ارسال اين مطلب به دوستان

(( فرمانده امنیه پکتیا در حکومت پیشین به کشور برگشت ))