کد خبر 56088
تاریخ انتشار: سه شنبه 26 جَدْی 139117:41

افتتاح ساختمان دو مکتب در زابل

تعمير جديد مکتب متوسطه نسوان بابا هوتک و ليسه ذکور قره باغو ولسوالي شاه جوي ولايت زابل امروز 26 جدي توسط رئيس معارف آن ولايت افتتاح گرديد.

تعمیر جدید مکتب متوسطه نسوان بابا هوتک و لیسه ذکور قره باغو ولسوالی شاه جوی ولایت زابل امروز 26 جدی توسط رئیس معارف آن ولایت افتتاح گردید.
به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت معارف، تعمیر لیسه ذکور قره باغو به صورت پخته و اساسی در یک طبقه به مصرف مجموعی 400 هزار دالر امریکایی از بودجه تیم بازسازی ولایتی در مدت یک سال اعمار گردیده که دارای 30 صنف درسی، 6 اتاق اداری، یک حلقه چاه آب اشامیدنی با سایر ملحقات ضروری می باشد.
تعمیر متوسطه نسوان بابا هوتک هم به صورت پخته و اساسی به مصرف مجموعی 58 هزار دالر امریکایی از طرف تیم بازسازی ولایتی در مدت یک سال اعمار گردیده که دارای 8 صنف درسی ، یک اتاق اداری با سایر ملحقات ضروری می باشد.
قابل یادآوری است که با اعمار تعمیر مکاتب یادشده زمینه آموزش بهتر برای هزار ها تن شاگرد ذکور و اناث مهیا گردید.

تدویر ورکشاپی برای کارمندان اجتماعی ریاست معارف بادغیس
امروز 26 جدی برای کارمندان اجتماعی پروگرام ارتقای کیفیت معارف(ایکویپ) ریاست معارف ولایت بادغیس ورکشاپ سه روزه در شهر قلعه نو دایر گردید. 
در مراسم افتتاحیه ورکشاپ مذکور، رییس معارف ولایت بادغیس، تدویر این ورکشاپ را برای کارکنان امور اجتماعی برنامه ایکویپ مهم دانسته گفت که باید در این ورکشاپ به منظور سطح دانش مسلکی کارکنان، آموزه های مهمی مورد آموزش و مباحثه قرار گرفته، مسئولیت ها و مکلفیت های اعضا باید مشخص گردد و در قراء و قصبات دوردست در امور محوله کارکنان تغییرات ملموسی رونما گردد.
گفتنی است که در این ورکشاپ به تعداد 1545 کارمند اجتماعی مکاتب مرکز و ولسوالی های آن ولایت اشتراک دارند.

مساعدت به معارف ولایت لغمان
به سلسله کمک های کمیته کمک رسانی عربستان سعودی به طلاب دارالحفاظ و دارالعلوم ولایت لغمان، امروز 26 جدی به ارزش 90 هزار دالر امریکایی یک تعداد کتب دینی و قرطاسیه باب به ریاست معارف آن‌ولایت مساعدت شد.
در محفلی که که بدین مناسبت در تالار ریاست معارف آن ولایت تدویر گردیده بود رئیس معارف ضمن اظهار سپاس و امتنان از مسئول کمیته کمک رسانی متذکره، خواهان همکاری های هرچه بیشتر آن در عرصه معارف گردید که بالمقابل وعده هرنوع کمک و همکاری داده شد.
اجناس مساعدت شده شامل 1800 جلد کتب دینی، بیک مکتب، قلم، کتابچه و سایر اجناس می باشد.

مساعدت به معارف ولایت پروان
به ادامه کمک های مؤسسات و ادارات دولتی به لیسه ها و مکاتب ولایت پروان امروز 26 جدی از طرف تیم بازسازی کشور کوریا به تعداد 1800 پایه چوکی یک نفری به مدیریت معارف ولسوالی شینواری ولایت پروان مساعدت گردید. 
در محفلی که که بدین مناسبت تدویر گردیده بود رئیس معارف ولایت پروان، خواهان همکاری‌های هرچه بیشتر آن در عرصه معارف گردید که بالمقابل وعده هرنوع کمک و همکاری داده شد.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement