کد خبر ۵۸۴۱
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲ سُنبُله ۱۳۹۱ ۱۶:۵۳

انگیزه ی ایدئولوژیکی در پشت حملات به نیروهای خارجی قرار دارد

دراين واخر دربين اقشار مختلف جامعه نفرت نسبت به حضور خارجي ها به شدت افزايش يافته است.

حملات نیروهای امنیتی افغان بالای نیروهای خارجی باعث بروز نگرانی عمیق بین نیروهای خارجی شده است، به راستی دلیل افزایش این گونه حوادث در یک ماه اخیر چه می باشد.
کار شناسان علل مختلفی را برای این پدیده بیانه کرده اند که از آن جمله می توان به نفوذ گروههای تروریستی به داخل صفوف نیروهای امنیتی ، برخورد توهین آمیز نیروهای خارجی و وضعیت بد روحی و روانی این نیروها به خاطر سه دهه جنگ درافغانستان اشاره کرد.
 
محمد نعیم غیور صاحب نظر درامور سیاسی و امنیتی حوزه غرب کشور، یکی ازعمده ترین عوامل افزایش حملات نیروهای افغان بالای قوای خارجی را ضعف وناتوانی درصفوف خود نیروهای ایساف و همچنین نیروهای پولیس افغان عنوان کرده، گفت: گروه طالبان با استفاده ازنقاط ضعف نیروهای خارجی وهمچنان نیروهای امنیتی افغان درتلاش اند به عوامل گوناگون درچوکات نیروهای افغان نفوذ کرده و با استفاده از عوامل نفوذی خود که افراد انتحاری می باشند به نیروهای ایساف ضربه وارد نمایند.
این اگاه امور اظهار داشت: پس ازخروج نیروهای خارجی ازکشور باید آماده گی های وسیعی درسطح ملی وارگان های امنیتی بوجود آید. وجلب هرچه بیشتر حمایت کشورهای کمک کننده به افغانستان را یکی ازراهکار های برون رفت کشور ازاین معضل عنوان کرد.
غیور، با بیان این که قوای خارجی وافغان در راستای فعالیت های فکری وایدیولوژی درافغانستان بسیار ضعیف عمل کرده اند ، تصریح کرد: دراین شکی نیست که انگیزه ای ایدئولوژیکی هم روز به روز درافغانستان درحال شکل گیری می باشد چرا که دراین واخر بصورت فزاینده ای دیده شده که دربین اقشار مختلف جامعه نفرت نسبت به حضور خارجی ها به حیث قدرت برتر که هر از گاهی از توهین به مقدسات هم دریغ نکرده ونفرت نسبت به دولت به خاطر فساد گسترده ای که دراین دستگاه بی داد می کند، افزایش یافته است.
 او تاکید کرد : اگر حامیان خارجی حکومت وهمچنان دولتمردان وسیاستمداران افغانستان گام های جدی به خاطرنجات ملت افغانستان ازفساد اداری برندارند، فاصله مردم از دولت بیشتر می شود و از سوی دیگر مردم عامل اصلی این فساد اداری را خارجی ها قلمداد می کنند. 

آقای غیور، یکی دیگر ازموضوعات وچالش های موجود در راستای افزایش حملات نیروهای امنیتی افغان بالای قوای خارجی را عدم توجه به بعد روانشناسی وجامعه شناسی ملت افغانستان دانسته ، تصریح کرد: متاسفانه نیروهای خارجی حاضر درافغانستان این بعد را مهم تلقی نکرده وبه این قضیه به گونه ای سطحی می نگرند.
با این همه وی با ذکر این مطلب که نیروهای خارجی مطالعه درست ودرک دقیقی ازجامعه افغانستان ندارند ، گفت: این نیروها باید مردم ما را بشناسند وبه سنن و فرهنگ جامعه افغانی احترام بگذارند و اگر نیروهای خارجی با تکبر و رویه نادرست با سرباز افغان برخورد می نمایند طبعیتا این موضوع منجر به برخورد متقابل نیروی افغان با نیروهای خارجی خواهد شد. 

غیور با اشاره به موضوع ضعف وناتوانی نیروهای ایساف مستقر درافغانستان ، خاطرنشان کرد: دنیا به این فکر بود که آمریکا ومتحدینش از لحاظ نظامی واقتصادی ببرهای آهنین وفولادینی هستند که شکست ناپذیر می باشند اما درکشور ضعیف وناتوانی مانند افغانستان وهمچنین درمقابل گروهای که غیر قابل مقایسه با توانائی های این نیروها هستند ، با کمال ناباوری دیده شده است که این ها ببرهای فولادین نبودند بلکه ببرهای کاغذی هستند. 

این صاحبنظر درمسایل سیاسی وامنیتی ضمن انتقاد شدید ازعملکرد چندین ساله قوای خارجی گفت: کشورهای کمک کننده به افغانستان بیش از50 ملیارد دالرتنها دربخش عمران افغانستان وبهبود زنده گی مردم این سرزمین به مصرف رساندند. اما اگربه عمق زنده گی ونیازمندی های جامعه نگاه می کنیم دیده می شود که با کمال تاسف مردم به مشکلات عظیمی دچار می باشند. که این خود نشات گرفته ازعملکرد ضعیف قوای ناتو به رهبری امریکا مستقر درافغانستان تلقی می گردد. 

با این وجود وی به خاطرنجات افغانستان ازاین بحران انسجام ملی را خواستار شده ؛ تاکید کرد: باید ازنظریات واندیشه های کسانی که منتقد دولت افغانستان هستند ودر اپوزسیون بسرمی برند استفاده گردیده وازاین طریق راه برون رفت افغانستان ازاین همه مشکلات را جستجو نمود. 

این آگاه امور با بیان این که گروه طالبان درحدی نیستند که یک معضل عمده برای نیروهای خارجی بحساب بیایند، اظهار داشت : مخالفین مسلح دولت ازجانب سرویس های اطلاعاتی که بسیار در مسایل افغانستان وارد هستند حمایت شده و سرمشق می گیرند. 

آقای غیور در ادامه خاطرنشان کرد : صداقت دربین خود نیروهای خارجی مستقر درافغانستان وجود نداشته واین نیروها دربین خود رقابت دارند و اهداف وبرنامه های خاص خود را دنبال میکنند به طور مثال نیروهای امریکایی وانگلیسی که نزدیک ترین متحدین جنگ با تروریزم درافغانستان حضور دارند ، درولایات جنوبی افغانستان دربسیاری ازسیاست گذاری ها ودر مورد مسایل نظامی وامنیتی اختلاف نظر دارند به نحوی که هرکدام شان به طور مشخص برنامه خود را به پیش می برد. 

با این همه وی تاکید کرد : تا زمانی که یک اجماع ملی درسطح مملکت به وجود نیامده و یک بازسازی منطقی درعمق نیروهای نظامی وامنیتی افغان رونما نگردد این گونه حوادث درآینده به یک بحران جدی مبدل گردیده که ملت و دولت افغانستان ازاین ناحیه متضرر خواهند شد.
این صاحبنظر امور سیاسی وامنیتی درحوزه غرب کشور: فساد گسترده دربین جنرالان وافسران ارشد قوای ایساف ومقامات ارشد ملکی ونظامی افغانستان را دور ازتصور ندانسته ، تصریح کرد : این معضل علی الخصوص از2014 به بعد برای افغانستان بسیار مهلک وخطرناک خواهد بود و صدمات جبران ناپذیری را برای نسل کنونی و نسل آینده این سرزمین بوجود خواهد آورد.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement