کد خبر 93550
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 سَرَطان 139512:12

کمیسیون تدارکات ملی ۹ قرارداد را تایید کرد

کمييسون تدارکات ملي همچنان تمديد زماني پروژ? دستگاه تقويتي برق منطقه تره‌خيل و فسخ قرارداد خدمات مشورتي مطالعات مقدماتي و تخنيکي سرک يکاولنگ – قندهار را مبني بر پيشنهاد وزارت فوايدعامه مورد تاييد قرار داد.

 کمیسیون تدارکات ملی طی نشستی به ریاست، رئیس جمهور غنی،  طبق اجندا به بررسی پروژه های مختلف ادارات پرداخت که در نتیجه، ۹ قرارداد به ارزش حدود ۸۳۸ (هشتصد و سی و هشت) میلیون افغانی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از آسفالت سرک قلعه کابلی الی امام شش نور ولایت هرات و سرک پل مناردره الی قریه توربایان ولایت هرات، تدارک مواد طباعتی مطبعه صکوک، البسه ورزشی برای اردوی ملی، لوازم تطهیر برای اردو ملی، خریداری دستگاه ترنچر آبیاری، ۶۰ عراده تراکتور و ۹۰ عراده لندلایزر لیول، مواد اعاشوی لیلیۀ معارف ولایت بدخشان و اعاشه مورد نیاز ریاست محافظت رئیس جمهور و رجال برجسته، از جملۀ پروژه‌های است که در این جلسه تصویب گردید.

کمییسون تدارکات ملی همچنان تمدید زمانی پروژۀ دستگاه تقویتی برق منطقه تره‌خیل و فسخ قرارداد خدمات مشورتی مطالعات مقدماتی و تخنیکی سرک یکاولنگ – قندهار را مبنی بر پیشنهاد وزارت فوایدعامه مورد تایید قرار داد.

در جلسه رئیس جمهور کشور در مورد پیشرفت کار سرک یکاولنگ – قندهار به وزارت فوایدعامه هدایت داد که پروسه جدید کار بالای این پروژه را هر چه عاجل روی دست گیرد، زیرا این پروژه از اهمیت خاص برخوردار است.

در این جلسه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، وزرای مالیه، عدلیه و اقتصاد، مسؤولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت از کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی شفافیت و اداره سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement