کد خبر ۳۲۸۷۲
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۶ سُنبُله ۱۳۸۸ ۰۸:۵۸

جنگ افغانستان در سه جبهه ادامه دارد

دوروتئا هاهن از روزنامه نگاران آلماني در پاسخ به سئوالي درباره حمله آلماني ها به دو تانکر سوخت در افغانستان و کشته شدن دهها نفر در اين حمله در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني در آلمان گفت: دو حزب آلماني يعني سوسيال دموکراتها و مسيحي دموکراتها که ائتلاف بزرگي را تشکيل داده اند تصميم گرفته اند در طول مبارزات انتخاباتي از افغانستان صحبت به ميان نياورند اما در اين راه به نظر من خوشبختانه نا کام مانده اند زيرا نمي توان از يک طرف در ميدان جنگ بود و از طرف ديگر درباره آن حرفي به ميان نياورد.

 وزير دفاع آلمان مدعي است که اين کشور در جنگ به سر نمي برد و از فعاليت هاي نظاميان آلمان در افغانستان به عنوان کمک اقتصادي به افغانستان و بازسازي اين کشور ياد مي کند. پس از بمباران اخير که توسط يکي از افسران آلماني ناتو فرماندهي شده بود يکي از سخنگوهاي وزارت دفاع آلمان با لحني فريبکارانه شمار قربانيان را اعلام کرد که امري بسيار نامطبوع در آلمان به شمار مي رود و اکنون بسيار سخت است زماني که در جنگ هستيم از جنگ افغانستان سخن گفته نشود زيرا نقاب ها ديگر فرو افتاده است. 

مجري برنامه در ادامه گفت: اين جنگي است که تحت حمايت سازمان ملل متحد و پس از سوء قصد هاي يازدهم سپتامبر دو هزار و يک، توسط امريکا آغاز شد اما اين جنگ نه طالبان را به عقب رانده است و نه موفق شده اند که بن لادن را پيدا کنند .
يوري کووالنکو کارشناس روسي نيز درباره مشارکت نکردن روسيه در جنگ افغانستان گفت: اکنون مي توانم بگويم که خوشبختانه ما در اين جنگ حاضر نيستيم و همه کارشناسان نظامي روسي مي گويند که نمي توان در اين جنگ پيروز شد. با وجود راهبرد جديد امريکا که پيشنهاد حفاظت از غير نظاميان را داده است و گفته است که بمبارانهاي گسترده اي صورت نخواهد گرفت اما به اين وعده عمل نشده است.
 برنار کوشنر وزير امور خارجه فرانسه نيز گفته است که ما در افغانستان نمي جنگيم اما سوال من اين است که شما آنجا چه کار مي کنيد. هر روز شاهد قرباني شدن غير نظاميان و نظاميان در افغانستان هستيم و بنا به گزارش منابع فرانسوي تا کنون سي نفر از نظاميان فرانسوي در افغانستان کشته شده اند و به نظر من تنها راه حل ممکن که توسط برخي از کارشناسان غربي پيشنهاد شده است همان گفتگو با طالبان به اصطلاح ميانه رو است و البته اگر اين گونه طالبان وجود داشته باشند زيرا به نظر طالبان ميانه رو وجود ندارد چون طالبان حمايت بخشي از مردم افغانستان را در کنار خود مي بيند.
 
اما در غير اين صورت اين جنگ با وجود تقويت نظاميان و بمبارانهاي گسترده و با وجود راهبرد جديد امريکا ،سالها و سالهاي طول خواهد کشيد.
مجري برنامه در ادامه خطاب به کارشناس امريکايي اين سوال را مطرح کرد: بسياري از کارشناسان و مسئولان نظامي امريکا از جنگ افغانستان به عنوان منجلاب و لجنزاري ياد مي کنند که امکان پيروزي در آن وجود ندارد ، آيا از نظر سياسي ، واشنگتن همچون مورد عراق ، در حال بررسي راهبردي براي خروج از افغانستان است يا نه؟
اکسل کروسه گفت: در حال حاضر حرفي از خروج قريب الوقوع زده نمي شود. در ابتدا بايد دانست با توجه به حضور شصت و هشت هزار سرباز امريکايي در افغانستان ، در حالي که آلماني ها چهار هزار و فرانسوي ها سه هزار سرباز در اين کشور دارند ، امريکا به طور گسترده اي در افغانستان در حال جنگ است. اوباما در برابر مردم امريکا متعهد شد که شمار زيادي از نيروهاي نظامي را از عراق به افغانستان منتقل کند اما اوباما تاکنون به ادامه اين جنگ متعهد بوده است و ژنرال کريستال چند روز پيش گفته است که جنگ در افغانستان جدي ، مشکل اما قابل برنده شدن است يعني اينکه پيروزي در افغانستان ممکن است که دلايل آن مي تواند تشکيل ارتش افغان باشد که بخشي از راهبرد اوباماست اما در عين حال وضعيت در افغانستان فاجعه بار است به طوري که تا کنون هفتصد و سي و نه سرباز امريکايي و دوصد سرباز انگليسي در افغانستان کشته شده اند و هر روز شاهد افزايش کشته ها در اين کشور هستيم. 

اين کارشناس امريکايي در پاسخ به اعتراض کارشناس روسي درباره ادعاي قابل پيروزي بودن جنگ افغانستان براي نظاميان خارجي گفت: اين جنگ به عنوان مثال با کمک همسايگان در سطح نظامي عليه طالبان قابل برد است و در ادامه بايد به طور گسترده حضور نيروهاي امريکايي در افغانستان تقويت شود . بايد بگويم که جنگ افغانستان مهمترين بحران رياست جمهوري اوباماست زيرا خود وي مطمئن نيست که راهبرد خوبي در افغانستان در پيش گرفته است و هنوز در اين باره تصميم نگرفته است که نيروهاي نظامي امريکايي را در افغانستان افزايش دهد يا نه و همين علت جنگ افغانستان پيچيده شده است اکنون اين سوال مطرح است که چرا شصت و پنج درصد مردم امريکا خواهان اين هستند که نيروهاي امريکايي بايد از افغانستان بدون اينکه پيروزي بدست آورند خارج شوند. 

زياد ليمان ديگر کارشناس حاضر در اين ميزگرد گفت: به نظر من امريکايي ها در افغانستان باقي خواهند ماند و رياست جمهوري باراک اوباما تا حدي با جنگ افغانستان عجين خواهد شد . عقيده من اين است که امريکايي ها در افغانستان باقي خواهند ماند زيرا راهبرد و طرح هاي دوم و سومي در اين باره ندارند و بايد گفت که انسجامي سياسي در خود افغانستان نيز وجود ندارد زيرا آنها از کرزي حمايت کردند و قدرتي مرکزي در افغانستان وجود ندارد و با اينکه نيروهاي نظامي از عراق به افغانستان منتقل مي شوند اما اين جنگي است که سالها به طول خواهد انجاميد. از سوي ديگر خود افغانها در صحنه داخلي کشورشان انسجام ندارند و اين جنگ بسيار در نزد افکار عمومي امريکايي ها بسيار نامحبوب شده است به طوري که دموکراتها درباره اعزام سربازان اضافي به افغانستان مردد هستند و افکار عمومي در آلمان، فرانسه و ساير کشورها بر اين باور هستند که اين جنگي بسيار نامحبوب است. 

وي در اين باره که آيا جنگ افغانستان نوعي امريکايي ستيزي را در بين اعراب و مسلمانها ايجاد کرده است يا نه گفت: مشکل افغانستان مشکلي بسيار پيچيده براي فهميده شدن در نزد اعراب و شرقي هاست زيرا اين منطقه از نظر جغرافيايي از اعراب دور است اما به نظر امريکا پس از عراق در منجلاب دومي در افغانستان گرفتار شده است و در نظر بسياري از افراد سرنوشت اين جنگ مشخص است.
کارشناس روسي در ادامه گفت: اما بايد خاطر نشان شوم که شکست احتمالي امريکا و غربي ها در افغانستان به معناي پيروزي روسيه نخواهد بود و اکنون مسکو تلاش مي کند به غربي ها کمک کند.
کارشناس امريکايي نيز گفت: ما نامي از پاکستان نبرديم . جنگ افغانستان تنها براي نجات دادن افغانستان نيست بلکه در اين بين پاکستان نيز از خطراتي که در صورت سقوط افغانستان با آنها مواجه مي شود نجات مي يابد.
آنتوان مانوزيه کارشناس و روزنامه نگار سوئيسي نيز در اين باره گفت: در حال حاضر در افغانستان شاهد سه نوع جنگ هستم. جنگ نظامي که هدف آن همچون عراق تشکيل ارتشي افغاني براي خروج هر چه سريعتر نيروهاي خارجي از افغانستان است. در ادامه جنگ اقتصادي وجود دارد تا ثابت شود که چه کسي بهتر افغانها را تغذيه مي کند يعني اينکه طالبان يا دولت . جنگ سوم نيز جنگ تبليغاتي و رسانه اي است که بين القاعده و نيروهاي آزادي بخش در جريان است.
کارشناس روسي در ادامه با اشاره به وخيم تر شدن شرايط زندگي افغانها در مقايسه با دوران قبل از سال دو هزار و يک گفت: اکنون اين سوال مطرح است که آيا حمله به افغانستان مشروع بوده است يا نه و آيا اين نوع جنگ ها حق شروع شدن دارند يا نه. سوال ديگر اين است که چه کسي طالبان و القاعده را ايجاد و تغذيه کرد. ما تاريخ را مي دانيم . زماني که نيروهاي شوروي سابق در افغانستان بودند امريکايي ها مبارزان و سربازان القاعده را پرورش دادند.
اين يک جنگ بين امريکا و شوروي بود که در آن زمان روي داد و تقريبا سي سال بعد باز هم اين دو کشور در حال جنگ در افغانستان هستند. 

کارشناس امريکايي گفت: اصلي ترين دليل جنگ افغانستان ، سوء قصد هاي يازده سپتامبر دو هزار و يک بود. باراک اوباما معتقد است که جرج بوش کاملا اشتباه کرده است و دروغ گفته است و بر اين باور است که مشکل اصلي در افغانستان و با طالبان بوده است.
زياد ليمان در پاسخ به اين گفته مجري برنامه که گفت هشت سال پس از آغاز جنگ افغانستان ، القاعده نابود نشده است و بن لادن همچنان زنده است که نشانه شکست سياسي امريکاست گفت: دولت کنوني امريکا هزينه شکست دولت بوش را در افغانستان مي پردازد. در طول اين سالها مشخص نشد که پول ها در افغانستان چگونه هزينه شد و ساخت و ساز پايه اي در اين کشور صورت نگرفت و زمينه اي براي حمايت از غربي ها و دموکراسي شکل نگرفت و اسراف زيادي در اين کشور انجام شد و اوباما هزينه اقدامات بوش را مي پردازد. 

در این گزارش به محل و زمان برگزاری میزگرد اشاره ای نشده است.

منبع :Iribnews

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement