کد خبر ۴۱۵۷۳
تاریخ انتشار: يکشنبه ۸ حوت ۱۳۸۹ ۲۰:۱۸

نيروهاي خارجي به دنبال اهداف استراتژيك و درازمدت در افغانستان اند

يك دهه از حضور همه جانبه نيروهاي خاجي در افغانستان مي گذرد. اهداف اعلام شده چه بود و تا چه حد اهداف يادشده واقعي و صادقانه هستند؟ و آيا تا برآورده شدن آنها، راه زيادي باقي است، چرا؟ همه اينها پرسش هايي است كه هر روز بيشتر از پيش، حضور نيروهاي خارجي در افغانستان را به چالش مي كشد. در ادامه، شرح گفتگوي اختصاصي خبرگزاري صداي افغان(آوا) با سرور جوادي؛ نماينده سابق مردم در مجلس نمايندگان، را در اين باره مي خوانيد.
به باور آقاي جوادي، حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را باید تفکیک کرد. بخشی از این نیروها براساس مجوز شورای امنیت سازمان ملل و بنا بر تقاضای افغان ها و در واقع به خاطر آوردن صلح و ثبات و سرکوب گروه های تروریستی انجام گرفته و آنها در چاچوب نیروهای تحت حمایت سازمان ملل و آیساف، همکاری های خود را هم در عرصه مبارزه با تروریزم و هم در عرصه تقویت، گسترش و تربیت قوای مسلح افغانستان انجام مي دهند و تا حدودی می توان گفت دستاوردهاي مثبتي هم داشته اند. يك بخش ديگر از اين نيروها بر اساس اين انگيزه ها و خواست ها حضور پيدا نكرده اند
به باور آقاي جوادي، اساسا نيروهاي امريكايي و ناتو، چيزي غير از نيروهاي تحت پوشش سازمان ملل متحد هستند:"اينها طبعا به دنبال اهداف استراتژ‍يك و بلند مدت خود اند و نسبت به نيت واقعي اين نيروها در راستاي سركوب گروه هاي تروريستي در منطقه، شك و ترديدهايي وجود دارد."
به گفته اين عضو سابق مجلس نمايندگان: انگيزه وقتي آن چيزي كه مردم افغانستان توقع دارند نباشد، آرزوي رسيدن به آن توقعات هم، انتظاري بي جا خواهد بود.
جوادي همچنين در خصوص دستاورد خارجي ها در عرصه دولت سازي، ملت سازي و قانونمداري در افغانستان گفت:"چون مردم افغانستان، روزهاي بسيار سياه و تلخي را پشت سر گذاشته اند، من فكر مي كنم توقعاتي مبتني بر حاكميت مردم و نهادينه شدن قانون و تامين عدالت و حقوق شهروندي، به صورت ايده آلش متاسفانه بسيار دور است؛ اما به صورت شكلي و صوري، اين امور تا حدودي در سال هاي گذشته وجود داشته است. مثلا ما قانون اساسي داريم و در بسياري از موارد قانون داريم، نهادهاي قانونگذار داريم، نهادهاي عدلي و قضايي و ... نيز به شكل صوري و ظاهري وجود دارند؛ اما رسيدن به حقيقت اين موارد، به صورت مطلوب و ايده آل آن، امري بعيد و دور است و فاصله زيادي وجود دارد."
جوادي همچنين در مورد شك و پرسش هاي موجود در خصوص اهداف اصلي حضور نيروهاي خارجي در كشور گفت:"به باور من نيروهاي خارجي موجود در افغانستان اهداف استراتژيك و دراز مدت براي كنترل نه تنها افغانستان، بلكه كل منطقه دارند به گونه اي كه تامين كننده منافع استرات‍‍ژيك آنها باشد تا تامين كننده منافع مردم افغانستان.
اين نماينده پيشين مجلس، درباره صداقت و حسن نيت غربي ها از طرح شعارهايي چون تامين آزادي و حقوق بشر و دموكراسي نيز گفت:"نبايد فراموش كرد كه غرب، علي رغم شعارهايي كه در ارتباط با حقوق بشر و دموكراسي و آزادي هاي بشري مي دهد، در عمل به آنها باور ندارد. به عنوان مثال رژيم هايي كه در خاورميانه و دنياي عرب، طرفداران سرسخت امريكا و غرب و تحت الحمايه آنها هستند، نوعا رژيم هاي خانداني و ديكتاتوري اند كه امروز، تازه دنياي عرب و ملت هاي عربي براي براندازي آنها اقدام كرده اند؛ در حالي كه ما هيچگاه شاهد انتقادي از سوي غرب و امريكا بر اين نظام ها درعرصه آزادي هاي مردم، دموكراسي، حقوق بشر و... نبوديم؛ پس با توجه به همه اين عوامل، اين نيروها به خاطر آن شعارها به افغانستان نيامده اند، بلكه اهداف استراتژيك ديگري را تعقيب مي كنند."

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement