کد خبر ۷۲۷۷۸
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۱ دَلو ۱۳۹۲ ۱۷:۲۳

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) تحولی بزرگ در منطقه و جهان ایجاد کرد

پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني تحول بزرگ وقابل ملاحظه‌ي را در منطقه وجهان ايجاد کرد که مايه‌ي مبالات وافتخار هر مرد آزاده والگوي هر آزادي خواه است.

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی تحولی بزرگ وقابل ملاحظه‌ی را در منطقه وجهان ایجاد کرد که مایه‌ی مبالات وافتخار هر مرد آزاده والگوی هر آزادی خواه است.
به گزارش خبرگزاري آوا،کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا به‌مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بيانيه اي صادر نموده است.
در اين بيانيه آمده است كه از سپیده دم آفرینش تا امروز، انسان های عظیم ورسالتمند همواره تلاش مضاعف نموده و از هیچ نوع فداکاری دریغ نورزیده اند تا یک جامعه سالم انسانی، دور از هرنوع نابرابری، ظلم و استبداد ایجاد نمایند.برای تحقق این هدف سترگ، مبارزات حق در برابر باطل و بی‌عدالتی به اشکال مختلف، در تمام ادوار تاریخ وجود داشته و هیچگاه توقف نیافته است.
اين بيانيه مي افزايد: بدیهی است که در طول مبارزات حق علیه باطل توازن قوا مطرح نبوده، آنچه اهمیت دارد أداء رسالت و انجام ماموریت انسان مسلمان است که بنا به این اصل، انسان نباید هیچ گاهی در پیروزی‌ها مغرور و درشکست‌ها مایؤس گردد.درطول تاریخ، مردان بزرگ ومبارزان راستین، منتظر آن نبودند تا توزان قوا را ایجاد و بعداً به مبارزه اقدام نمایند.
در ادامه اين بيانيه آمده كه ابراهیم(ع) دربرابر نمرود، در حالت قیام کرد که در عالم امکان از هیچ نوع قدرت مادی وظاهری برخوردار نبود و به هیچ وجه نیروی فیزیکی آنحضرت با نیروی نمرودیان قابل مقایسه نبود. اما سیدنا ابراهیم ادای رسالتش را برای فراهم شدن امکانات مادی به تعویق نیانداخت، منتظر ننشست تا زمینه مساعد شود،
بلکه بدون انتظار ودرنگ به ادای تکلیف ورسالت شتافت، تبر برشانه کرد و بت های را که جای خدا نشسته بودند، نابود ساخت؛ در اداء رسالت نه ازآتش خشم نمرود ‌هراسید ونه از ملامت ملامت کنندگان خوف در دل راه داد، بلکه با اتکای کامل به خدای بزرگ وایمان استوار مقاومت نمود وهیچگاه تن به ذلت نداد وسرانجام پیروزی از آن او شد، چون هدف آنحضرت انجام ماموریت وادای تکلیف رسالت بود، نه نتیجه آن.
بيانيه مي افزايد كه همچنان سیدنا موسی(ع) نخستین قیام خویش را برای دفاع از مستضعفین و در برابر بزرگترین قدرت عصر، فرعون وفرعونیان آغاز نمود. فرعونی که پسران بنی اسرائیل را به قتل می رسانید و از زنان آن‌ها بهره برداری می‌نمود وکسیکه که در عصر خود از اقتدار بینظیری برخوردار بود. موسی(ع) به انتظار شرایط مساعد وفراهم آوری امکانات مادی، امروز وفردا نکرد، بلکه با اتکاء به سلاح ایمان وباور کامل به پروردگان هستی، با دستان خالی وبدون نیروی مادی در برابر مستکبر دوران استادگی نمود، تااینکه مستضعفین از قید ظلم واستبداد رها وجایگاه عالی بدست بیاورند. که در نتیجه آنحضرت به توکل پروردگار پیروز شد.
بيانيه مي افزايد:رسول‌گرامی اسلام زمانیکه مکلف می‌گردد تا در برابر مستکبرین، از مستضعفین دفاع نماید، هیچگاه دربرابر قدرتهای ظاهری دشمن مرحوب نمی شود و از سایه آنها نمی‌هراسد و تن به هیچ معامله‌ی ننگینی نمی‌دهد. در برابر هر فشار، وعد وعید دشمن ثابت قدم باقیمانده سرانجام فرد در برابر توده‌های بزرگ و نیرومندمشرکین، پیروز می‌گردد.سیدنا امام حسین(رض) زمانیکه دست به قیام می‌زند هدف اساسی آن معرفی حکومت مستبد یزید به جهانیان و به ویژه مسلمانان است، در این مبارزه وقیام قدرت مادی و توانمندی فیزیکی امام حسین در برابر یزید ویزیدیان ناچیز وغیر قابل مقایسه است، امام حسین(رض) بنابر نبود قدرت و توان مادی بخود اجازه صبر نمی دهد، او بی صبرانه قیام می کند ونمی گذارد که گلیم جنابت و فساد تحت نام اسلام گسترش یابد، واضح است ماموریت امام (رض) مهم‌تر از آن است که از قدرت دشمن بهراسد ومنتظر فرج نشیند.
همچنين در اين بيانيه آمده است كه مرحوم سیدجمال الدین افغانی بنابر رسالت تاریخی که متوجه اش است، پرچم آزادی را بدست گرفته و در سرتاسر جهان امت مسلمه را به بیداری فرا می‌خواند، تا از قبول بندگی بندگان نجات یابند. اگر سیدجمال منتظر این می‌بود تا قدرت و قوت لازم پیداکند سپس اعلام مبارزه نماید هرگز به دست آوردهای‌ عظیم که نهضت سید جمال الدین نصیب گردیده است، فایق نمی شدند.
در ادامه اين بيانيه آمده كه با تاسی والگوگیری ازهمین مردان تاریخ، ملت مجاهد افغانستان بعد از تجاوز ارتش سرخ اگر توانمندی‌های مادی دشمن را مدنظر گرفته مورد محاسبه قرار میدادند، شاید فیری هم در برابر دشمنان تا به دندان مسلح صورت نمی گرفت وهمه سرتسلیم به قدرت مادی دشمن فرومی‌گذاشتند؛ اما همان رسالت و مسئولیت اسلامی آن‌ها باعث گردید تا خون در برابر شمشیر پیروز گردد ولشکر شکست ناپذیر ارتش سرخ در برابر ایمان مردم این سرزمین به شکست مواجه شده و مفتضحانه از کشور بیرون شوند.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، نیز یک از انقلاب های حیات بخش تاریخ زندگی بشر است که رهبریت خردمند این حرکت عظیم، با اقتداء به والگوگیری مردان رسالتمند ومصلحان تاریخ وجدبزرگوارش، به انتظار فرصت وفراهم شدن توازن قوا ننشست، این برزگمرد ومصلح عصر، مرد مملو از ایمان وباور، بدون اینکه مرحوب قدرت میان تهی دشمن شود، با اتکا به قدرت الهی، در برابر ستم شاهی وبادارانش، رجز مخالفت سرود وعربده‌ی شعار «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلام» را به گوش مستضفان دوران رسانید.
او توانست با توکل به خدای قادر وتوانا وتایید مردم مسلمان ایران اسلامی موفق به تاسیس جمهوری اسلامی ایران گردید؛ امام خمینی با این پیروزی درفش افتیده‌ی عظمت اسلام را بلند نموده بار دیگر مسلمانان جهان را متقاعد ساخت که در برابر سلاح ایمان وباور به ارزشها، هیچ سلاحی مادی تاب مقاومت واستادگی را ندارد؛ او بار دیگر به اسلام ونظام اسلامی روح تازه بخشید ونظام نمونه ومدینه فاضله اسلامی را جهانیان به نمایش گذاشت.
بيانيه مي افزايد كه مسلماً پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی تحول بزرگ وقابل ملاحظه‌ی را در منطقه وجهان ایجاد کرد که مایه‌ی مبالات وافتخار هر مرد آزاده والگوی هر آزادی خواه است.اندیشه وافکار امام خمینی بزرگتر از آن است که آنرا به یک ملت وقوم وکشور محصور ساخت، امام خمینی از ویژه شخصیت های جهانی است که به سرنوشت همه‌ی بشریت می اندیشید، برنامه و پیام او به تمام انسانیت بود.
در ادامه اين بيانيه آمده است كه رشد چشمگیر جمهوری اسلامی ایران که مایه مباهات دوستان و موجد رنج ورشک دشمنان است، ثمره مدیریت فعال ورهبری خردمندانه مسئولین ومنسوبین مومن ومجاهد و اثر تلاش مخلصانه و آگاهانه مردم مسلمان آن، بعد از پیروزی انقلاب است، که در برابر هیچ دسیسه گر وزورگو سر تسلیم خم نکردند وبرای هیچ فتنه‌گری اجازه ندادند تا آشوب برپا کند.
واضح است که اگر مدیران جمهوری اسلامی ایران برای استحکام وبقای کیان انقلاب اسلامی، گام های که لازم بود برنمی‌داشتند، قطعاً سرنوشت آن انقلاب از سرنوشت انقلاب اسلامی در افغانستان بهتر نمی‌گردید.
اين بيانيه در اخير مي افزايد كه به جا میدانيم به بهانه‌ای سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران به نمایندگی از کانون علمی ـ فرهنگی شهید عبدالقادرتوانا، این روز بزرگ را به ملت ایران اسلامی و همه‌ای دست اندرکاران نظام، تبریک عرض نموده خواهان ادامه تقویت روابط برادرانه میان مردم هردو کشور اسلامی برادر و همسایه می‌باشیم. زیرا همسایه همسایه است تا جهان باقی است در کنارهم خواهیم بود.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement