کد خبر ۶۵۷۰۳
تاریخ انتشار: جمعه ۱۸ اَسَد ۱۳۹۲ ۱۱:۴۱

کمک بلاعوض ۵۰ میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

بانک جھاني ?۰ ميليون دالر کمک بلاعوض را، که از طريق اداره انکشاف بين المللي فراھم ميگردد، براي حمايت از تلاشھاي دولت افغانستان در عرصه تطبيق اصلاحات قانوني، مقرراتي و نھادي کمک کرد.

از سوی بانک جهانی ۵۰ میلیون دالر کمک بلاعوض جهت رشد اقتصادی به افغانستان کمک گردید.
به گزارش خبرگزاری آوا، بانک جھانی ۵٠ ميليون دالر کمک بلاعوض را، که از طريق اداره انکشاف بين المللی فراھم ميگردد، برای حمايت از تلاشھای دولت افغانستان در عرصه تطبيق اصلاحات قانونی، مقرراتی و نھادی کمک کرد.
برنامه انکشاف پاليسی"تقويت رشد اقتصادی و پايداری مالی" شامل دو دور کمک بلاعوض بوده که بمنظور حمايت از اصلاحات پاليسی جھت بسيج نمودن عوايد و ايجاد شرايط و محيط مناسب برای سرمايه گذاری در بخش ھای بالقوه رشد اقتصادی، فراھم گرديده است.
اين کمک بلاعوض در بخش ھای گمرکات، اداره و مديريت زمين، استخراج معادن، تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی از اصلاحات قانونی، مقرراتی و نھادی مصرف می گردد.
قرار است دور بعدی اين سلسله کمکھای بلاعوض در اواخر سال ٢٠١٣ ميلادی باشد.
براساس اعلامیه بانک جهانی، پال اوین سسک؛ سرپرست دفتر بانک جهانی در این رابطه گفت که ما به حمايت و ھمکاری خويش جھت تطبيق پاليسی ھای اصلاحاتی و فراھم آوری زمينه برای سرمايه گذاری در ساحاتي که ظرفيت رشد بيشتر را دارند، به دولت افغانستان کمک می کنیم.
وی افزود که بطور مشخص اين کمک بلاعوض دولت افغانستان را در راستای تدوام فعاليتھای اقتصادی در جريان تطبيق پروسه انتقال و بعد از آن حمايت ميکند.
قرار است در نتيجه تطبيق اين پروژه سطح جمع آوری عوايد افزايش يافته، محيط مناسب برای سرمايه گذاری خصوصی در بخش ھای استخراج معادن، تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی بوجوده بیاید، قيمت ھای خدمات تيليفون موبايل کاھش يافته و فرصت ھای بيشتری برای صرفه جوی ھزينه در پروژه ھای زيربنايی عامه به وجود آید.
قابل ذکر است که وزارت ماليه مسؤليت تطبيق و نظارت کلی برنامه ھای اصلاحاتی ياد شده را بدوش دارد.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement