کد خبر ۲۷۲۸۷
تاریخ انتشار: دوشنبه ۶ عَقرَب ۱۳۸۷ ۱۸:۰۹

بررسي اوضاع امنيتي هرات

 هیاتی که چندی قبل ازسوی دولت مرکزی به خاطر بررسی اوضاع امنیتی وارد هرات گردیده بود بعد ازسه روزمذاکره وگفتگوبا نماینده گان مردم درشورای ولایتی ، تاجران ومتنفذین این ولایت ، به كابل برگشتند.

درپی نا امنی های اخیر ازجمله اختطاف، قتل وسرقت های مسلحانه دراین ولایت سرانجام مردم دست به اعتصاب زده وازدولت مرکزی خواهان رسیده گی به این وضع آشفته شدند.

به دنبال اوضاع نا بسامان ولایت هرات هیئی به فرمان رئیس جمهور کشور عازم این ولایت شده تا اوضاع امنیتی را ازنزدیک بررسی نمایند.

محمد منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله کشورکه درراس این هیئت قرار داشت درجریان سفر سه روزه ی که به هرات داشتند با نماینده گان مردم درشورای ولایتی تاجران ومتنفذین قومی این ولایت اوضاع بوجود آمده ی شهر هرات را به بحث وتبادله نظر گذاشتند.

این هیئت تمام مشکلات مردم ولایت هرات را یاد داشت بر داری نموده تا این مشکلات را به ریاست جمهوری ووزارت امورداخله کشورانتقال دهند.

سمنوال عبدالرووف احمدی سخنگوی قوماندانی زون ساحوی پولیس درحوزه غرب کشور گفت: قرار شد تمام قطعات امنیتی اعم ازاردو، پولیس وریاست امنیت ملی به همکاری پولیس سرحدی قطعاتی را جهت تامین امنیت بیشتر درسطح ولایت هرات ایجاد نمایند تا میزان جرایم در این ولایت کاهش یابد.

درهمین حال محمد رفیق شهیر معاون کمیسیون امنیتی ولایت هرات به رسانه هاگفته است تازمانیکه به خواسته هایشان ازسوی هیئت اعزامی به مقامات دولت مرکزی رسیده گی نشود دست ازاعتصاب نخواهند کشید.

درحال حاضر نماینده گان مردم ولایت هرات درپارلمان، شورای ولایتی وهمچنان شورای جهادی احزاب سیاسی وتاجران این ولایت دراعتصاب به سرمی برند.نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement