صدها باشنده ولسوالي شيرين تگاب، به شمول زن و مرد صبح امروز قيام شان را عليه طالبان آغاز کرده اند که تاکنون دو قرارگاه طالبان و يک محل اخاذي آنان را تسخير گرديده است.

پولیس فاریاب می گوید، پس از ظلم گسترده طالبان، صدها باشنده ولسوالی شیرین تگاب، به شمول زن و مرد صبح امروز قیام شان را علیه طالبان آغاز کرده اند که تاکنون دو قرارگاه طالبان و یک محل اخاذی آنان را تسخیر گردیده، اما در نتیجه شلیک طالبان یک کودک و دو مرد زخمی شده است.

خبرگزاری صدای افغان - بلخ: عبدالکریم یورش؛ سخنگوی پولیس فاریاب، امروز (یکشنبه، 28 ثور) به آوا گفت: قیام کنندگان باشندگان روستاهای کوه صیاد و اسلام قلعه هستند که ساعت 8 صبح امروز پس از آنکه طالبان قصد تجاوز جنسی بالای یک تن از باشندگان این روستاها را داشتند، قیام شان آغاز شد که تا کنون ادامه دارد و هر لحظه امکان دارد گسترش یابد و باشندگان سایر قریه‌جات نیز به قیام کنندگان بپیوندند.

به گفته او، تاکنون طالبان بدون مقاومت دو پاسگاه شان را ترک کردند و از ساحه متواری شدند، اما پس از ساعاتی دوباره برگشتند و قیام کنندگان را به گلوله بستند که در نتیجه آن یک کودک و دو مرد زخمی شده است.

سخنگوی پولیس فاریاب می گوید، این معترضان مدعی هستند که ظلم طالبان پشتون تبار بالای مردم سبب گردیده تا دست به قیام بزنند و از خودشان دفاع کنند.

یورش می افزاید، در جریان قیام مردم، یک محل اخاذی مخالفین در مسیر جاده از سوی مردم تخریب شده و چندین میل سلاح و مهمات آنان نیز به دست مردم افتاده است.

سخنگوی پولیس فاریاب تاکید کرد که نیروهای امنیتی آمادگی دفاع از مردم شیرین تگاب را دارند و در صورت ضرورت و تشدید حملات طالبان بالای قیام کنندگان کمک های زمینی و هوایی به آنان خواهند رسید.

قریه کوه صیاد و اسلام قلعه از روستاهای تحت تصرف طالبان است که بیش از چهارهزار خانواده در آنجا زندگی می کنند.

نظر شما

آخرین اخبار