والي غزني از ماليات به عنوان يک بخش مهم منابع مالي حکومت ياد کرد و گفت: پرداخت ماليات در ت

والی غزنی اﺯ ماليات به عنوان یک بخش مهم منابع مالی حکومت یاد کرد و گفت: پرداخت ماليات در تقويت ﺯيربناها، اقتصاد و توسعه خدمات در عرصه هاى مختلف به مردم  از اهمیت خاصی برخوردار است.

 وی که در مراسم تجلیل از هفته مالیات سخن می گفت، اظهار داشت: خزانه دولت، ثروت و امانت ملت است، تقويت آن با پرداخت ماليه اﺯ سوى مردم ممکن است و تاثير مستقيم بر بهبود و توسعه خدمات به مردم دارد.

والى غزنى اﺯ علما، اساتید دانشگاه، معلمين مکاتب، کلانتران اصناف، تاجرين و فعالين عرصه هاى اجتماعى، خواستار ارائه آگاهی عامه به همه مردم در مورد پرداخت ماليات شد.

والى غزنى در بخش دیگر از سخنان خود اﺯ همکارى مردم در جلوگيرى اﺯ چلش کلدار ابراﺯ تشکرى نموده گفت: تصميم و فيصله ما در جلوگيرى اﺯ چلش کلدار قاطع و جدى است، در بخش اول با ملايمت برخورد کرديم و پس اﺯ اين با متخلفين برخورد ما جدى تر و مطابق قانون به ارگانهاى عدلى و قضاىى معرفى خواهند شد.

نظر شما

آخرین اخبار