کد خبر ۴۱۵۳۴
تاریخ انتشار: شنبه ۷ حوت ۱۳۸۹ ۱۷:۰۸

كميسيوني ۱۰ نفر سرنوشت رئيس پارلمان را مشخص می‏كند

يک کميسيون ۱۰ نفره متشکل از نماينده گان اقوام مختلف افغانستان، يک تن ازاعضاي پارلمان را بادرنظرداشت لياقت و شايسته انتخاب مي كنند.

در جلسه روز شنبه پارلمان نيز همانند 40 روز گذشته، تلاش ها برای تعيین رییس پارلمان افغانستان بی نتیجه پایان یافت. 

در اين جلسه، پس از بحث و جنجال هاي فراوان، بالاخره اعضای ولسی جرگه به این توافق رسیدند که یک کميسیون 10 نفره متشکل از نماینده گان اقوام مختلف افغانستان تشکیل و یک تن ازاعضای پارلمان را بادرنظرداشت لیاقت و شایسته گی وی، به عنوان رئيس ولسی جرگه با اکثریت آراء انتخاب نمایند. 

اين در حالي است كه در دو هفته گذشته كميسيوني 60 نفر متشكل از افرادي از اقوام و نخبه گان و نامزداني كه راي نياورده بودند، نتوانستند بر روي انتخاب يك شخص به عنوان رئيس پارلمان به تفاهم برسند. 
نماینده های مردم توافق کردند تا روز یکشنبه هم به بحث های شان در مورد چگونگي نحوه انتخاب كميسيون 10 نفره ادامه می دهند. اعضای ولسی جرگه به اکثریت آرا فیصله کردند تا در جلسه عمومی روز یکشنبه نظریات و طرح هاي خود را به هیات اداری بسپارند و بعد از جمع بندی هیات اداری و پیشنهاد  به جلسه در مورد رد یا تائید آنها تصمیم گرفته شود.

در آغاز جلسه امروز (شنبه) حاجی محمد محقق رئیس کمسیون ویژه حل بن بست گزینش رییس ولسی جرگه گفت که تلاش های اعضای این کمسیون برای بیرون رفت از این مشکل ادامه دارد اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است.

جنجال ها بر سرتعیین رییس ولسی جرگه از  یک ماه به این طرف ادامه دارد. هرچند در این مدت نماینده های مردم چهار دور هم به پای صندوق های رای رفتند اما موفق به تعیین رییس ولسی جرگه نشدند.

از سوی دیگر بی نتیجه ماندن تلاش ها برای انتخاب رییس ولسی جرگه و بحث های طولانی در این خصوص انتقاد های مردم و حلقات سیاسی را در داخل و بیرون از افغانستان نیز به همراه داشته است.

اعضای کمسیون راه حل بن بست نيز طرح هايی را مانند توافق سیاسی یعنی معرفی نمودن یک نامزد واحد، تعدیل در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه و ارجاع موضوع به کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی پیشنهاد کردند اما تا اکنون نماینده های مردم روی این طرح ها نیز به توافق کلی دست نیافتند.

در همين حال محمد یونس قانونی رئیس پیشن ولسی جرگه افغانستان و عبدالرب رسول سیاف دوتن از شخصیت های متنفذ ولسی جرگه می گويند که آنها از موقف خود در پست ریاست ولسی جرگه کنار رفته تا شخص سومي که لیاقت ریاست پارلمان را دارد خودرا نامزد نماید. 

آقای قانونی هرگونه ارجاع نحوه انتخاب رئيس پارلمان را به کميسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسي را نوعي بازي سياسي دانسته و گفت که تلاش درین مورد خلاف ماده 87 قانون اساسی می باشد و هیچ کس صلاحیت رای دهی را روی این مسأله ندارد.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement