کد خبر ۵۵۴۷۶
تاریخ انتشار: جمعه ۸ جَدْی ۱۳۹۱ ۱۴:۱۲

علمای کشور و جهان اسلام

طالبان اين نشست را دسيسه شيطاني امريکايي ها دانسته که مي خواهند از علماي ديني براي پاک کردن روي سياه خود استفاده نمايند.

طالبان از علمای کرام کشور و جهان اسلام خواسته تا در نشست علمای دینی کابل اشتراک نکنند.
در نامه ای که از سوی "امارت اسلامی" عنوانی رسانه ها انتشار یافته است، نشست علمای دینی که قرار است در آینده نزدیک در کابل برگزار شود، یک فریبکاری از سوی متصدیان اداره کابل و خصوصا امریکایی ها خوانده شده است.
در متن این نامه آمده است: "چنانچه همهء دسایس امریکا در داخل افغانستان خنثی شد و اکنون با مایوسی شدیدی روبرو است پس میخواهد که در سطح منطقه دست به بعضی دسایس و فریب کاری دیگری بزند که به زعم آنها از طریق آن بتواند جلو شکست امریکایی را بگیرد، به همین دلیل میخواهد نشستی را بنام علماء ی دينی يک تعداد کشورهای جهان اسلام دایر کند، این نشست را اگرچه ظاهرا متصدیان ادارهء کابل دعوت خواهد کرد مگر محرکین و بازی گران اصلی آن امریکايها هستند. آنها میخواهند بعد ازجريان جهاد یازده ساله دربارهء جهاد در افغانستان نظر علماء را بگیرند."
طالبان این نشست را دسیسه شیطانی امریکایی ها دانسته که می خواهند از علمای دینی برای پاک کردن روی سیاه خود استفاده نمايند و به همین شکل در میان مجاهدین شک و شبهه ایجاد کند و در نتیجه هنوز هم زمینهء موجودیت امریکایی مساعد شود و منطقه برای همیشه در گرو امریکا باقی بماند.
امارت اسلامی افغانستان در این نامه از همه علمای کرام در منطقه و جهان خواسته است که باید آنان از روی مکلفیت دینی خویش در این نشست خدعه آمیز اشتراک نکنند، اگر علمای دینی افغانستان اند، یا از عربستان سعودی، یا از پاکستان ویا از دارالعلوم دیوبند هندوستان، یا هم مدارس بزرگ دیگر و يا جامعه از هر مصر و یا کشور دیگری .
طالبان اشتراک در این نشست را جفای بزرگ در حق برادران مجاهد آنان خوانده و افزوده اند: شما باید روی مکلفیت علمی ودینی همرای برادران مجاهد تان، آنانیکه بعد از چهارده صد سال به رهنمایی شما بر نقش قدم صحابه کرام قدم گذاشته اند، همکاری کنید.
بر اساس این نامه، در لحظات حساس اشغال کفار غربی بر افغانستان، یک و نیم هزار علمای جید کشور گردهم آمدند، و بعد از چند روز بحث بطور متفق به این نتیجه رسیدند که حملهء امریکا ومتحدين آن بر افغانستان یک حملهء ظالمانه خواهدبود که در مقابل آن بر اساس همهء نصوص قرآنی و نبوی جهاد فرض عین پنداشته میشود.
همچنین طالبان، پروسه کمیسیون تحکیم صلح و تسلیمی مجاهدین با وعده های معافی، معاشات دالری را یکی از حربه ها و تکتیک های شیطانی امریکایی ها خوانده است.
آنان تأکید کرده اند که این حقیقت است که جنگ کنونی در کشور ما تنها جنگ نه بلکه جهاد مقدس در مقابل اشغال است که به فتوای یک ونیم هزار علمای دینی آغاز شده است و تحت مراقبت و نظارت علمای دینی ادامه دارد.
در نامه تصریح شده است که در مقابل ما امریکا و کفر جهانی قرار دارد، ادارهء بی اختیار کابل ادارهء دست نشاندهء کفار است که نمایندگی مردم و کشور ما را کرده نمیتواند. ادارهء کابل گامی بدون اجازهء امریکا برداشته نمیتواند و نه به آن حکومت آزاد و مستقل گفته میشود.
به گفته طالبان، به اعتراف ناتو در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۸ هزار حمله بر نیروهای خارجی صورت گرفته است که در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۲۱ هزار حمله رسیده است. سال ۲۰۱۲ نسبت به سال های دیگر برای آنها خونین تر است، لهذا امریکا و متحدین آن تحت ضربات و فشار شدید قرار دارند و بعضی از متحدین آن عقب نشینی کرده اند و عساکر خودرا خارج کرده اند و دیگران نیز در حال خروج هستند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement