کد خبر ۳۴۱۹۷
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۴ قَوس ۱۳۸۸ ۲۰:۴۹

ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان به مناسبت عید سعید اضحی بیانیه ای صادر کرد

وي در اين بيانيه به موضوعات محتلف مربوط به افغانستان وخارجي ها پرداخته و خطاب به اقشار مختلف کشور مطالبي را بيان داشته است


ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان به مناسبت عید سعید اضحی بیانیه ای صادر کرد.
وی در این بیانیه که نسخه ای از آن به آدرس خبرگزاری صدای افغان(آوا) ارسال شده است به موضوعات محتلف مربوط به افغانستان وخارجی ها پرداخته و خطاب به اقشار مختلف کشور مطالبی را بیان داشته است

دربیانیه ابتدا عید سعید اضحی را به مردم افغانستان تبریک گفته سپس در ادامه آورده است:
نخست از همه، از ملت غیور ومومن خویش سپاس گزارم که به خواسته های امارت اسلامی لبیک گفته به نه اشتراک کردن شان در پروسه امریکایی که بنام انتخابات آن را جلوه می دادند این درامه را خنثی، نامراد وشرمسار ساختند، من کاملا یقین دارم که اگر این چنین همکاریهای همه جانبه وبنا بر اخلاص وصداقت ملت مجاهد وغیور ادامه داشته باشد به همکاری ونصرت الله جل جلاله، همه دسیسه های شوم دشمن دین وخاک ما یکی پی دیگر رسوا وخنثی خواهد شد. به برکت سربازی وقربانیهای بیدریغ شما، الله جل مجده دشمن مغرور ومستکبر را با شکست سنگین ووارخطایی ورسوایی بزرگ مواجه ساخت، امید است هنوز هم بخاطر رسیدن به ارمانهاي اسلامی خویش به جهاد ومقاومت برحق خویش ادامه داده، مجاهدین سر به كف و دلیر راه حق وآزادی را همکاری نمایید، به مال وجان صفوف آنها را تقویه نمایید، خصوصا اهل وخانواده های شهدای مبارک واسیران مظلوم را حوصله افزایی نموده با آنها غمراز شوید وهمچنان به اساس مسؤلیت ایمانی، شرعی ووجدانی خویش با اداره مزدور واجیر کابل قطع رابطه نمایید.
بیانیه می افزاید: آنانيكه كشور عزيز مان را اشغال نموده وملت غيور مان را به يغما مي برد, حالا ميخواهند برای رسیدن به اهداف استعماری خویش مانند درامه انتخابات تا یک وخت دست به تبلیغات درامه مذاکرات زده آن را زمزمه نمایند, دشمن اشغالگر ومکار ،گاهی هم به مذاکراتیکه در آن آزادی افغانستان بر آورده شده واشغال آنها خاتمه یابد آماده نیست، آنها می خواهند مذاکراتي را بکنند که ضامن استمرار ودوام استعمار واشغال شوم آنها باشد، ولیکن ملت مجاهد وشهید پرور افغانستان گاهی هم به مذاکراتیکه درکشور عزیز ما به موجودیت نظامی وعسکری آنها ودايمي بودن آن صبغهء قانونی بدهد، آماده گی نخواهند از خود نشان داد.
در بخش دیگر بیانیه آمده استک افغانستان خانۀ ما ست، کسي هم پیرامون ملکیت، آشیانه وکاشانۀ خویش با کسي دیگر مذاکرات نمی کند، که در حاکمیت واداره کردن خانهء خویش دیگران را شریک ساخته خویشتن را بی خانه سازند، مسلوب الاختیار شده غلام گردد، خارجیها خانه وکاشانۀ افغانها را به زور ، ظلم وستم غصب نموده اند، اگر آنها حقا خواسته باشند که حل معقول مشکل را بنمایند نخس از همه باید به اشغال افغانستان خاتمه بدهند.
امریکاییهای اشغالگر اصلا به بهانهء مذاکرات تسلیمی مجاهدین را میخواهند، واین کاریست امکان ناپذیر ومستحیل، که گاهی هم صورت نخواهد گرفت.
ملت ما پیرامون حل مشکلات ذات البینی و تعامل نیک با جهانیان ، تجارب خوب واصول واضح دارد، لهذا موقف امارت اسلامی استوار بر منافع ومصالح اسلامی وملی بوده ومبنی بر دلایل قوی میباشد.
رهبر گروه طالبان در قسمت دیگر بیانیه خطاب به مجاهدین افغانستان می گوید:
غلبه وکامیابی شما برلشکریان وافواج اشغالگر کفر،محصول نصرت الهی میباشد، اگر شما در مقابل این نعمت بزرگ رضای الله جل جلاله وخدمت ملت را نصب العین خویش بگردانید، شکی نیست که این نعمتها فراوانتر وبیشتر خواهد شد،الله جل جلاله پاهای دشمن متجاوز را به لرزه آورده افتخار شکست فضيحت بار اژدهاي این قرن را نصیب شما خواهند نمود، قسمیکه ازقراءن نمایان است، ان شاء الله تعالی.
اوامر الهی را کاملا بر خویش عملی نموده ،در صفوف خویش متفق ومتحدباشيد، از هر نوع تفرق واختلاف اجتناب ورزید، در همه امور جهادی از مسؤلین خویش اطاعت نمایید، در وقت عملیات نظامی به حفاظت همه جانبهء مردم عامه ومنافع ملی جدا متوجه باشید، بالخصوص، در وقت عملیات استشهادی وفدایی، همه وهمه فکر خویش را بر اشغالگران، اجیران شان واهداف مهمشان متمرکز سازید، چون خود داری از کشتن عامهء مردم و اجتناب از اذیت رساندن به آنها، مسؤلیت شرعی وایمانی هر مومن بوده،قتل وکشتن عامهء مردم هیچ توجیه شرعی نداشته،ونه هم دردین مبارک ومقدس ماامکان گنجایش این چنین کردنیهاوجوددارد.دشمن مکار وحيله گر، بخاطربدنام کردن مجاهدین ، به مراکز تجمع عامهء مردم از قبیل مراکز دینی ومساجد وجایهای همانند آن، بنام عملیات استشهادی انفجارها ویرانگر وبربادکن را مرتکب می شوند، باید مجاهدین به این چنین کردنیها پست دشمن متوجه بوده و از این چنین کارها جدا خود داری نمایند.
شما باید از نخست ازهمه رضاى الهی ،آرامی وامن ملت خویش را در نظر داشته باشید، در بین ملت کلانها وبزرگان ورجال ملی را بسا توقیرنموده بر خوردسالان شفقت نمایید، در امور اجتماعی در رساندن حق به حقدارش عدالت راستین را مراعات نموده، وبرای پیشرفت در امور جهادی خویش لوایح واصول امارت اسلامی را بهتر عملی سازيد.
در عملیاتهای نظامی ودیگر امور جهادی، به خاطر جلوگیری واجتناب از اختلافات احتمالی ،شکایتها وتلفات از تجارب ومشوره ها وتدابیر قوی استفاده نمایید.
همچنان در رابطه به امنیت وحفاظت خویش سعی ورزیده از احتیاط جدی کار بگیرید، اگر یکی از مخالفین به شما تسلیم میشود، قسمیکه این پروسه فعلا جریان دارد، باید احترام حقوق آنها را در نظر داشته باشید. چنانکه کمونستها در حال شکست خود، بنام مليشه ها، جهت برانگيختن اختلافات ذات البيني وتعصب ها و توسط انها انتقام گيري از ملت مجاهد، قطعات قومي و گروپ هاي مسلح خود کامه را تشکيل نمودند.حالا امريکايهاي شکست خورده و ايتلافيون انان ميخواهند در استانۀ شکست خود، باز هم تجربۀ ناکام گذشته را تکرار نمايند. من باوردارم که تلاش واپسین دشمن نیز سبب شکست وبد نامی بیشتر آنان خواهد ګشت، ولی
شما مجاهدين عزيزنیز سعى جدى نموده تا به همکاري ملت مجاهد، اين دسيسۀ شوم اخر دشمن را نيز ناکام نمائيد. کسانيکه از اين گونه فتنه ها،سر پرستي و وارسي مي نمايند، جزايي دهيد که عبرت براي ديگران باشد و در کشور عزيز، تاريخ سیاه گلم جمها ی وحشی تکرار نگردد.
بیانیه با برحذر داشتن کارکنان دولت افغانستان از همکاری با خارجی ها ادامه می دهد:
متجاوزین بیگانه در هیچ صورت خواهان خیر ونفع ملت افغان نیستند، آنها در حقیقت اراده از بین بردن عقیده مردم و مقدسات آنها را کرده اند، قصد چور وچپاول همه هستیهای ومنافع مادی ماا نموده اند، شعارهای آبادی وباز سازی افغانستان که آنها آنرا زمزمه می کنند، عاری از حقیقت ودور از واقعیت می باشد، آنها می خواهند از همین طریق خویشرا به اهداف نامرا دشان برسانند، به هزارها ملیون دالریرا که آنها بنام بازسازی افغانستان جمع کردند ومی کنند به جیبهای خویش دوباره می اندازند، میخواهند که ملت وکشور عزیز ما را به اساس یک پلان سنجیده و از روی توطیه سازی در دام ربا، سود وقرضه های کمر شکن گیر نمایند، آنها تصمیم برده سازي ملت غیور وعزیز ما را در نظر گرفته اند، من کما فی السابق به اساس مسؤلیت خویش ، شمارا یکبار دیگر مخاطب ميسازم که :
زنده گی ذلت وحقارت را بگذارید، از دشمنی با ملت خویش دست بردارید، به جای این بی غیرتیها با مجاهدین در سنگر فخر وشرف وایمان بایستید!
دشمن میخواهد که تفنگ را به شانهء شما مانده هموطنان شمارا هدف قرار داده بکشند، اما شما بکوشید که با استفاده از فرصت ، خویش را از سر نوشت ننگين شاه شجاع انگریز ، پیروان تره کی ،امین ،کارمل ونجیب روس، نجات دهید.
اگر شما به صدق واخلاص راه باطل را ترک نمایید، بی شک که کامیابی دنیا وآخرت را کمایی خواهید نمود، شما پس از این دیگر این حقیقت را درک نمایید که طلسم های نیروی استعماری غرب دیگر درکشور عزیز شکسته، وواقعيت های عینی نشان میدهد که اشغالگران ديگر،فرار رابرقرارترجيح ميدهند، قافله حق به قدمهاى استوار ومستحکم به سر منزل منطقی ومعقول کامیابی درشرف رسیدن است، مجاهدین قهرمان به مرور زمان نیرومند تر شده در بخشهای نظامی ، سیاسی، مطبوعاتی، واجتماعی تجربه های کاری را کمایی می نمایند وکوششهای بي ثمر دشمنان واجیرانشان در مقابل نهضت جهادی مانند بند های ریگ در مقابل بحر مواج و طوفانی می باشد، موجهای ناشی از مقاومت ملت غیور حتما اشغالگران مغرور را با خود می بردارد . ان شاالله تعالی .
ملا محمد عمر در ادامه با استمداد از سازمان کنفرانس اسلامی اضافه می کند:
من از کنفرانس اسلامی واز همه سازمانها ی تحت عنوان حقوق بشر در جهان خواهانم که در رابطه به کشتار عام مردم ملکی در افغانستان از طرف امریکایها ونیروهای ایتلافی فورا تصمیم قاطع اتخاذ نموده از آن جلوگیری نمايند، آواز مجازات این مجرمین را بلند نمایند، بر علاوه بر این نیروهای اشغالگر به قیادت امریکا وادارهء اجیر کابل درمناطق مختلف کشور بر خلاف همه نورمهای بین المللی تحت عنوانهای مختلف وگوناگون زندانهای وحشی را ایجاد نموده، در آن هموطنان مظلوم وبی گناه ما را به شکلهای گوناگون وحشی شکنجه می کنند، برای جلوگیري از این جرم نا بخشودنی باید که همه دعوه داران حقوق بشر از لحاظ مسؤلیت خویش به اقدامات جدی بپردازند، بسیاری از زندانیان ما به اساس تعامل وحشیانه وشکنجه ها در زندانها یا شهید شده اند ویاهم معیوب گردیده اند، اگر این سازمانهاحقوق بشر برای رضاوخوشنودي امریکا وغرب مسولیت خویش را ادا نمی نمایند، پس باید اخلاقا عنوانهای حفاظت حقوق بشر را از خود بدور کنند .
بیانیه خطاب به دانشمندان، نویسندگان وادبا می آورد:
از دانشمندان مستقل وآزاد، استادان وسیاستمداران خواهشمندم که در هر نشست ومجلس خویش داعیه برحق ملت ستمدیدهء خویش را بلند نموده واز آن دفاع نمایند، پیرامون واقعيت های موجوده کشور در نوشته ها وبیانه های خویش ذهنیت های هموطنان و جهانیان را روشن ساخته، حق استعداد ومواهب که الله جل جلاله آن را به آنها ارزانی فرموده به جهاد لسانی وقلمی ادا نمایند.
نویسنده گان وژورنالستان گرامي، در دور قاطع تاریخ ما " که بر ملت وخاک ما تجاوز صریح صورت گرفته است " نقش خویش را بازی نمایند، به پشتیبانی از آزادی کشور عزیز واسلامی و نظام حقيقي اسلامی مسلسلا کوشش های مطبوعاتی خویش را به کار برند، در همه رسنه های خبری از نگاه مسولیت خویش حقایق واقعی را به گوش مردم برسانند، به نیروی ایمانی ومردانه وار مبارزهء حق گفتن واظهار حق بکنند، همچنان من از شاعران دلسوز وبااحساس امید دارم که در اشعار ونوشته های ادبی خویش در مقابل اشغالگران حماسه ها وکارنامه های جهادی مجاهدین را حفظ نموده ، و در ملت جذبهء نهضت اسلامی، وحدت ملی ، غیرت وآزادی را زنده نموده اضافتر به آن نیرو بخشند.
رهبرگروه طالبان خطاب به کشور های همسایه ادامه می دهد: اگر کشورهای منطقه در برابر مداخلات استعماری وموجودیت وسیع نظامی امریکا احساس مسؤلیت ننمایند، برای ابد منطقه به طرف بی ثباتی کشانیده شده از تطور، تمدن وپیشرفتها پسمانده سلب الاختیار میشود، ما به یقین گفته می توانیم که از برکت عزم قوی ومقاومت نیرومند مجاهدین ، نیرو وقوت دشمن از بین رفته، رعب شان ختم شده، پلانهای شومشان خنثی شده است. وحالا شما باید قربانیهای ملت مظلوم مان را قدر دانی نموده ، در رابطهء آزادی کشور مان از چنگ اشغالگران با ما همکاری نمایید. امارت اسلامی می خواهد که در صورت احترام متقابل با همه کشورها پیرامون همکاری دو جانبه، پیشرفت اقتصادی وآیندۀ نیک وخوب گامهای مثبت وارزنده بر دارند، ما در مقابل استعمار، به همه کشورهاي منطقه به نظر یک خانه مینگریم، ومی خواهیم که در آینده در صلح وثبات منطقه من حیث یک نیروی مسؤل وقدرتمند نقش خویش را بازی نماییم.
وی ضمن برشمردن عوامل شکست آمریکا درافغانستان خطاب به سردمداران این کشور می افزاید:
شما باید خوب درک کنید که منطق زور وجبر دیگر حیثیت خویش را باخته، شما نمیتوانید که ملت غیور افغان را به زر وزور نظامی ویاهم به چل وفریب وطلسم شیطانی خویش کنترول نمایید، باملتي که شما با آن پنچه نرم مينمائيد ، آنها در جهان تجربه های تاریخی ومهارت بی مانند سرنگون کردن امپراطوریهای مستکبر را دارا هستند، ملت باشهامت ما گاهی هم به استعمار غربی اجازه نخواهد داد که کشورعزيز ما را به مرکز سازش های متجاوزانه بر علیه آزادی و ارزشهای حیاتی ما وبر علیه کشورهای همسایه مبدل نماید. آری این همان ملت است که پیش از شما امپراطوریهای انگلیس وروس را از روی نقشۀ جهان حذف نموده بودند، وبا استفاده از همان تجربه هاو با مورال بلندتر وحوصله فراوان در مقابل لشکرهاي مورال باخته وشکست خوردۀ شما در سنگر عزت وجهاد قرار دارند، آنها به اساس ایمان وعقیدهء خویش در این کارزار برشکست شما وکامیابی وغلبۀ خویش باور داردند، برای شما مناسب است تا به عوض اینکه بی جا وبی فایده خود را بيآزمایید خوبتر این خواهد بود که راه تعامل منطقی ومعقول را اختیار نموده، مشکل اشغال افغانستان را خاتمه دهید، وخوب بفهمید که سیاست های جنگی وجارحانۀ شما به ملت شما در همه جهان دشمنان را تاحد زیاد خواهد کرد که بالأخره این جهان وسیع بر شما تنگ آمده وزنده گی تان تلخ خواهد شد،زيراپالیسی های زور وجبرديگربرای هیچکس قابل قبول نمی باشد.
ملا محمد عمر به کشورهای اروپایی هم توصیه هایی دارد و در بیانیه خود اضافه کرده است که:
دولتمردان وحکمرانان استعمارگر شما، به خاطر سرمایه گذاري افراد چند سرمایه دار، به بهانۀ تروریزم بر کشور ما تجاوزنموده، جال استعماری جدید خویش را پخش نموده است، جوانان، پیرمردان وکلان سالان، زنان، اطفال وخوردسالان ما به بم ها وتوپ های شما روزانه شهید میشوند، اشغالگران از طرف شب بر خانه های ملت ما تعرض می نمايند، به بمباردمانهای کورکورانه باغهای سر سبز، سرمایه های ملی، مراکز تعلیمی وتجارتی مارا ویران نموده از بین می برند، مقابله ومقاومت با این ظلم ووحشت حق مسلم ومشروع ما می باشد، ما باتوان وقدرت خویش وبا همه امکانات وقربانیهاي حق خویش را بکار می بریم، باید که به سخن های دروغین حکومت داران خویش فریب نخورید که هجوم وتعرض خویش را جنگ مجبوریت می نامند، این یک جنگ استعماری بوده، بهانۀ مبارزه با تروریزم یک وسله ووسیلهء دروغین در دست حکومت داران شما میباشدکه توسط آن در چشم شما خاک میپاشند،بخاطرجلوگیری از این ظلم،بلندکردن صدا،خواست ضمیر ووجیبۀ اخلاقی شما میباشد.
ما در کشور خویش خواهان یک نظام اسلامی می باشیم که در پرتو آن حقوق همه افراد ملت اعم از مرد وزن محفوظ وبرآورده باشد، نظامیکه خودمختار، بر خویشتن متکی واستوار بوده پالیسیهای داخلی وخارجی آن بنا بر قاعدۀ شرعی که نه به دیگران ضرر برساند ونه هم ضرر دیگران را تحمل نماید مبنی باشد.
جنگ با تروریزم یک مفهوم نا موجه ومصطلح ساخته شدۀ بنتاگون وواشنگتن است، که میخواهند با استفاده از این مصطلح ،کشورهای آزاد ومستقل را مستعمرۀ خویش گردانند، سرمایه های طبیعی ومنابع اقتصادی آنها را تحت تصرف خویش در آورند، اعتقادات وروایات دینی آنها را پامال نمایند.
رهبرگروه طالبان با اشاره به حدیثی از حضرت عمر فاروق(رض)از تمام امت مسلمه می خواهد که برای اعاده عظمت، شان وشوکت گذشته خویش به عملی کردنفرامین و احکام مقدس اسلام توجه کامل نموده در هر کنج و کنار جهانهمکار ومددکار برادران مسلمان خویش شوند.
وی در ادامه خطاب به مسلمانان نموده می افزاید: در میدان مقاومت وجهادباستمگران ومتجاوزین از درایت، درک وحکمت کار بگیرید، زعماي تنظیم های جهادی باید در پیشرفت کارهای جهادی خویش از بسا دقت عمیق وژرف استفاده نموده صفوف خویش را از تفرق وخود خواهیها نجات داده به همه توطیه های دشمن که با آن مسلمانان را بدنام وتشویه می سازد متوجه باشند.
از کارهای که ضرر آن برای مسلمانان از نفعش بیشتر وبزرگتر تمام ميشود جدا خود داری نمایید، در میدان کارزار، همه کوشش های خویش را براي سرکوبی دشمن اشغالگر متمرکز ساخته، به کارهای بیهدف وبیهوده خویش را مصروف نسازید، همه توجه خویش را به اهمترین اهداف صرف دارید.
همه مسلمانان جهان باید مدافعین اسلام وامت اسلامی ـ مجاهدین ـ را در افغانستان، عراق ، فلسطین ودیگر جایها در دعاهای خصوصی خویش یاد نمایند، از آنها دفاع اسلامی واخلاقی بکنند، از قضیۀ آنها من حیث یک قضیه بر حق اسلامی دفاع نمایند، چون امریکا وهمکارانش کوشش های برملا ومرموزی را برای بی ثباتی همه جهان اسلام براه انداخته، وبرای پوره کردن فرمایش های استعماری خویش در کشورهای اسلامی به آتش اختلاف دامن می زنند، پس هر مسلمان باید دشمن اصلی خویش را شناخته باي کشف دسایس شیطانی آنها بیدار باشد.
در اخیر به همه برادران مسلمان خویش این قول الله تعالی را من حیث یک توصیه نیک ومیمون ياد اور ميشوم که می فرماید :
" ( أَمْ حَسِبْتُـــمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْـــزِلُواْ حَتَّــــى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَـــهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ( [1] "
ترجمه: آیا گمان بردید که به جنت داخل خواهید شد، وحال اینکه هنوز شما دچار مشکلات ورنجها نشده اید قسمیکه امتهای گذشته دچار آن شده بودند، به آنها رنجها ومصيبت هاوسختیهای رسید، وقسم متزلزل شدند که آن پیامبر وکسانیکه با آو ایمان آورده بودند گفتند که چه وقت نصرت الهی عاید حال ما میگردد؟ خبردار! که نصرت الهی نزدیکتر است ". والسلام.[1] ـ سورهء بقره، آیت: 114.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement