ارسال اين مطلب به دوستان

(( 78 میلیون افغانی پول تشویقی برای بامیان؛ پروژه‌های دارای اولویت مردم در بودجه گنجانیده می‌شود ))