همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی قدس، برخی از اساتید دانشگاه‌های کشور می‌گویند که در فلسفه روز جهانی قدس تنها مسئله‌ی فلسطین مطرح نیست، بلکه بحث دفاع از مظلوم بنا به فرموده‌ی پیامبر گرامی اسلام (ص) "اگر مسلمانی به یاری مظلوم نشتابد از ما نیست"، نباید دیدگاه بسیار محدود به روز جهانی قدس داشت.
 
خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: سخی منیر استاد دانشگاه کابل در مصاحبه با آوا می‌گوید که فلسطین یکی از مناطق حساس و استراتژیک از نظر سیاسی و نظامی است که حمایت امریکا از اسرائیل را با خود دارد.
 
به گفته منیر کشورهایی مانند سعودی، اردن و امارات در شرایط حاضر خنثی عمل می‌کنند در حالی که باید از نگاه اسلامی با فلسطینی‌ها همراه باشند، چون این کشورها رابطه مخفی، خصوصی و استخباراتی با صهیونیست‌ها و اسرائیل دارند، جنبه سیاسی قضیه را برجسته‌تر کرده است.
 
منیر بیان کرد که جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت‌های منطقه است که می‌خواهد از طریق فلسطین ضربه‌های خود را بر متحد امریکا یعنی اسرائیل وارد کند.
 
او افزود که رابطه ایران با فلسطین از زمانی که یاسر عرفات در ایران با امام خمینی دیدار کرد و در پی این دیدار، ایرانی‌ها کوشش کردند که نقطه مبارزه علیه اسرائیل و امریکا را حمایت از مردم فلسطین قرار دهند که این کار از یک سو رنگ دفاع از مظلوم را به خود داشت و از طرف دیگر اقتدارگرایی وهدف‌های استراتژیک ایران را به حقیقت نزدیک می‌کرد.
 
این استاد دانشگاه گفت که "متاسفانه فلسطینی‌ها طی چندین دهه رهبرانی نداشتند که از ارزش‌های این سرزمین و آنچه لازم بود، دفاع کند، بلکه در پشت پرده معامله‌هایی نیز صورت گرفت که تا امروز از مردم قربانی می‌گیرد."
 
به گفته او، قدرت‌های خاورمیانه از این آشفته بازار طی بیش از چهار دهه، از منازعات فلسطین و اسرائیل به نفع خود استفاده کردند و هیچ‌گاه حقوق مردم فلسطین را در نظر نگرفتند.
 
او اظهار داشت که نه تنها در فلسطین، بلکه بعد از شکست امپراتوری ا

نظر شما

آخرین اخبار