اداره ملي احصاييه اعلام کرده است که مجموع جمعيت افغانستان در سال 1399 در حدود 33 ميليون نفر برآورد شده است که 51 درصد آن را مردان تشکيل مي دهد.

اداره ملی احصاییه اعلام کرده است که مجموع جمعیت افغانستان در سال 1399 در حدود 33 میلیون نفر برآورد شده است که 51 درصد آن را مردان تشکیل می دهد.
 
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: اداره ملی احصائیه گفته است که مجموع نفوس کشور در سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۲,۹ میلیون نفر برآورد گردیده است.
 
این اداره گفته که از جمله حدود ۱۶٫۸ میلیون نفر آن یعنی ۵۱٫۰ درصد را مردان و حدود ۱۶٫۱ میلیون نفر آن یعنی ۴۹٫۰ درصد دیگر زنان می باشند.
 
بر اساس این گزارش؛ از جمله ۳۲٫۹ میلیون نفر نفوس کشور ۲۳٫۴ میلیون نفر یعنی ۷۱٫۰ درصد را نفوس در روستاها و ۸٫۰ میلیون نفر یعنی ۲۴٫۴ درصد را نفوس شهری تشکیل می دهد.
 
همچنین این اداره گفته است ۱٫۵ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی  ۴٫۶ درصد را نفوس کوچی ها تشکیل می‌دهند.
 
این در حالیست که این اداره سرطان سال گذشته گفته بود که مجموع نفوس کشور، به بیش از 32.2 میلیون نفر رسیده است که حدود ۱۵,۸ میلیون نفر از جمعیت کشور مونث و حدود ۱۶,۴ میلیون تن مذکر می باشند.

نظر شما

آخرین اخبار