وزارت دفاع ملي اعلام کرد که نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور ولسوالي دشت ارچي ولايت قندوز را از کنترول گروه طالبان مسلح خارج کردند.

وزارت دفاع ملی اعلام کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز را از کنترول گروه طالبان مسلح خارج کردند.

به گزارش خبرگزاری آوا، براساس اعلامیه وزارت دفاع ملی، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی در ادامه عملیات های تهاجمی شان در کندز، ساعت ۱:۳۰ شب گذشته حومه های مرکز ولسوالی دشت ارچی قندوز و ساحات دیگر این ولسوالی را از وجود طالبان به گونه کامل پاکسازی کردند.

اکنون ولسوالی به گونه کامل در کنترول نیروهای امنیتی افغانستان است.
 
وزارت دفاع می گوید که در این عملیات مواضع و پناهگاه های مستحکم طالبان نابود گردید و تلفات سنگین به افراد این گروه وارد شده است.

این وزارت تاکید می کند که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی برای پاکسازی ساحات زیر کنترول طالبان به شدت تلاش دارند و عملیات های شان را شدت بخشیدند.

براساس معلومات وزارت دفاع ملی، از ۶ ماه بدین سو تا اکنون ۱۲ ولسوالی در ولایت های غزنی، بدخشان، کندز، تخار و فاریاب از کنترول طالبان به گونه کامل آزاد شدند.

طالبان حدود یک ماه پیش ولسوالی دشت ارچی را در کنترول خود درآوردند. این چندمین بار است که این ولسوالی میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست می شود.
 

نظر شما

مطالب مرتبط

آخرین اخبار