کد خبر ۸۴۱۸۶
تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۹ جَوزا ۱۳۹۴ ۱۸:۰۱

بهبود روند عرضۀ خدمات بدون سهم گیری فعال مردم ممکن نیست

معين پاليسي و مسلکي اداره مستقل ارگان هاي محلي خطاب به والي هاي جديد التقرر گفت که بهبود روند عرضه خدمات بدون سهم گيري فعال مردم ممکن نيست.

معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی خطاب به والی های جدید التقرر گفت که بهبود روند عرضه خدمات بدون سهم گیری فعال مردم ممکن نیست.
به گزارش آوا، عبدالمالک صدیقی معین مالی و اداری ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، امروز سه شنبه، در نشست هماهنگی پالیسی ها و برنامه های ادارۀ مرکزی با والی های جدید گفت که نقش والی های جدید التقرر در جهت فراهم کردن زمینه همکاری مردم با حکومتداری محلی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
آقای صدیقی از والی های جدید خواست که با همه ساکنین ولایات مربوطه برخورد عادلانه داشته باشند و برای همکاری مردم با حکومت زمینه سازی کنند.
در همین نشست، نادر یما معین پالیسی و مسلکی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی گفت که مشارکت مردم در تصمیم گیری های حکومتداری محلی، احساس مالکیت آنها نسبت به نظام را بیشتر می کند.
آقای یما افزود که بهبود روند عرضۀ خدمات بدون سهمگیری فعال مردم ممکن نیست.
در ادامه روسای بخش های مختلف ادارۀ مستقل ارگانهای به ارایه برنامه و پالیسی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی پرداختند و دیدگاه های ادارۀ مستقل ارگانها را با والی های ولایت میدان وردک، سمنگان، کاپیسا، دایکندی، لغمان، بامیان و زابل در میان گذاشتند.
قرار است که والی های جدید التقرر در آیندۀ نزدیک به ولایات مربوطه معرفی شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement