای زوج و فرد سر کار حاضر شوند.
 
سرور دانش، معاون رئیس جمهور که ریاست کمیته را برعهده دارد، در این رابطه گفت که تغییر رژیم کاری ادارات دولتی بر اساس پیشنهاد ادارات مختلف در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم، صورت می‌گیرد.
 
معاون رئیس جمهور افزود ادارات دولتی مکلف است که نکات بهداشتی را برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در نظر بگیرند و فاصله اجتماعی را در زمان ارائه خدمات به مراجعین، رعایت کنند.
 
طبق طرح تغییر رژیم کاری ادارات دولتی، کارکنان ردیف (الف) و (ب) که شامل بست‌های فوق، مافوق، اول و دوم خدمات ملکی می‌شوند و کارکنانی که دارای صلاحیت امضا هستند و یا مسئولیت بخش‌های ضروری را به عهده دارند، باید همه روزه سرکار حاضر شوند. همچنین ادارات بر اساس نیاز می‌توانند رژیم کاری کارمندان خود را تنظیم کنند.
 
در این طرح، اداره ملی احصائیه و شاروالی کابل، به دلیل حجم بالای تقاضای مراجعه کنندگان، استثنا قرار داده شده و کارمندان آنها باید همه روزه سرکار حاضر شوند.
 
 
در جلسه امروز کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، همچنین طرح تنظیم کسب و کار و فعالیت اصناف مختلف، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
اعضای جلسه فیصله کرند که طرح تنظیم کسب و کار و فعالیت اصناف در جلسه روز دوشنبه کابینه مطرح گردد و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مردم، در این مورد تصمیم لازم اتخاذ گردد.
 
 

نظر شما

آخرین اخبار