رئیس جمهور غنی، حمله طالبان بر ریاست امنیت ملی سمنگان را «تروریستی» خوانده و آن را محکوم کرده است. رییس جمهور غنی هم‌چنان این حمله را «جنایت‌کارانه و ضدبشری» عنوان کرده است.
آقای غنی گفته است: « این حمله تروریستی بیان‌گر آن است که طالبان هنوزهم به خشونت و تداوم جنگ پافشاری دارند.»
در اعلامیه ارگ آمده است که در حمله «تروریستی» طالبان در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، شماری از شهروندان کشور کشته و زخمی شده‌اند و به تأسیسات عام‌المنفعه آسیب رسیده است.
 
 
رییس جمهور غنی گفته است که توسل به ادامه خشونت و کشتن مردم برای به دست آوردن امتیاز در مذاکرات، بدترین روی‌کردی است که گروه طالبان آن را اختیار کرده است.
آقای غنی از طالبان خواسته است ک

نظر شما

آخرین اخبار