کد خبر ۴۱۱۱۰
تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۴ دَلو ۱۳۸۹ ۲۱:۱۸

آیاخیزش ميلیونی کشورهای عربی درس برای دیگران که دلبستگی

بر حقوق مردم کشور هاي عربي واستحقاق آنان براي داشتن حکومت هاي مردمي ، مستقل و آزاد تاکيد مي ورزيم

مولوی محمدمختارمفلح رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان ورئیس شورای فرهنگی حامیان قدس طی صدوربیانیه ای از قیام مردم مصر حمایت نمود.
وی در این بیانیه گفته است:از چندی بدینسو جهان شاهد دگرگونی عمیقی در سرزمین های عربی جهان اسلام است . تحول بزرگ مردم تونس سپس جنبش عظیم مصر جهانیان را دربهت وحیرت فرو برد.
انقلاب ملت تونس از خود سوزی جوانی که دربیکاری به سرمی برد و دولت نتوانسته بود که در برابرخواست های او جواب معقولی بدهد ، آغاز یافت. درست چیزی که عمق ماهیت حکومتی را که چندین دهه برملت حکم رانده بود ، نشان می داد. زین العابدین بن علی تافته جدا بافته از دیگران در پهنه جهان اسلام نبود. او همان کاری را دنبال می نمود که همانندهای او از دمشق ، عمان ، صنعا ، مسقط ، قاهره ، طرابلس ودارالبیضا با گزینش دکترین دو پهلوی ارعاب درونی ومعامله با قطبین انگلیس – امریکا وگاهی نیز رژیم اسراییل دنبال می نمودند.
وی در ادامه این بیانیه یادآورشده است: کشاندن ملت ها به دنبال خود بدون دادن اندک ترین بهایی به رای ودیدگاه آنان ، از قبل وضعیت در جنوب غرب آسیا و شمال افریقا را شبیه به انبار باروت ساخته بود که در انتظار جرقه ای به سرمی برد. شاید از نظرشعور ملی اعراب ، هیچ قرنی چون قرن گذشته نکبت آور وفاجعه بارترنبوده باشد؛ چیزی که تا هم اکنون اعراب ازلحاظ داشتن غرورملی در فقر کشنده ای به سرمی برند. کم آمدن نخبگان اعراب در فرجام جنگ جهانی دوم ودست نیافتن آنان به حکومت های قوی و گرسنه برخاستن آنان از سر سفره غنیمت آن جنگ خانمانسوز ، این قشر را در اذهان تاریخی و دونسل پی درپی بی جواب وسرافگنده معرفی نمود.
در بیانیه آمده است: افزون براین کرنش در برابر خواست های امریکایی که همه در جهت مصالح رژیم اسراییل سروسامان می یافت چنان وضعیتی پدید آورد که گزینه ای جز شکل گرفتن« حکومت های بریده ازمردم » ثمره ای دیگری نداشت . وجود نارضایتی روز افزون توده ها از اعمال سیاست های منفعلانه حکومت ها در برابر امریکا و ژاندارم آن رژیم اسراییل بیشتر به آتشی شباهت می رساند که دیگ بدون منفذ جهان عرب را زود به جوش می آورد.
بیانیه ادامه می دهد: گزینش چنین سیاستی که ریشه دراستبداد دارد به گونه فاجعه باری فضارا جامد ساخت . سردی وافسردگی استبدادی چنان ضخیم بود که کمک های چندین ملیون دالری امریکا توانایی ذوب آن را نداشت. زیرا آن چه امریکا ا زاعراب گرفته بود که بسیار با ارزش تر، گرانبها تر وارزشمند تربود ؛ خاک عربی ، عزت وغرور عربی و سرمایه های عربی، در چنین حکومت های خود کامه وبیداد گر ، پیش پای فرمان روایان گزینه ای جز به ارث گذاشتن قدرت به فرزندان ، ذخیره نمودن دارایی ملت ها درحساب های شخصی ، ارعاب وترساندن ملت ها چه چیزدیگری می تواند باقی بماند؟
آقای مفلح در جای دیگر بیانیه آورده است:حکومت های مادام العمری ، غارت سرمایه های ملی ووادار نمودن مردم به پذیرش ذلت و زبونی دربرابر غاصبان زمین و چپاولگران سرمایه ، به عادت روز مره پایتخت نشینان کشور های عربی مبدل گردیده بود. حکومت پلیسی که از شط العرب تا تنگی جبل الطارق محیط جهنمی پدید آورده بود براستی برای اعراب دیگر قابل پذیرش نبود. از چنین محیط بسته وخفقان آوری بودکه گروه های تند ورادیکالی که مسیر معقول خواست اعراب را به انحراف کشیدند سربرآورد.
وی می گوید: نخست از سرزمین های عربی حیثیت وشرف ملی نسبت شکست دربرابر دشمن رخت بربست ، سپس اعتماد ملی وباور به محورهای سیاست از هم پاشید و فاصله میان دولت و حکومت ها افزایش یافت و دراخیر هم نان و پوشاک ونیاز مندی های آنان از سفره آنان نا پدید شد، درحالی که زیر چشم توده های ملیونی، وابستگان محورهای قدرت در عیش ونوش وآلودگی به فساد به سرمی بردند، چیزی که با مشاهده انقلاب های مخملی درکشورهای اروپای شرقی وغیره مناطق دنیا دیگر تحمل پذیرنبود.
رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان معتقد است:چیزی جالبی که همه دربرابر آن سکوت مرگبار نموده بودند این بودکه در کشورهای شرق میانه وشمال افریقایی اشکال حکومت ها چون سلطنت مطلقه ، مشروطه وجمهوری باهمه اشکال آن چنان یکی دردیگری مخلوط گریده که درست نمی توان تشخیص داد که مثلا حکومت جمهوری عربی مصربا سلطنت دراردن هاشمی چه فرقی دارد؟ پس روز گار این عوام فریبی ها و سرکوب گری ها در ماتحت الشعور جهان عرب به سرآمده بود واین شکست سکوت از گلوی پراز بغض تونس آغازیافت وطنین آن کابوس حسنی مبارک را فرود آورد و لرزش های آن درصنعا ، مسقط و عمان احساس شد.
در ادامه بیانیه چنین می خوانیم: قضاوت درباب این تحولات خیلی روشن است ؛ ملتی تحقیر شده دیروز اما عصیانگر و قدرتمند امروز.
رهبرنهضت اسلامی افغانستان ورئیس شورای فرهنگی قدس در پایان گفت: بر حقوق مردم کشور های عربی واستحقاق آنان برای داشتن حکومت های مردمی ، مستقل و آزاد تاکید می ورزیم و تحولات اخیر را در امر اعاده شرف وعزت اعراب که برخاسته ا زارزشهای اسلامی است، مثبت ارزیابی نموده واین قیام را آغازی برای بازگشت سرمایه های ازدست رفته کشورهای عربی اسلامی ودرراس همه باز شدن دروازه نوی درامر اعاده سرزمین های اشغالی و به خصوص بیت المقدس می پنداریم. درفرجام ، آیاخیزش ملیونی کشورهای عربی درس برای دیگران که دلستگی روز ا فزونی به بریدن ازمردم وپیوستن به دیگران دارند، نیست؟!

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement