کد خبر ۲۳۰۷
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۴ ثَور ۱۳۹۳ ۱۸:۵۸

خطرات وجود پایگاه های دایمی نیروهای امریکایی در افغانستان

در کشورهايي که آمريکايي ها پايگاه دارند، به شکل وقيحانه اي در نظام سياسي آن کشورها مداخله صورت مي گيرد، کودتا ها راه اندازي مي شود، و شيرازه اخلاقي و فرهنگي آن کشور ها در معرض نابودي قرار گرفته است.

این مطلب با نظر جمعی از علما ونخبگان شیعه وسنی افغانی تهیه وتنظیم شده است
کشور عزیزمان افغانستان، از سه دهه به این سو در تلاطم سهمگین امواج نابسامانی های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، همه داشته های مادی و معنوی خویش را از دست داده است، به گونه ای که تمامیت ارضی آن پامال شده، شیرازه نظام سیاسی و اقتصادی اش از هم گسیخته، شجاعت و غرور ملی مردمانش لگدمال گردیده و فرهنگ و ایدئولوژی آن، در معرض نابودی قرار گرفته است. این همه سبب شده است تا جامه اخلاق ناب اسلامی در آن دریده شده و جوانان کشور دنباله رو فرهنگ، افکار و اندیشه های وارداتی گردند.
از زمان ورود قوای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا به کشور، سیر قهقرایی ملت ما در تمام پهلوهای یاد شده، شدت بیشتری به خود گرفته و با گذشت هر لحظه، به سرعت به طرف بدبختی روز افزون تر در حرکتیم. این است که تصور می کنیم که برنامه آمریکا برای ایجاد پایگاه های دایمی یا بلند مدت، علاوه بر آن که هیچ دردی از دردهای کشورمان را درمان نخواهند نمود که مشکلاتی دیگر بر مشکلات گذشته مان نیز خواهد افزود.
اساسا قاطبه ملت افغانستان معتقدند که وجود قوت های نظامی خارجی و مخصوصا نیروهای آمریکایی، چه اینکه به شکل موقت باشد یا به صورت پایگاه دایمی، به نفع افغانستان نیست، این ملت حضور آنها را به مثابه اشغال تلقی می نمایند و در مقابل شان ایستادگی نموده، و به جهاد و مبارزه بی امان خواهند پرداخت.
برای اثبات این مدعا می توان اوضاع و احوال کشورهایی را مورد مطالعه قرار داد که آمریکا در آنجا پایگاه های نظامی دارد، از زمان تاسیس پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهایی مثل ترکیه، آلمان، جاپان، پاکستان، فلپین، مصر، کوریای جنوبی و ...، در آن کشورها چیزی جز بدبختی در تمام عرصه های زندگی افزوده نگردیده و بر هیچ مشکلی از مشکلات مردمان آن سرزمین ها مرهم گذاشته نشده است. بلکه همواره، قوای آمریکایی عامل بی نظمی های سیاسی، بد اخلاقی، و کودتا های بی مورد در آن کشورها شده اند.
با در نظر داشت تجربیات فوق، حتی اگر قوای امریکایی این تضمین را به مردم افغانستان بدهند که اشتباهات و جنایاتی را که درکشورهای یاد شده مرتکب شده اند درافغانستان تکرار نخواهند کرد ـ که به یقین تکرار خواهند نمود ـ با آن هم پذیرش آنها در این کشور، برای ملت افغان غیر قابل تحمل و موجب جنگ و ناامنی خواهد بود و به مجردی که این مسئله عملی گردد، فورا تمام علماء و دانشمندان کشور وظایف خویش را کنار گذاشته و با یک اعلان برق آسای جهاد، به سنگرهای مبارزه و قتال روی خواهند آورد و بقیه مردم کشور را نیز به دنبال خویش به صف جهاد خواهند کشید.
اشخاص انگشت شماری که حمایت خود را از تاسیس پایگاه های دایمی آمریکا اعلان کرده اند، باید تاریخ کشورهایی را مطالعه نمایند که آمریکا در آنجا پایگاه دارد تا نیک بدانند وجود قوای آمریکایی در آن کشور ها چه بلایی را بر سر آن ملت ها آورده است. در کشورهایی که آمریکایی ها پایگاه دارند، به شکل وقیحانه ای در نظام سیاسی آن کشورها مداخله صورت می گیرد، کودتا ها راه اندازی می شود، و شیرازه اخلاقی و فرهنگی آن کشور ها در معرض نابودی قرار گرفته است. غالب این کشورها، با کشور های همسایه و هم مرز خود در کشاکش اختلافات مصالح سیاسی و اقتصادی قرار دارند و ده ها مشکل ویرانگر دیگر دامن آنها را فراگرفته است.
ما در این نبشتار، به شکل بسیار مختصر به خطرات حتمی تشکیل پایگاه های نظامی آمریکا که متوجه کشور و ملت مان خواهد بود اشاره می کنیم:
1- ضعیف نگهداشتن نظام سیاسی کشور به منظور وابستگی بیشتر به امریکا و اعمال نفوذ بر دولتمردان: در چنین حالی زمام امور کشور و ابتکار عمل از دست حکومت افغانستان بیرون شده و در دست آمریکایی ها قرار می گیرد. بناء هیچگاه فعالیت های اقتصادی و سیاسی و.... جز در عرصه هایی که آمریکا بخواهد، نمی تواند صورت پذیرد، چنانچه جریان ده سال گذشته به وضاحت ضعف دولت مردان در کار و بی علاقگی آمریکایی ها به باز سازی را نشان می دهد.
2- قدرت و تسلط یافتن قوت های منطقه ای همدست با آمریکا بر سرنوشت مردم و حکومت افغانستان، که زمینه ساز تجزیه کشور خواهد بود.
3- عدم توجه به قوانین و مقدسات افغانستان که به ترتیب دولت در افغانستان از نظر مردم دست نشانده و بی اعتبار جلوه خواهد کرد و اعتبار قانون در نزد مردم نیز از بین خواهد رفت. در چنین حالی، مردم خود را ملزم به رعایت آن ندانسته نوعی از انارشیزم بر کشور حاکم می شود.
4- وابستگی نظامی کشور که نیروهای مسلح افغان را مبدل به وسیله ای در دست آمریکا خواهد ساخت و حتی امکان کودتا های نظامی همانند آنچه درکشورهای دیگر اتفاق افتاده است، نیز متصور است.
5- افزایش مخالفت کشورهای منطقه با حضور امریکا و ادامه ناامنی ها در افغانستان و تشدید جنگ استخباراتی در عکس العمل به فعالیت های استخباراتی امریکا و تبدیل شدن تعداد زیادی از فرزندان این مرزو بوم به عنوان ابزار های استخباراتی کشورهای مختلف که در نتیجه، آرامش منطقه ای را از بین خواهد برد.
6- اعمال نفوذ در مناسبات دیپلوماتیک و تجارتی افغانستان با کشورهای دیگر که منجر به تضعیف روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با سایر کشورها شده و در نتیجه، اقتصاد کشور علیل و ناکارآمد باقی خواهد ماند.
7- غارت منابع طبیعی افغانستان، بخشی دیگری از اهداف آمریکاست که در صورت باقی ماندن قوای آمریکایی در افغانستان، آنها سعی خواهند داشت تا منابع طبیعی ما را استخراج نمایند و به بهای اندک و یا بدون پرداختن بها از افغانستان به کشور خود شان منتقل سازند.
8- تشدید اختلاف میان یک قشر کوچک ثروتمند همدست با آمریکا که از حضور آن حمایت خواهند کرد و اکثریتی که علیه آن خواهند جنگید نیز از راهکارهای آمریکا خواهد بود که در نتیجه آن، تشنج و ناامنی سراسر کشور را فرا خواهد گرفت
9- واضح است که هم اکنون ملت افغانستان از آتش چند دستگی می سوزد، البته ایجاد پایگاه های نظامی در کشور هرگز به آوردن صلح و وفاق ملی کمک نخواهد کرد، زیرا دشمن می خواهد اختلافات قومی و نژادی را در میان ملیت های ساکن کشور مشتعل نگهدارد تا آنها توان مقابله با نیروهای خارجی را پیدا نکنند.
10- وجود پایگاه نظامی امریکا در افغانستان، شرایط گسترش دعوت به دین مسیحیت را در کشورمان تسهیل خواهد بخشید و استعمار امریکا نیز به خاطر دوام تسلط خویش، از نشر مسیحیت وحفظ مصالح مسیحیان افغان حمایت بی دریغ خواهد کرد.
11- دشمن سعی خواهد نمود تا در نظام معارف و نصاب تعلیمی نهادهای تحصیلات عالی، تغییرات و دگرگونی های وسیعی را به راه اندازد و بدان سان منظومه فکری جامعه را از هم گسیخته نگهدارد.
12- وجود قوت های نظامی دائمی امریکا سبب خواهد گردید که تغییر و دگرگونی های منفی در رسم و رواجها و عادات اجتماعی مردم به طرز غربی و بی رویه رونما شود.
13- اگر قوای نظامی امریکا در این کشور باقی بمانند شخصیت زن افغان را منتقلب ساخته و تحت عنوان دفاع از حقوق زنان، برای آنها صدها مشکل اجتماعی را خواهند آفرید و بدان وسیله، شیرازه خانواده اسلامی را از هم خواهند گسست. البته ساختن خانه های امن و آزادی زن و مشارکت آنها در عرصه های سیاسی و اجتماعی و غیره خود موقعیت زن افغان را روشن خواهد ساخت.
14- تربیت نسلی بی هدف، خوش گذران و سریال طلب که در زندگی خود جز خوش گذرانی و بی هدفی، منظور دیگری نداشته باشند، یکی دیگر از اهداف آمریکاست. زیرا نسلی که دارای این خصوصیات باشد، به فکر آزادی و زندگی عزتمندانه نخواهد بود.
15- ایجاد مراکز بد اخلاقی و فحاشی با هدف به تحلیل بردن اخلاق جامعه، از دیگر برنامه هایی است که زیر سایه این پایگاه ها محقق خواهد شد. زیرا ثابت است در کشورهایی که آمریکایی ها پایگاه های دایمی دارد اخلاق آن جوامع را سخت دچار انحطاط گردانیده اند. مثلا پایگاه دایمی نظامی آمریکا در فلپین بیشتر از شصت هزار زن را به بد اخلاقی و تن فروشی کشانده است.
16- وجود قوای آمریکایی اسباب اختلافات و جنگ های ذات البینی را در میان جامعه تقویت و شعله ورتر می سازد، زیرا آنها تلاش می کنند تا آتش های خاموش و خفته اجتماعی در جامعه از قبیل تعصبات قومی و نژادی را برافروزند. زمانی که جامعه در میان خودشان دچار اختلاف باشند همه به دامن دشمن پناه می برند و از وی خواهان کمک و همکاری و ظاهرابیرون رفت می شوند. همین امروز هم عده ای از افراد که خواهان ادامه حضور قوای خارجی در کشور هستند، با تکیه بر همین نکته و به سبب اختلاف قومی و تعصب نژادی ای که در دل می پرورانند چنین خواست هایی را مطرح می سازند.
17- تغییرات و دیگرگونی های فکری که موجب انحراف و انحلال فکری جوانان جامعه شود، از دیگر اهداف این طرح است. استعمار همواره در پی آن بوده است تا گروهی از مردم را به حیث حامی خود از میان ملت تربیت نماید، این امر ایجاب می کند که آنها آن عده را از نگاه فکری طوری تربیت کند که از جان و دل خواهان قوای اجنبی بوده در حقیقت زندگی و مرگ خود را منوط به آنها بدانند.
منبع: انجنیر احمدشاه احمدزی

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement