امروز پنج‌شنبه (18 میزان)، گفتمان دانشجويی خبرگزاری آوا تحت عنوان "جايگاه زن در نظام اسلامی" در كابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، حجت‌الاسلام علی اسود بلال استاد حوزه علميه و كارشناس این گفتمان، شناخت زن را مساوی با شناخت انسان خواند و افزود: هر آنچه برای شناخت انسان به عنوان موجود برتر و خليفۀ خدا در روی زمين ضرورت دارد شامل زن نیز می‌شود.

او با اظهار اينكه مقام و جايگاه زن در اسلام بر كسی پوشيده نیست گفت: اما اگر بخواهيم زن را از منظر انسان بودن بشناسيم اولين راه كاوش‌گری در خويشتن و دست‌يابی به خصوصيات اين موجود پر از رمز و راز است.

اين فعال دينی خاطرنشان كرد: تعريفی كه امروز تحت عنوان تساوی حقوق زنان و مردان صورت می‌گيرد در حقيقت نفی حقوق و خدشه‌دار كردن شخصيت زن است. اين طرز فكر بيانگر اين است كه زن بودن با داشتن ويژگی‌های اسلامی نوعی نقص است و زنان بايد در عرصه‌های زندگی مردگونه باشند تا به حق خود برسند.

اما به گفتۀ بلال، زن در مقام بلند همسری و مادری قرار دارد و به عنوان ادامه‌دهندۀ نسل بشر و ساحل آرامش‌دهندۀ جامعۀ بشری هستند كه هميشه بايد مود احترام و تكريم باشد.

به باور بلال، ازدواج و تشكيل خانواده در چوكات شريعت راه معقول برای ادامه نسل انسان است اما از ديد يک عده افراد دين‌گريز و سكولار ازدواج يعنی اسارت‌خانه، يعنی زندان، تربيت اولاد بار اضافی بر دوش زن، اين نوع طرز فكر زن را حتی از خواسته‌های طبيعی و غريزی كه خداوند در وجودش قرار داده است محروم می‌كند.

به گفتۀ اين عالم دين تمام اديان الهی از جمله اسلام بر تشكيل خانواده تاكيد كرده‌اند. اين در حالی است كه علم و تجربۀ بشری نيز نياز مادری و همسرداری، تربيت فرزند و احساس و عشق مادری را كانون تمام عشق‌ها تشخيص داده و از ضرورت‌های اوليه زندگی ثابت كرده است. همچنين علم ثابت كرده فرزندانی كه در دامن مادر تربيت نمی‌شوند ناقص هستند و اكثر مصيبت‌هایی كه در جامعه بشری رخ داده است از دست همين فرزندانی است كه در دامن مادر نه بلکه در خيابان‌ها و جاهایی كه نبايد تربيت می‌شدند تربيت شده‌اند.

وی در اين زمينه به شاهد زندۀ تاريخی اشاره كرد و گفت: جنگ دوم جهانی را كه ميليون‌ها انسان در آن قربانی شدند هتلر نازی بوجود آورد. اگر در زندگی او دقت شود می‌بينيم كه در طفوليت از مهر مادر محروم بوده و اغلب زندگی خود را در هوتل‌ها و مكان‌های نامناسب سپری كرده است؛ پس نتيجه اين می‌شود كه وجود مادر به زندگی معنا می‌بخشد و شالودۀ شخصيت آيندۀ انسان را می‌ريزد.

او با انتقاد از مدل انديشۀ غربی نسبت به زن گفت: کسانی كه امروز برای زن دايۀ دلسوزتر از مادر شده‌اند و می‌خواهند اين احساس‌ها را از زن بگيرند در حقيقت در حق جامعه جفا کرده‌اند. در حالی که ادعا می‌كنند انسان مدنی هستند. به عقيدۀ بلال مدنيت مهر و عاطفه می‌خواهد.

او همچنان علاوه كرد كه مدرنيزم تلاش داشت تا نظام خانواده را بر هم بزند غافل از اينكه با اين كار خود جامعه بشری را به پرتگاه سقوط سوق داده است.

او همچنان ابراز داشت كه زن با مرد در زندگی يک هدف را دنبال می‌كنند و آن بندگی و كسب رضايت خداوند است.

نظر شما

مطالب مرتبط

آخرین اخبار