خبرنگاران بايد براي عموم ذهنيت بدهند که جنگ به نفع افغانستان و مردم افغانس

فعال رسانه ای: فعالیت و اقدام گزارشگران در رابطه به مثبت اندیشی صلح می تواند پیامد و نتایج مثبت را در جامعه داشته باشد. اهل رسانه در افغانستان تلاش می کنند که ادبیات بدیل جنگ را پیدا نمایند، یعنی ما چگونه می توانیم ادبیات جنگ را به ادبیات صلح تبدیل نماییم.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - بلخ: فریده نیکزاد؛ فعال رسانه ای کشور و نماینده مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان به خبرنگار آوا گفت: روند گفتگو های صلح یک پروسه بزرگ ملی بوده که نیاز است بخاطر تامین و برقراری صلح خبرنگاران و گزارشگران از ترفند گزارشگری صلح استفاده نمایند تا در قسمت زندگی پیش از صلح  و زندگی بعد از صلح برای مردم آگاهی دهی شود.

وی افزود: فعالیت و اقدام گزارشگران در رابطه به مثبت اندیشی صلح می تواند پیامد و نتایج مثبت را در جامعه داشته باشد. اهل رسانه در افغانستان تلاش می کنند که ادبیات بدیل جنگ را پیدا نمایند یعنی ما چگونه می توانیم ادبیات جنگ را به ادبیات صلح تبدیل نماییم.

او می گوید، خبرنگاران باید ارزش هایی را دنبال نمایند که ذهنیت جامعه را به برقراری صلح نزدیک و آماده بسازد و تاکنون رهنمود گزارشگری صلح تهیه نشده تا خبرنگاران با استفاده از آن زمینه ساز برقراری صلح باشند.

خانم نیکزاد اظهار داشت: ما با اتحادیه ژورنالیستان افغانستان طرحی را تدوین خواهیم کرد تا در عرصه گزارشگری صلح به عنوان یک ابزار نزد خبرنگاران باشد و آنان را رهنمایی کند. خبرنگار باید ارزش های صلح را ب

نظر شما

آخرین اخبار