کد خبر 31478
تاریخ انتشار: دوشنبه 1 سَرَطان 138812:00

عدم پاسخ گويي درست مسولان دربسياري از موارد براي خبرنگاران , وجود زورمداري درکشور , تهديدات عليه ژورناليستان وهمکاري نکردن نيروهاي خارجي در ارايه اطلاعات درست به رسانه ها را از عمده مواردي دانستند که دسترسي خبرنگاران به اطلاعات شفاف را با مشکل مواجه ساخته واصل آزادي بيان رادرکشورخدشه دارساخته است .

ضرورت تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران

درنشستی که صبح امروز به منظور ارزیابی چالشهای موجود فراروی خبرنگاران و رسانه ها در ولایت بلخ برگزار گردید، خبرنگاران ضرورت تدوین و تصویب قانون «حق دسترسی به اطلاعات» در کشور را، نیاز مبرم جامعه خبرنگاری در ارایه اخبار و گزارشات دقیق دانستند.
در این نشست مشترک که از سوی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان با ژورنالیستان ولایت بلخ صورت گرفت، شرکت کنندگان، عدم پاسخ گویی درست مسئولان به خبرنگاران، وجود زورمداری درکشور، تهدیدات علیه ژورنالیستان و همکاری نکردن نیروهای خارجی در ارایه اطلاعات درست به رسانه ها را، از عمده مواردی دانستند که دسترسی خبرنگاران به اطلاعات شفاف را با مشکل مواجه ساخته و اصل آزادی بیان را در کشور خدشه دارساخته است.
سروش کاظمی مسئول دفترشبکه جامعه مدنی وحقوق بشر در ولایت بلخ از طرح نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها برای تدوین و تصویب قانون جامع حق دسترسی به اطلاعات خبرداد و گفت : قرار است این طرح پس از تنظیم، برای ارزیابی و تایید نهایی به پارلمان کشور ارایه گردد .
وی افزود : درصورتی که حق دسترسی به اطلاعات، به صورت یک قانون درکشور به تصویب برسد، روند اعتماد سازی درجامعه تسریع و اخبار و گزارشات بسیار موثقی نیز از طریق رسانه ها به مردم ارایه خواهد شد و این امر می تواند واقعیت های عینی جامعه را منعکس سازد .
در این نشست، تمامی شرکت کنندگان از مسئولان حکومتی  و دادگاه عالی کشور (ستره محکمه) نیز خواستند برای روشن شدن اذهان عامه مردم و مسئولیت بخشیدن به تمامی ارگانها ونهادهای فعال درجامعه به خصوص رسانه ها، نسبت به منافع، ارزش ها و امنیت ملی، تعاریف مشخصی را ازاین واژه ها دراختیار مردم قراردهند .

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement