ولسوالي‌هاي جوند و بالامرغاب دليل ناامني‌ سرتاسر ولايت بادغيس بوده و بيشتر طالبان آن ولايت در دو ولسوالي ذکر شده حضور دارند.

ولسوالی‌های جوند و بالامرغاب دلیل نا امنی‌ سرتاسر ولایت بادغیس بوده و بیشتر طالبان آن ولایت در دو ولسوالی ذکر شده حضور دارند.

دیگر گروه‌های مخالف مسلح دولت هم در همین ولسوالی حضور فعال دارند.

بهاالدین قادسی، عضو شورای ولایتی بادغیس می‌گوید که در چند سال اخیر حتی اکمالات پولیس و نیروهای امنیتی به وسیلۀ طیاره در این دو ولسوالی انجام شده است.

او می‌گوید که راه منتهی به این دو ولسوالی هم دشوار بوده و به سختی می‌شود با حضور طالبان از این راه‌ها عبور کرد.

خان جان ظفر، دیگر عضو شورای ولایتی بادغیس هم می‌گوید که دولت توان رفتن زمینی به این دو ولسوالی را ندارد.

وی گفته مردم عام به راحتی به این ولسوالی‌ها رفته و مشکلی ندارند.

اما آقای ظفر تاکید کرده که طالبان با استفاده از همین فرصت بر بخش‌های مختلف دو ولسوالی حضور پُر قدرتی گرفته و حتی بر مردم ظلم می‌کنند.

او افزوده که جوند و بالامرغاب بادغیس در 10 سال اخیر همین وضعیت را داشته است.

ظفر گفته با توجه به وضع دو ولسوالی یادشده، حتی می‌توان این بخش‌ها را ساحۀ طالبان دانست.

از سویی هم نقیب امینی، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت بادغیس در صحبت با خبرنگارمان گفته که دلیل اکمالات هوایی به این دو ولسوالی، خرابی راه می‌باشد.

او پذیرفته که طالبان در دو ولسوالی یادشده نفوذ جدی دارند اما دلیل اصلی اکمالات هوایی را به مسیر بد این بخش‌ها نسبت می‌دهد.

امینی تاکید کرده که حضور پولیس و نیروهای امنیتی هم در دو ولسوالی‌ یادشده پُر رنگ است و آنان در مسیر راه‌ها ایست بازرسی دارند.

ادعایی که از سوی اعضای شورای ولایتی رد شده و آنان این گفتۀ سخنگوی پولیس را نمی‌پذیرند.

طالبان با آنکه در گزارش‌های پیشین شان از نفوذ خود بر دو ولسوالی یادشده گفته بودند، اما تاکنون موضع روشنی در پیوند به این موضوع نداشته‌اند.

جوند و بالامرغاب از دوردست ترین ولسوالی‌ها به مرکز آن ولایت بوده و حتی فاصلۀ آنان با قلعه به 160 کیلومتر می‌رسد.

نظر شما

مطالب مرتبط

آخرین اخبار