کد خبر ۵۴۹۱۹
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۰ قَوس ۱۳۹۱ ۱۶:۱۰

بيداري اسلامي متعلق به همه بشريت است

مشكلات موجود جهان از جمله ظلم، طغيان، جنگ، اشغالگري، برده داري، استعمار، غارت هاي سيستماتيك از ثروت ملتها، آدم كشي و زور گويي به خاطر آن است كه عده اي حقيقت انساني خود را فراموش كرده اند.

رييس جمهور ایران با بيان اينكه بيداري اسلامي مخصوص مسلمانان نيست بلكه متعلق به همه بشريت است، اظهار داشت: منظور از بيداري اسلامي بيداري از جنس اسلام است، اسلامي صفت بيداري است و صرفاً به معناي بيداري مسلمانان نيست، بلكه بيداري همه بشريت فارغ از هر گونه نژاد و طايفه و مذهبي است.

به گزارش خبرگزاری آوا، داكتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز (دوشنبه ) در کنفرانس بین المللی"اساتيد دانشگاه ها و بيداري اسلامي"، نقش دانشمندان و اساتيد را در اصلاح جهان و تحقق آرمان هاي بشري برجسته و يگانه دانست و اظهار داشت: نبايد ترديد داشت كه هرچه خير و نيكي است از ناحيه علم ، معرفت و دانش است و اگر بنا باشد اتفاق مثبتي در جهان بيفتد بايد از جانب عالمان و دانشمندان و از طريق ارتقاء علم و دانش باشد.

رييس جمهور ایران با طرح اين سوال كه بيداري چيست؟ گفت: قطعا منظور از بيداري اين نيست كه كساني در خواب جسمي هستند كه بايد بيدار شوند حتي منظور اين نيست كه انسانها نسبت به مسائل سياسي و اقتصادي آگاه شوند و پس از آن منتظر تغيير شرايط باشند اتفاقا بخش مهمي از مشكلات كنوني جهان از ناحيه كساني است كه به مسائل سياسي و اقتصادي كاملا احاطه دارند. 

احمدی نژاد تصريح كرد: منظور از بيداري بازگشت انسانها به حقيقت انساني خودشان است.

وي اضافه كرد: حدود ۱۰ هزار سال از عمر بشر در عالم هستي مي گذرد كه به نظرم انسان همه اين سالها را در خواب نيمه عميق و عميق بوده است.

داكتر احمدي نژاد با بيان اينكه مشكل اصلي بشر غفلت از حقيقت انساني خود بوده است، اظهار داشت: مهم ترين موضوع عالم هستي انسان است و هستي بدون آن معنا و مفهومي ندارد.

وي با طرح اين سوال كه كدام انسان والاترين مخلوق خداست، گفت: همه پيامبران الهي براي بيداري انسانها مبعوث شده اند؛ بيداري يعني اينكه انسان نسبت به حقيقت خود و ماموريت خويش در اين عالم هستي آگاهي و احاطه پيدا كند.

رييس جمهور ایران تصريح كرد: كسي كه خودش را فراموش كرده باشد زندگي وحركت در مسير اصلاح براي او مفهومي ندارد. همه پيامبران آمده اند تا انسانها را به فطرت الهي خود برگردانند.
دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه ريشه مشكلات بشر در طول تاريخ فراموشي حقيقت انسان بوده است،گفت : همه همت شيطان بر اين بوده كه انسانها و حقيقت وجودي خودشان را فراموش كنند.

وي خاطر نشان كرد: مشكلات موجود جهان از جمله ظلم، طغيان، جنگ، اشغالگري، برده داري، استعمار، غارت هاي سيستماتيك از ثروت ملتها، آدم كشي و زور گويي به خاطر آن است كه عده اي حقيقت انساني خود را فراموش كرده اند.

رييس جمهور احمدی نژاد خاطر نشان كرد: انسان ظرف معرفي خداست و همه صفات و اسماء الهي در فطرت الهي انسان متجلي است و استعداد الهي شدن در وجود همه انسانها نهاده شده است؛ انسان مي تواند از پايين ترين مراتب ارزشهاي انساني تا مقام خليفه الهي ارتقاء يابد.
وي افزود: انسان مي تواند و بايد به جايي برسد كه همه اسما الهي را به ظهور و تجلي برساند.

داكتر احمدي نژاد با بيان اينكه نقطه اصلي و مهم اختلاف ما با مستكبران و دنيا پرستان در تعريف از انسان است، گفت: اگر تعريف و دريافت از انسان، اصلاح شود باور به حقيقت انسان نيز اصلاح خواهد شد. اولين گام در اصلاح جهان اصلاح انسانهاست و در اصلاح انسانها نيز اصلاح باور و نگاه انسانها به خود انسانهاست.

رييس جمهور  ایران با اشاره به اينكه در نقطه مقابل انديشه الهي نگاه مادي قرار دارد، تصريح كرد: نگاه مادي بر استعدادهاي مادي، شهوات، سلطه طلبي و دنيا پرستي تمركز دارد.

داكتر احمدي نژادبا بيان اينكه تمام دنيا بر بستر رسيدن انسان به كمال است، گفت: رسيدن به اين جايگاه نيازمند ارزشهايي مانند آزادي، عدالت و عشق و محبت است .

رييس جمهور با اشاره به اهميت آزادي در رسيدن به كمال انسان اظهار داشت: خدا انسان را آزاد خلق كرده است و انتخاب هر انسان زماني ارزش دارد كه آزادانه باشد بهترين انتخاب در شرايط اكراه فاقد ارزش است چرا كه كمال آفرين نيست .

دكتر احمدي نژاد اضافه كرد: آزادي بالاترين موهبت الهي به نوع بشر است و بدون آزادي انسانها رشد و كمال پيدا نمي كنند، علت مخالفت با ظلم و اشغالگري هم براي آن است كه آزادي انسانها را محدود ميكند.

رييس جمهور در خصوص اهميت عدالت در مسير كمال انسان اظهار داشت: عدالت بستر كمال انسان است و هر موجودي در اين عالم از لحاظ جسمي و معنوي تنها در شرايط عادلانه رشد خواهد كرد و عدالت بستر اعتلاي روح انساني محسوب مي شود با ظلم، اشغالگري و زورگويي مخالفت مي شود چرا كه شرايط را نا عادلانه كرده و فرصت را براي رسيدن به كمال از انسان مي گيرد.

دكتر احمدي نژاد در خصوص عشق و محبت در مسير كمال گفت: آفرينش انسان بر اساس عدالت بوده است و همه كمالات انساني از مسير عشق و محبت انسان نسبت به ديگران استوار است؛ كسي كمال يافته تر است كه وجودش سرشار از عشق به انسان هاست.

رييس جمهور با بيان اينكه هدايت جز بر بستر عشق و محبت نتيجه اي نمي دهد، اظهار داشت: اگر چه با اجبار مي شود از سقوط انسان جلوگيري كرد اما براي هدايت و ارتقاء جايگاه انسان نيازمند محبت و عشق هستيم.

دكتر احمدي نژاد افزود : تحقق آزادي ، عدالت و عشق و محبت را نيازمند عبوديت خدا و حاكميت انسانهاي عادل و صالح است.

رييس جمهور با اشاره به اينكه همه آزادي درسايه عبوديت محقق مي شود، خاطر نشان كرد: عبوديت يعني اينكه انسان از تمام گرايشات زميني تخليه و همه گرايشات او به سوي ارزش هاي الهي باشد ، تنها راه آزادي حقيقي عبوديت است و بدون عبوديت آزادي مفهومي ندارد.

رييس جمهور درباره اهميت حاكميت انسان هاي عادل و صالح اظهار داشت: جامعه انساني منهاي حكومت موجب هرج و مرج و سكوت است و تحقق عدالت و آزادي تنها در سايه حاكميت انسان هاي عادل، صالح و آزاد امكان پذير مي باشد.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: اگر همه عوامل رسيدن به كمال وجود داشته باشد اما حاكميت در اختيار مستكبران باشد فرصتي در اختيار انسانها قرار نخواهد گرفت تا استعدادهاي الهي خود را شكوفا كنند.

رييس جمهور گفت: يك حكومت نيز به ميزاني مي تواند عدالت، آزادي و عشق را حاكم كند كه مردم طالب آن باشند، اگر مردمي طالب عدالت و آزادي نباشند اين ارزش ها محقق نخواهد شد و از سوي ديگر به ميزاني كه حاكمان از عدالت ، آزادي و عشق بهره برده اند به همان ميزان مي توانند اين ارزش ها را در جامعه پياده كنند.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: هرچقدر كه جامعه انساني مطالبه بالاتر وعميق تري از عدالت، آزادي ، عشق داشته باشد به همان نسبت آن را محقق خواهد كرد؛ اينكه پيامبران موفق نشده اند همه عدالت، آزادي و عشق را محقق كنند براي اين بود كه جامعه بشري كشش نداشته و نسبت به اهميت آن آگاه و بيدار نبود.

دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: مهمترين ماموريت پيامبران بيدار كردن انسانها و زنده كردن شيريني عدالت ، آزادي و عشق در كام انسانهاست.

رييس جمهور گفت: اينكه گفته مي شود بيداري اسلامي، منظور تنها بيداري مسلمان ها نيست بلكه اسلامي ، صفت بيداري است و منظور بيداري از جنس اسلام است.

دكتر احمدي نژاد با طرح اين سوال كه اسلام چيست؟ گفت: قطعا خداي متعال براي ياري انسانها در سير بي نهايت به كمال و سعادت جز اسلام را نفرستاده است و تنها ديني كه خداي متعال از آدم تا خاتم فرستاده غير از اسلام چيزي نيست؛ محال است خداي متعال براي هدايت نوع بشر دو نوع هدايت گوناگون و متفاوت بفرستد.

رييس جمهور ایران خاطر نشان كرد: اسلام آمده تا انسانها رابه فطرت الهي خود برگرداند و خطاب اسلام، بشري و براي همه انسانها است.

داكتر احمدي نژاد افزود: ‌اينكه گفته مي شود اسلام مرز ندارد بعضي چنين برداشت مي كنند كه يك عده مسلمان بايد بر دنيا حاكم شوند اين برداشت بدخواهان اسلام است بدون ترديد هر كسي در هر جاي دنيا تسليم امر خدا شود، مسلمان است.

وي افزود: اسلام و انسان جهاني است و مسلماني كه طايفه اي و نژادي بينديشد، مسلمان نيست ما نه تنها از ظلمي كه در فلسطين جريان دارد ناراحت هستيم بلكه در هر جاي ديگر دنيا هم كه ظلم وجود دارد، ناراحت مي باشيم.

داكتر احمدي نژاد گفت: برخي تصور مي كنند در طرح موضوع بيداري اسلامي نگاه طايفه اي و تعصبي وجود دارد در حاليكه اصلا چنين نيست دعوت به بيداري به اين معنا نيست كه ديگران در سيطره ما قرار بگيرند. 
احمدی نژاد خاطر نشان كرد: در اداره جهان يك موضوع مشترك وجود دارد و آن برپايي عدالت ، عشق و آزادي در مناسبات جهاني است.
وي تصريح كرد: حتي اگر بخواهيم مسلمانان را هم نجات دهيم بايد نگاه جهاني داشته باشيم.
رييس جمهور ایران با بيان اينكه دشمنان بشريت همه مفاهيم خود را جهاني كرده اند، گفت: براي اصلاح جهان بايد مفاهيم جهاني داشته باشيم و بايد دلسوز مردم امريكا و اروپا هم باشيم چرا كه آنها هم تحت ظلم هستند.
دكتر احمدي نژاد خاطر نشان كرد: نقطه مشترك همه انسانها رسيدن به قله كمال است و اين همه زماني محقق خواهد شد كه يك انسان كامل بر همه عالم حاكم شود. انسان كامل محور وحدت همه انسان ها است

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement