وزير زراعت در جشنواره زعفران هرات گفت: از لحاظ کيفي جايگاه اول و از لحاظ کمي سومين توليدکننده‌ي زعفران در دنيا مي باشيم. برنامه ي ما اين است که به زودي دومين مولد زعفران باشيم.

وزیر زراعت در جشنواره زعفران هرات گفت: از لحاظ کیفی جایگاه اول و از لحاظ کمی سومین تولیدکننده‌ی زعفران در دنیا می باشیم. برنامه ی ما این است که به زودی دومین مولد زعفران باشیم.

خبرگزاری آوا ـ هرات: پنجمین جشنواره گل زعفران و نمایشگاه غذاهای محلی و زعفرانی امروز پنجشنبه با حضور وزیر زراعت در ولایت هرات برگزار شد.

 نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور در این جشنواره گفت: طبق پیش‌بینی و استراتژی وزارت زراعت در قسمت انکشاف زعفران قرار بود ما در سال ۱۴۰۰ به تولید ۱۴ تن برسیم، اما ما راه پنج ساله را در دو سال طی نمودیم.

آقای درانی از تمام تاجران، بخش خصوصی و نهادهای دولتی خواست که طبق حکم رئیس جمهور جلو واردات زعفران را بگیرند تا تولیدات داخلی رشد نماید.

وی خطاب به زعفران‌کاران پیشنهاد کرد که روزی را معین و مشخص کنید تا در تقویم ملی به نام روز ملی زعفران درج گردد.

به گفته آقای درانی تولید سال جاری زعفران در هرات به ۱۷ تن و در کل افغانستان به ۱۸ تن پیش بینی شده است و نسبت به سال گذشته افزایش 13.3 فیصد را نشان می دهد.

وزیر زراعت افزود: از لحاظ کیفی جایگاه اول و از لحاظ کمی سومین تولیدکننده‌ی زعفران در دنیا می باشیم. برنامه ی ما این است که به زودی دومین مولد زعفران باشیم.

او ادامه داد که زعفران کشور در نمایشگاه‌های خارجی جایگاه خاص دارد و امارات، چین، هند، عربستان و کشورهای اروپایی علاقه مند به استفاده از زعفران افغانستان می باشند.

نظر شما

آخرین اخبار