کد خبر ۹۳۸۶۵
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۹ سَرَطان ۱۳۹۵ ۱۲:۳۷

صدور جواز از سوی شاروالی کابل الکترونیکی می شود

شاروالي کابل تفاهم نامه ي را براي بهبود روند کاري اين اداره و به منظور مبارزه با فساد اداري و حکومت داري خوب با نهاد دموکراسي انترنشنل و کمک مالي اداره انکشاف بين المللي امريکا به امضا رساند.

 شاروالی کابل تفاهم نامه ی را برای بهبود روند کاری این اداره و به منظور مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب با نهاد دموکراسی انترنشنل و کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا  به امضا رساند.

به گزارش خبرگزاری آوا، نثار احمد حبیبی؛ رییس تنظیف شهرداری کابل دراین کنفرانس گفت: با امضای این تفاهم نامه تغییرات چشمگیری درسیتسم های کاری شهرداری بوجود خواهد آمد.

او در ادامه افزود: شاروالی کابل به عنوان یک مرجع بزرگ خدماتی درشهر،با تطبیق پلانهای شهری، توسعه ای، و ارائه خدمات بهتر  وظیفه ی سنگینی  بدوش دارد، اما سیستمهای کهنه اداری چندین سال است که از سرعت انجام کارها کاسته  و روند خدمات رسانی را مختل ساخته است.

وی با اشاره به  شیوه های پیچیده و مغلق اداری و بروکراسی نفسگیر بر ساده سازی پروسه کاری در همه بخشها  تاکید کرد.

به باور او، به کار گیری شیوه های معاصر الکترونیکی، روند حکومت داری خوب را سرعت بخشیده و فساد و ارتشا را کاهش می دهد.

به گفته حبیبی؛ جذب نیروهای تازه نفس وکدرهای متخصص از دیگر اقدامات شاروالی بوده و افزون برآن به جلب یک سلسله همکاری های تخنیکی و تخصصی بیرونی نیز دراین اواخر دست زده است.

او در ادامه سخنان خود به برخی از مشکلات سیستم های کهنه اشاره کردو گفت: درحال حاضر بیست هزار جواز فعالیت از اصناف مختلف درشاروالی موجود و زیر کار است، اما اخذ جواز با سیستم موجود مراحل طولانی را طی می کند، یعنی تصدیق اداره سراسری پیشه وران، ریاست اداره محیط زیست و چند نهاد دیگر را باید طی کند که بسیار زمانگیر و برای ارباب رجوع خسته کن می باشد.

مسوولین شاروالی کابل تاکید کردند که الکترونیک سازی این سیستم و کاهش مراحل پروسه اخذ جواز یک نیاز فوری برای شفافیت و حساب دهی و همچنین تسهیل کار مراجعین محسوب می گردد.

آنان افزودند درسال گذشته به اثر نبود سیستم کارا و متود برقی، شاروالی کابل از طریق جواز صنفی تنها ۱۲۹ میلیون ۴۱۲ هزار و۷۰۰ افغانی از   بیست و دو ناحیه عواید داشته که این بسیار رقم پایین است.

به گفته آنان، چالشها و مشکلات در جمع آوری عواید، مشکل در مقرره ها، نبود تشریک مساعی میان ارگانهای ذیربط نیز از نبود سیستم الکترونیک می باشد.


مسوولین شاروالی همچنان گفتند، همکاری مردم با این اداره توفیق بیشتری را نصیب می کند تا در تطبیق پلانها و برنامه های توسعه ای، انکشافی و خدماتی خود بهتر عمل کنند.

این درحالی است که روز گذشته، ۱۱۰ تن از کارمندان سابق شهرداری کابل، به دلیل دست داشتن به فساد اداری، از سوی دادستانی کل ممنوع الخروج اعلام شد.

عمده دلیل فساد گسترده، به خصوص در دوران حکومت وحدت ملی وجود سرپرستها دراین اداره ملی عنوان شده است.

اما باید دیده که شهردار جدید، با جذب نیروی جوان و همچنین مدرن سازی سیتمهای کاری این اداره، چقدر می تواند خلاهای گذشته را پر کند

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement