کد خبر 72250
تاریخ انتشار: دوشنبه 7 دَلو 139215:37

کودکان؛ قربانیان خاموش تکدی گری

افزايش گدايان در شهر کابل، به يك معضل بغرنج اجتماعى تبديل شده و استفاده هاى ابزارى از اطفال در اين عمل بر ساي? شوم آن افزوده و نگرانى هايى را به همراه داشته است

افزايش گدایان در شهر کابل، به يك معضل بغرنج اجتماعى تبديل شده و استفاده هاى ابزارى از اطفال در اين عمل بر سايۀ شوم آن افزوده و نگرانى هايى را به همراه داشته است.
گزارش ها نشان مى دهد که شمارى از گداها در شهر کابل، اطفال را به کرايه مى گيرند و به آنان ترياک مى خورانند؛ تا حين تکدى، آرام باشند.
همچنین گداها به دليلى دست به چنين کارى مى زنند که با به نمايش گذاشتن محروميت کودکان توجه مردم را جلب کرده و پول بيشتر به دست آورند.
براساس معلومات كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حال حاضر حدود ٦٠ هزار طفل در افغانستان معتاد به مواد مخدر اند كه يكى از عوامل آن، استفاده از اطفال برای گدايى و دادن مواد مخدر به آنان است.
همچنین به گزارش نهادهای مدنی در کنار متکديان داخلى، وجود گدايان پاکستانى در فصل گرما در کابل نیز بر نگرانى مردم افزوده و گمانه زنى ها در مورد سوء استفاده از گداها توسط باندهای سودجو را افزايش داده است.
گداهاى پاکستانى طى سه سال اخير در کابل افزايش پيدا کرده و در برخى شهرهاى بزرگ ديگر کشور نيز در فصل گرما ديده مى شوند.
گداها در هر منطقۀ مزدحم و حتى پسکوچه هاى شهر کابل، در حالى ديده مى شوند که گدايى در سال ١٣٨٧ طى حكم رييس جمهور، ممنوع قرار گرفت و كميسیونى جهت جمع آورى گداها توظيف شد؛ اما اين كميسون نيز بنا به عواملى با ناكامى مواجه شد.
بلال صديقی؛ معاون بخش حمايت از حقوق اطفال دفتر ساحوی كميسيون حقوق بشر در کابل، با ابراز نگرانى از وضعيت اطفال در كشور گفت که سوء استفاده از اطفال و واداشتن آنان به گدايى، به يك امر معمول در افغانستان تبديل شده است.
به گفتۀ وى، چنین سوء استفاده هایی از اطفال، باعث شخصيت‌كشى اطفال و وارد شدن آسيب هاى شديد روانى به آنان مى شود.
صدیقی افزود که در جريان جمع‌آورى گداها توسط كميسيون منع عمل گدايى با گداهايى –مخصوصا اطفال- برمى خوردند كه می گفتند توسط افرادى مجبور به گدايى مى شوند.
وى همچنین ضمن تاييد به كرايه دادن اطفال گفت:"در ميان اطفال گدا، موارد زيادى است كه طفل عملا خريد و فروش شده و بالاى شان كمايى مى شود و يا اينكه فاميل هاى اطفال، بى بضاعت اند، يا كار كرده نمى توانند و يا افراد حرفه اى هستند كه اطفال را مى گيرند و به عنوان وسيلۀ مؤثر اقتصادى از آنها استفاده مى کنند."
بلال صديقى؛ كارمند كميسيون مستقل حقوق بشر و يكی از افرادى كه خود عملا در كميسيون جمع آورى گداها حضور داشته گفت زمانى كه گداها گرفتار و به مراكز امن براى تفكيك منتقل مى شدند، متاسفانه در آخر قسمى نتيجه گيرى مى شد كه از ٨٠ نفر نهايت دو نفر آن، بى بضاعت شناخته مى شدند.
حرفه ای بودن اکثر گداها
مسؤولان كميسيون جمع آورى گداها به اين باور اند كه بيش از ۹۰ درصد گدايان شهر کابل، حرفه اى هستند.
کوشان؛ یکی از مسؤولین کمیسیون جمع آوری گداها می گوید كسانى كه در شهر كابل گدايى مى كنند، از ۱۰ نفر تنها يك نفر آنها گداى واقعى است.
به گفته وى، ٩٠ درصد گداهايى که از سوى کميسيون مذکور جمع آورى شده، حاضر نبودند که در مرستون نگهدارى شوند و برخى از آنها فرار مى کردند.
وى افزود:"هيچ وقت گدايى كه واقعا بيچاره است و به مرستون معرفی شود، شايق اين نيست كه از مرستون و از ديوارهاى آن پا به فرار بگذارد؛ چون همه نيازمندى هاى شان در اينجا مهيا مى شد؛ اما اكثر شان با ضمانت و ارائه اسناد، از تجمع‌خانه، رها مى شدند كه يک تعداد شان راهى خانواده هاى شان مى شدند و تعدادى ديگر شان دوباره به بازار مى آمدند."
هرچند آمار دقيقی از اطفالى كه در گدايى از آنها استفاده مى شود وجود ندارد؛ اما نظر به آمار كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حال حاضر ٦٠ هزار طفل در سطح کشور معتاد به مواد مخدر هستند.
براساس معلومات منبع، استفاده از اطفال در گدايى و خوراندن مواد مخدر به آنها، يكى از عوامل معتادشدن اطفال است.
این در حالی است که این معضل اجتماعی، بسیار جای نگرانی دارد و اطفال همیشه قربانیان بی فریاد و معصوم این سرزمین بوده اند.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement