ولسوالی جغتو که تا دو سال قبل یکی از ولسوالی های نسبتا امن غزنی محسوب می شد،بعد از سقوط مرکز این ولسوالی سال قبل،فعلا این ولسوالی به جولانگاه و مرکز تامین مالی طالبان مبدل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، ولسوالی جغتو غزنی که از مرکز غزنی هم فاصله زیادی ندارد، تا دو سال قبل بیشتر بخش هایش تحت کنترل کامل دولت قرار داشت و یکی از ولسوالی های نسبتا امن مثل ولسوالی های ناهور،جاغوری و مالستان غزنی بود؛ اما سال قبل در نتیجه حملات طالبان ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس آن به دست طالبان سقوط کرده است.

وي افزود: در حال حاضر طالبان مسلح در بیشتر بخش های این ولسوالی تسلط دارند و این ولسوالی فعلا جولانگاه طالبان و یکی از مراکز تامین مالی این گروه محسوب می گردد؛ زیرا طالبان با مجبور کردن باشنده های این ولسوالی به پرداخت عشر در هر سال می توانند که در آمد هنگفتی به دست بیاورند.

همچنين پوسته های نیرو های امنیتی نیز در همه بخش های این ولسوالی از جمله پوسته های دره قیاق آن که مسیر رفت و آمد 7 الی 8 ولسوالی از آن می گزارد در حالت سقوط قرار دارد.

هر چند مقامات محلی غزنی و سرپرست وزرات دفاع ملی وعده باز پس گیری همه ولسوالی های سقوط کرده غزنی را داده ولی با گذشت نزدیک به 6 ماه از سال جاری تا هنوز کدام عملیات و اقدام برای باز پس این یکی از ولسوالی امن قبلی غزنی صورت نگرفته است.

نصیر احمد فقیری،رئیس شورای ولایتی غزنی در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: فعلا کدام اقدام و طرحی برای باز پس گيري این ولسوالی و فعال شدن پوسته های دره فیاق آن وجود ندارد.

از سوی دیگر نیرو های امنیتی این ولسوالی در حال سقوط به گفته ولسوال آن در مرکز غزنی و ولسوالی خواجه عمری جابجا شده اند.

گفته مي شود: در نتیجه حملات سال قبل طالبان به علاوه مرکز غزنی چندین ولسوالی آن از جمله همین ولسوالی جغتو به دست طالبان سقوط کرد و تا فعلا با وجود وعده ها و اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر به ولایت غزنی،فقط دو ولسوالی خواجه عمری و ده یک آن باز پس گرفته شده است.

نظر شما

مطالب مرتبط

آخرین اخبار