کد خبر 222699
تاریخ انتشار: شنبه 21 حَمَل 140020:27

در مذاکرات صلح جوانان در حاشیه قرار دارند

آگاهان امور در هرات اظهار داشتند: در مذاکرات صلح جوانان در حاشیه قرار دارند و در دوحه نیز حضور موثر نداشتند و نقش جوانان در دولت پسا صلح نیز بستگی به میزان حضور موثر و فعال آنان در نشست استانبول دارد واگر توانستند جایگاه شان را تثبیت کنند در آینده نیز نقش موثر خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری آوا_هرات، دفتر نمایندگی خبرگزاری صدای افغان(آوا) در هرات گفتمان نخبگانی هفته وار خویش را پیرامون" صلح و نقش جوانان" با حضور دانشجویان و جوانان برگزار نمود. 

محمد یعقوب رجبی، دانشجوی علوم سیاسی و فعال فرهنگی طی سخنانی در این نشست گفت:افغانستان در طول تاریخ وخصوصا در تاریخ معاصر یک صفحه بسیار تاریک به جوانان و نسل روشنفکر داشته و در طول هیجده سال و دهه دموکراسی یک شرایط نسبتا مناسبی برای جوانان مهیا شد و جوانان توانستند که در این مدت زمینه رشد اندکی داشته باشند. 

وی افزود: هیئت مذاکره کننده بیشتر از این فضا آگاهی دارند و بستگی به هیئت مذاکره کننده صلح دارد اینکه چطور فضا را برای جوانان مهیا کنند تا حضور جوانان پر رنگ تر از گذشته باشد و یا کاملا زمینه فعالیت جوانان را محدود سازند. 

این فعال فرهنگی ادامه داد: اگر هیئت مذاکره کننده با یک طرح و پالیسی و نگرش جدید وارد شده باشد یقینا که یک سرنوشت نو و یک فردای بهتر را برای جوانان رقم خواهد زدو اگر با یک ذهنیت محدود در میز مذاکره حاضر شوند یقینا که یک فضای محدودتر از گذشته را برای جوانان رقم خواهند زد.

رجبی خاطر نشان ساخت: افغانستان کشوری است که هنوز هم پیر سالاری در آن حاکم است و در این اواخر نیز جوانان حضور اندک داشته اند و زمانی جوانان میتوانند نقش سازنده داشته باشند که در جامعه یک اندیشه سازندگی و جوان سالاری به وجود بیاید.

وی یاد آور شد: طی دو دهه اخیر جوانان با برگزاری همایشات، تجمعات و مستند سازی های شان در قسمت فرهنگ سازی صلح، محو خشونت و جنگ نقش اساسی را ایفا کردند و همیشه خواست شان از طرف های درگیر محو خشونت و ختم جنگ بوده است.

این فعال فرهنگی خطاب به جوانان گفت: در گفتگوی فعلی، جوانان باید از طریق کنفرانس ها، همایشات و تجمعات بالای هیئت مذاکره کننده و مسئولین فشار بیاورند تا خواست ها و دست آوردهای آنان در نشست استانبول در نظر گرفته شود.

به باور وی، جوانان باید بیشتر روی تحقیق و مطالعه وآگاهی دهی تمرکز کنند زیرا جامعه ما زمانی میتواند پویا باشد که به آگاهی درست رسیده باشد. 

از سویی دیگر، محمد یعقوب رجبی با بیان اینکه رسانه ها در قسمت انسجام اجتماعی نقش فعال داشته ومی توانند در عرصه ترمیم کردن شکنندگی و سازندگی نقش داشته باشند تاکید کرد: در طول دو دهه اخیر رسانه های رسالتمندی هم وجود داشته که در قسمت وحدت و انسجام ملی نقش فعال را بازی نموده اند اما عده ای از رسانه ها که از بیرون سازمان دهی می شدند نیز رسالت شان را ایجاد اختلافات وتنش ها دربین جامعه میدانستند.

در همین حال، جواد نصرتی دانشجوی علوم سیاسی و فعال مدنی طی سخنانی گفت: از بین رفتن تنش ها در پسا صلح بستگی به طرح و اراده دولت دارد و اگر دولت توانست نقاط تنش زا را محو کند ممکن است که دشمنی ها از بین برود و در صورتی که عواملی مانند عدم صمیمیت در بین طرف های درگیر، عدم توافق طرفین، نا امیدی مانند علت های اصلی منازعه باقی بماند دشمنی ها از بین نخواهد رفت.

این فعال مدنی عنوان کرد: جوانان نیروی آزاده خواه بوده و بیشتر به آزادی تمایل دارند و یقینا که انتخاب جوانان نظام دموکراتیک خواهد بود نه امارات طالبانی.

نصرتی اظهار داشت: در مذاکرات صلح جوانان در حاشیه قرار دارند و در دوحه نیز حضور موثر نداشتند و نقش جوانان در دولت پسا صلح نیز بستگی به میزان حضور موثر و فعال جوانان در نشست استانبول دارد واگر توانستند جایگاه شان را تثبیت کنند در آینده نیز نقش موثر خواهند داشت. 

وی تصریح کرد:  جوانان امروز افغانستان اکثرا دانشگاهی هستند و در دانشگاه تبادل اندیشه صورت میگیرد و جوانان بیشتر روش تعاملی را در پیش میگیرند تا تقابلی.

وی با بیان اینکه از جوانان استفاده ابزاری میشود گفت: دو طرف جنگ طالب و دولت هر دو از نیروی جوان استفاده میکنند و جوانان را درتقابل هم قرار میدهند که عوامل اصلی، رهبران سیاسی وعدم درک و آگاهی جوانان از شرایط فعلی میباشد، باید در دانشگاه ها، مدارس و مکاتب حداقل چند کریدت و مضمون در مورد صلح پروری، حل منازعه و اختلافات و جامعه پذیری به جوانان تدریس گردد تا آنان بفهمند که راه حل، جنگ و خشونت نیست بلکه صلح و گفتگو است. 

این فعال مدنی گفت: جوانان آتش تنش ها را شعله ور نمی سازند بلکه از سوی سران حکومت، رهبران سیاسی و کشور های خارجی دیکته میشوند. 

وی با بیان اینکه جوانان در طول تاریخ عامل تغییر و قدرت در سطح جهان بوده اما متاسفانه در افغانستان قربانی تغییر بوده اند افزود: اگرجوانان میخواهند در نظام پسا صلح نقش مطلوب داشته باشند باید نقش موثری را در نشست استانبول داشته باشند تا دیگر قربانی تغییر و منافع سیاستمداران نشوند.

#مذاکرات_صلح

#نشست_استانبول

#نقش_ جوانان

#آزادی_صلح_امنیت

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement