وزارت معارف گفته که در حال حاضر بيش از 11 هزار مکتب تعليمي در کشور در سه سيستم، معلوماتي احصاييه، تشکيلات و معاشات يکسان‌سازي شده و کار بروي تکميل بقيه مراکز تعليمي جريان دارد.

وزارت معارف گفته که در حال حاضر بیش از 11 هزار مکتب تعلیمی در کشور در سه سیستم، معلوماتی احصاییه، تشکیلات و معاشات یکسان‌سازی شده و کار بروی تکمیل بقیه مراکز تعلیمی جریان دارد.
 
خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: وزارت معارف گفته که 66 درصد مکاتب، سیستم‌های معلوماتی، تشکیلات و معاشات‌شان در معارف یکسان‌سازی شده است
 
این وزارت گفته که پروسه یکسان‌

نظر شما

آخرین اخبار