ارسال اين مطلب به دوستان

(( کمیسیون تدارکات ملی قرارداد ۲۴ پروژه به ارزش ۱۱ میلیارد افغانی را منظور کرد ))