کد خبر 29550
تاریخ انتشار: جمعه 2 حوت 138712:00

نگرانى کميسون حقوق بشر از عدم حمايت دولت

کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان مى گويد که دولت، به خواسته هاى اين کميسون توجه نمى نمايد.
به گفته مسئولين این کميسون، دولت عامل عدم حمايت از کميسون، را حالت جنگى در کشور مى خواند.
احمد نادر نادرى کميشنرکميسون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشستی با نمايندگان نهاد هاى مدنى ورسانه ها در جلال آباد گفت: دولت افغانستان از دوسال به اين طرف، درخواستهاى کميسون را ناديده گرفته و از حمايت سياسى کميسون دست کشيده است.
کميشنر کميسون مستقل حقوق بشرافغانستان، عامل اصلى عدم حمايت دولت از اين کميسون را، وضيعت جارى امنيتى درکشور خواند.

دولت افغانستان، تا کنون در مورد نگرانى کميسون حقوق بشر، اظهار نظری نکرده است.

کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان که بر اساس توافقنامه بن، در چوکات دولت تشکيل گرديده است، در نخستين روزهاى آغاز کار، با استقبال و رضایت عموم مردم مواجه شد اما در حال حاضر، کارکردهاى این کميسون، چندان مورد رضایت مردم قرار ندارد.


نگرانى کميسون مستقل حقوق بشر از عدم حمايت دولت

کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان مى گويد که دولت، به خواسته هاى اين کميسون توجه نمى نمايد.
به گفته مسئولين این کميسون، دولت عامل عدم حمايت از کميسون، را حالت جنگى در کشور مى خواند.
احمد نادر نادرى کميشنرکميسون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشستی با نمايندگان نهاد هاى مدنى ورسانه ها در جلال آباد گفت: دولت افغانستان از دوسال به اين طرف، درخواستهاى کميسون را ناديده گرفته و از حمايت سياسى کميسون دست کشيده است.
کميشنر کميسون مستقل حقوق بشرافغانستان، عامل اصلى عدم حمايت دولت از اين کميسون را، وضيعت جارى امنيتى درکشور خواند.

دولت افغانستان، تا کنون در مورد نگرانى کميسون حقوق بشر، اظهار نظری نکرده است.

کميسون مستقل حقوق بشر افغانستان که بر اساس توافقنامه بن، در چوکات دولت تشکيل گرديده است، در نخستين روزهاى آغاز کار، با استقبال و رضایت عموم مردم مواجه شد اما در حال حاضر، کارکردهاى این کميسون، چندان مورد رضایت مردم قرار ندارد.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement