به گزارش خبرگزاری آوا، در اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تصریح شده است که بیمه پناهندگان آسیب پذیر  از تاریخ 6 /12 /97 تا 6/2/ 98 به مدت شش ماه و بیمه سایر پناهندگان از تاریخ مراجعه و در چهار مقطع زمانی که مرحله نخست آن از اول تا دهم ثور / اردیبهشت  آغاز می شود، با اعتبار یکساله تمدید و خدمات مورد نظر به واجدین شرایط ارایه می گردد.
در اطلاعیه خاطر نشان شده است که ارائه کارت آمایش یا برگه هویت معتبر برای کلیه اتباع و همچنین پرداخت هزینه صدور دفترچه(30000 ریال)  و کارمزد مصوب دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی الزامی می باشد.

نظر شما

مطالب مرتبط

آخرین اخبار