کد خبر 143205
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 اَسَد 139811:27

اسناد نمرات رهایشی وارثین شهدای نیروهای امنیتی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری آوا، آقای غنی خطاب به ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی گفت که غم و درد عمیقی که شما دارید من آن را همه روزه احساس می کنم، ما همه از شما قرضدار هستیم و وظیفه وجدانی، قانونی و اخلاقی هر فرد ملت و اراکین دولت است که این قرض شما را ادا نمایند.
 
رئیس جمهور کشور با اشاره به تاخیر در زمان توزیع نمرات رهایشی مذکور گفت: دستگاه را که ما به میراث گرفتیم ضعیف بود، اما تا اکنون بیشتر از بیست جلسه بخاطر تسریع روند توزیع نمرات رهایشی انجام داده ایم. وی افزود که پس از این ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی فراموش نمی شوند.
 
رئیس جمهور کشور تصریح کرد که در گذشته بیشتر از ۹۰۰ هزار جریب زمین غضب گردیده بود که غاصبین آنرا برای اقارب شان توزیع نموده بودند، این چگونه امکان دارد که ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی بدون سرپناه باشند و اقارب غاصبین، زمین ها را تصاحب نمایند. وی با تاکید گفت که ما ختم دوران غصب زمین و پایان بخشیدن این چنین مظالم را می خواهیم.
 
رئیس جمهور غنی با بیان این که مدیریت زمین، فکر و طرح می خواهد، گفت که شهرک پیروزی در بهترین موقعیت ولایت کابل قرار دارد و دارای امکانات خوب زندگی می باشد. وی افزود که سکتور خصوصی در نزدیکی این شهرک پارک صنعتی ایجاد خواهد کرد و زمینه کاریابی برای ورثه شهدا نیز فراهم خواهد شد.
 
رئیس جمهور کشور ضمن تائید تمام پیشنهادات وزارت شهرسازی و اراضی، گفت که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین باید تغییر کند و نوع مواظبت از بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی در وزارت های دفاع ملی و داخله تحول بنیادی نماید.
 
رئیس جمهور ایجاد صندوق حمایت از شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و تهیه مسکن برای آنان را مورد تائید قرار داد و به شاروالی کابل هدایت داد تا برای شهدای این نیروها هدیره درنظر گرفته شود. وی همچنان به وزارت شهرسازی و اراضی هدایت داد که روند توزیع زمین برای ورثه شهدا را تسریع بخشد و در ولایاتی که زمین برای مسکن وجود ندارد، بدیل های مناسب جستجو گردد.
 
رئیس جمهور غنی به وزارت معارف کشور نیز هدایت داد تا شماری از لیسه خاص را برای فرزندان شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی در نظر گیرد که این لیسه ها از دیگر مکاتب کمتر نباشند. وی همچنان به وزارت تحصیلات عالی دستور داد تا ترتیبات خاص آمادگی کانکور برای فرزندان شهدای نیروها امنیتی و دفاعی را فراهم کند و تمام ادارات دولتی در استخدام شان، به ورثه این شهدا اولویت بدهند.
 

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement