کد خبر ۷۹۲۷۱
تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۵ مِیزان ۱۳۹۳ ۱۴:۲۰

روز جهانی کودک یادآور قشر فراموش شده ی جامعه افغانستان

در مقايسه با پيشرفت هايي که نسبت به حقوق زنان صورت گرفته؛ خدمات چنداني براي احقاق حقوق اطفال صورت نگرفته است و هنوز اين قشر يک نسل فراموش شده در افغانستان است.

در مقایسه با پیشرفت هایی که نسبت به حقوق زنان صورت گرفته؛ خدمات چندانی برای احقاق حقوق اطفال ارائه نشده است و هنوز این قشر یک نسل فراموش شده در افغانستان است.
به گزارش خبرگزاری آوا، شانزدهم میزان مصادف است با روز جهانی کودک، در این روز علاوه بر گرامیداشت، وضعیت کودکان از سوی کشورهای جهان مورد بازنگری قرار می گیرد.
متاسفانه در افغانستان وضعیت کودکان به گونه ی است که تجلیل و گرامیداشت از این روز را در کام مردم تلخ می سازد.
هرچند دولت افغانستان در طول سیزده سال گذشته در بخش حقوق کودکان گام هایی مانند حضور گسترده کودکان در مکاتب،تحت پوشش و حمایت قرار دادن کودکان را برداشته، اما هنوز هم کودکان در افغانستان در وضعیت ناگوار به سر می برند.
داکتر بیدار؛ مسوول مطبوعاتی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گفتگو با خبرگزاری آوا گفت که یکی از اقشار آسیب پذیر در کشورما کودکان هستند.
به گفته وی هرچند اطفال در مجموع آسیب پذیر هستند، اما وضعیت اطفال گدا و آنانیکه مصروف کار های شاقه هستند و همچنین اطفال یتیم و بیجاشده بیشتر نگران کننده است.
وی افزود: با اینکه طی ۱۲ سال گذشته تحولی به وجود آمده و بیشتر کودکان از حق تعلیم و تربیه برخوردار شده اند،اما کفیت تعلیم هنوز هم با چالش مواجه است، زیرا طبق اظهارات رسمی وزارت معارف نصف مکاتب افغانستان هم اکنون سر پناه ندارند.
بیدار افزود که همچنین کمبود معلمین مسلکی و به خصوص معلم زنان از چالش های عمده ی دیگر فرا راه تعلیم کودکان در افغانستان می باشد.
به گفته وی اجرایی شدن قانون اطفال متخلف و رسیدگی به دوسیه های آنان و همچنین کمک های موسسات داخلی و خارجی به اطفال گدا، از دست آورد های مهم در عرصه ارائه حدمات به کودکان در طی چند سال گذشته می باشد.
وی افزود که در مقایسه با پیشرفت هایی که نسبت به حقوق زنان صورت گرفته؛ خدمات چندانی برای احقاق حقوق اطفال صورت نگرفته است و هنوز این قشر یک نسل فراموش شده در افغانستان است.
بیدار گفت که کمیسیون حقوق بشر، وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین و سایر ارگان های ذیربط روی یک برنامه ی جامعی کار میکنند که تمام قوانین و مقررات مربوط به کودکان درآن گنجانده شده است.
به گفته او این برنامه جامع حق پرورش، تعلیم و تربیت، صحت و تامین عدالت را نسبت به اطفال در بر می گیرد.
همچنین علی افتخاری؛ سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی نیز به این خبرگزاری گفت که در مجموع شش و نیم میلیون کودک در معرض خطر جدی در افغانستان هستند.
به گفته افتخاری از جمله کودکانی که در معرض خطر جدی قرا دارند، ۴ میلیون آن مورد حمایت و پوشش کمک ها در قالب پرورش گاهها و مراکز مشخص وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارند.
افتخاری گفت: وزارت کار فعلاً روی چند برنامه ی مشخص کار می کند که یکی قانون حمایت اجتماعی از کودکان است که خوشبختانه از پارلمان نیز پاس شده و از طریق جریده رسمی به زودی به نشر خواهد رسید.
به گفته افتخاری طبق قانون اجتماعی اطفال، وزارت کار تلاش کرده است که از منابع دولتی و همچنین فرصت های اجتماعی مانند جمع آوری عشر و زکات که مردم می پردازند اطفال گدا، معتاد و بدون سرپرست را مورد حمایت قرار دهد.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement