کد خبر ۲۶۹۵۹
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۵ مِیزان ۱۳۸۷ ۱۷:۲۳

هشدارمسولان ریاست صحت عامه درشمال کشور

خبرگزاري صداي افغان(آوا) مزار شريف -سرويس اجتماعي

داکترغوث الدین انوری معاون ریاست صحت عامه درزون شمال به خبرنگاران گفت : هرچند که بیماری ناشناخته ای که ازچندروزقبل درتعدادی ازولایات شمالی کشورشیوع یافته وصدها تن رابه مرض اسهال واستفراغ مبتلانموده اما این بیماری تحت کنترول درآمده وجای برای نگرانی مردم وجود ندار د. 

اما انوری هشدارمی دهد که درصورت عدم رعایت حفظ الصحه محیطی واستفاده مردم ازآبهای آلوده وغذاهای فاسد شده این بیماری گسترش خواهد یافت که درآنصورت مشکلات زیادی رابرای مردم ومسولان درمانی ایجاد خواهد کرد . 

معاون ریاست صحت عامه درزون شمال کشور همچنان گفت : که تاکنون درولایات شمالی درحدود هفتصد تن به این بیماری مبتلاشده اند . 

این درحالیست که داکترعبدالجبارنعیمی رییس شفاخانه ولایتی سمنگان درگفتگوی تلفنی با خبرنگاران آمارابتلایان به این بیماری راطی یکهفته گذشته دراین ولایت بیش ازهفتصد تن ذکرنموده وگفته است که همگی مراجعه کنندگان پس ازمداوا ازشفاخانه مرخص شده اند . 

درهمین حال عبدالحق شفق والی فاریاب نیز باابرازنگرانی ازگسترش این بیماری دردوولسوالی بلچراغ وپشتونکوت اینولایت گفته است که طی دوروز گذشته بیش ازششصدتن درشفاخانه ملکی شهرمیمنه مرکزولایت فاریاب برای معالجه مراجعه نموده اند . 

گفتنی است که بیماری ناشناخته ای که ازیک هفته به اینطرف دربعضی ازولایات کشورشیوع پیدانموده است تاکنون مسولان وزارت صحت عامه موفق به شناسای وتشخیص درست این بیماری نشده اند واین بیماری تاکنون جان چندین تن ازهموطنان راگرفته است . 

قابل ذکراینکه آنچه که دراین ارتباط مایه نگرانی مردم شده است این است که باگذشت هرروز این بیماری نقاط بیشترکشوررافرامی گیرد چنانچه درآخرین گزارشهای بدست آمده ازولایات جوزجان وسرپل تعدادی ازشهروندان این ولایات نیزبه این بیماری مصاب گردیده اند .
 
این درحالیست که برخی ازکشورهای همسایه افغانستان ازجمله جمهوری اسلامی ایران مدعی شده اندکه این بیماری ازنوع کولرابوده وبااحضارسفیرافغانستان درتهران خواستارانسداد مرزبین دوکشورواستقرارپایگاههای بهداشتی ودرمانی درنوارمرزی شده است اما داکترسید محمد امین فاطمی وزیرصحت عامه افغانستان روزگذشته باحضوردرجمع خبرنگاران ادعای شیوع بیماری کولراازسوی کشورهای همسایه درافغانستان را , ردنموده وآنرا
يك دسیسه سیاسی خوانده است .برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement