کد خبر ۲۱۹۹۷۸
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ دَلو ۱۳۹۹ ۱۵:۲۹

رونمایی از مجموعه مقالات سومین همایش گفت وگوی اندیشمندان ایران و افغانستان؛

درخواست ایجاد انجمن روسای دانشگاه ها، شعبه مشترک دانشگاه ها و همچنین تحقیقات مشترک نخبگان افغانستان و ایران

قائم مقام وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران در بخش بین الملل خواستار ایجاد انجمن روسای دانشگاه های بزرگ ایران و افغانستان، ایجاد شعبه مشترک دانشگاه ها و همچنین انجام تحقیقات مشترک میان نخبگان و اندیشمندان دو کشور شده و از وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز خواسته در این زمینه توجه کند.

 

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: برنامه رونمایی از کتاب گفتوگو بر محور توسعه، مجموعه مقالات سومین همایش گفتوگوی اندیشمندان ایران و افغانستان از سوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با همکاری انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، روز دوشنبه(27 دلو/ بهمن) برگزار شد. مهمان ویژه این برنامه، دکتر عبدالظاهر شکیب، رییس آکادمی علوم افغانستان بود که به تهران سفر کرده است.

دکتر دینپرست، دبیر علمی این همایش و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنانی در این نشست، با بیان اینکه این دانشگاه در طول سالهای گذشته به دنبال همکاری با موسسات علمی و پژوهشی افغانستان بوده، گفت که تاکنون سه دور گفتوگوهای جدی اندیشمندان دو کشور برگزار شده است.  

وی با اشاره به موضوع سومین دور گفتوگوی اندیشمندان ایران و افغانستان در مورد توسعه، خاطرنشان کرد که مجموعه مقالات متعددی در این مورد ارسال شده بود که پس از داوری سختگیرانه، 18 مقاله گزینش شده و در کتابی جامع و همه جانبه منتشر شده است.

در ادامه این نشست، سالار آملی، قائم مقام وزارت علوم ایران در امور بینالملل، با تشکر از دانشگاه علامه طباطبایی که در ایجاد  ارتباطات بینالمللی در یک سال گذشته کوشا بوده، نقش نخبگان را در جوامع بشری روز به روز آشکارتر دانسته و تأکید کرد که دانشمندان باید بتوانند پیچیدگی بحرانها و چالشهای کنونی را حل کند.

وی در مورد ارتباطات ایران و افغانستان به دو نگاه چالشی اشاره کرد که نخبگان باید به آن توجه کنند؛ یکی، ایران هراسی و افغانستان هراسی و دیگری تهدید یک جامعه، یک ملت، یک قوم و...، که باید از دو سو برداشته شود.

دکتر آملی خواستار ایجاد انجمن روسای دانشگاههای بزرگ ایران و افغانستان شد و ابراز امیدواری کرد که وزارت مربوط در افغانستان به این ساختارسازی توجه کند و آنها اسامی دانشگاههای ایرانی را به طرف افغانستانی اعلام کردهاند.

از سوی دیگر، وی خواستار ایجاد شعبه مشترک دانشگاههای ایران و افغانستان، به عنوان مثال دانشگاه علامه طباطبایی با دانشگاه کابل در برخی رشتهها و دانشکدهها شد.

پیشنهاد سوم قائم مقام وزارت علوم ایران در بخش بینالملل به نخبگان دو کشور، ورود به کارهای تحقیقاتی مشترک است، زیرا دانشگاههای افغانستان فعلا در بعد آموزشی قرار دارند دانشگاههای ایران به کمک دانشگاههای افغانستان میتوانند پروژههای تحقیقاتی را تعریف کنند.

دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در سخنانی تأکید کرد که در این دانشگاه آماده اند زمینهها و بسترهای گفتگوی علمی بین دو کشور را گسترش و توسعه بدهند.

مهمان دیگر این نشست، عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران بود.

وی با بیان اینکه ما به خاطر ایجاد مناسبات و روابط بین دو کشور، نیاز به گفتوگو داریم، تأکید کرد که باید شناخت جدید از هر دو کشور، ماهیت توسعهمحور داشته باشد.

لیوال با اشاره به ضرورت افغانستان شناسی و ایران شناسی، تأکید کرد که کار علمی دو کشور را به یک نتیجه برد برد در مناسبات اقتصاد محور میرساند. ما در پهلوی فرهنگ و ارزشهای مشترک، میتوانیم منافع مشترک هم داشته باشیم.

بهادر امینیان، سفیر ایران در افغانستان نیز با اشاره به اینکه عامل فرهنگ، عامل اصلی در توسعه هر جامعهای تلقی میشود، و پیشبران اصلی مفهوم توسعه، نخبگان هر جامعه هستند، به بیان آسیبها و تهدیدها در توسعه مناسبات دو کشور پرداخت و گفت: "آسیبها موانع درونی و تهدیدها مسائلی است که از خارج در برابر جوامع قرار میگیرد و تا این دو حل نشود، یک جامعه نمیتواند به توسعه دست پیدا کند و تنها گروهی که می تواند این موانع را برطرف کند، نخبگان هستند".

وی با اشاره به اینکه اتکا به خارج و نشستن به امید بیگانگان ما را به نتیجهای نمیرساند، گفت: "این تجربه در ایران و افغانستان وجود دارد، تا در داخل تحول ایجاد نکنیم، ورود بیگانگان حتی با سرمایههای گسترده و مدلهای توسعه، تأثیرگذار نیست و فقط به تخریب جوامع منجر میشود".

امینیان یکی از مشکلات دو کشور را نداشتن ارتباط بین نخبگان دانست و تأکید کرد که از ارتباطات بین نخبگان دو کشور استقبال میکنند، و سفارت ایران در کابل آماده فراهم کردن شرایط سفر نخبگان به دو کشور است.

دکتر عبدالظاهر شکیب، رییس آکادمی علوم افغانستان که به تهران سفر کرده، مهمان ویژه نشست رونمایی از کتاب گفتوگو بر محور توسعه، مجموعه مقالات سومین همایش گفتوگوی اندیشمندان ایران و افغانستان بود.

او با بیان اینکه همکاری و فعالیتهای علمی، نیازمندی ضروری دو کشور است، گفت که متأسفانه کارهای مشترک علمی بین دو کشور مخصوصا در آکادمی علوم محدود بوده و امید میرود با نشر این کتاب، شاهد توسعه فعالیتهای مشترک علمی و پژوهشی بین دو کشور باشیم.

دکتر شکیب افزود که آکادمی علوم افغانستان ظرفیتهای بزرگی برای توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی دارا میباشد و این آکادمی به عنوان بالاترین مرکز تحقیقی رسمی در کشور، آمادگی خود را برای پیشبرد پروژههای مشترک علمی و تحقیقی با ایران اعلام میدارد.

دکتر فرامرز تمنا، رییس دانشگاه افغانستان نیز در سخنانی پیرامون موضوع توسعه در افغانستان، گفت که این مفهوم یک بحث پیچیده است که از حالا شروع نشده، بلکه از دو قرن قبل بوده و مشکلات توسعه در افغانستان، تقریبا مشابه مشکلات توسعه در ایران بوده است.

وی با تقسیم کشورها به کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه، عقب مانده و کشورهای توسعهناپذیر تأکید کرد که از دید او، افغانستان کشوری در حال توسعه است. هرچند به گفته دکتر دکتر تمنا، توسعه در افغانستان در دورههایی از تاریخ ساکن و ساکت ماند، اما به صورت کل افغانستان یک کشور در حال توسعه است، اگرچه روند توسعه ما کند است.

وی با اشاره به روند توسعه در افغانستان، خاطرنشان کرد فاصله کشور با توسعه در زمان طالبان به اندازه فاصله افغانستان با توسعه در شرایط کنونی زیاد نبوده و امروز باید شتاب بیشتری برای پر کردن این شکاف صورت بگیرد.

این پژوهشگر شناختهشده کشور با بیان اینکه در بررسی توسعه باید تعامل بین دولت و مردم بررسی شود، افغانستان را در بررسی توسعه به 7 گونه تعامل بین دولت و ملت تقسیم کرد؛

دولت توسعه گرای با برنامه/ مردمان توسعهستیز، دوره امانالله خان

دولت توسعهگرای با برنامه/ مردمان توسعهگرای با برنامه، دوره داوود خان

دولتهای توسعهگرای بیبرنامه/ مردمان توسعهگرای بیبرنامه، دورههای ظاهرشاه و حامد کرزی

دولت توسعهگرای بد برنامه/ مردمان توسعهخواه بیبرنامه، 5 سال حکومت وحدت ملی

دولت توسعهستیز با برنامه/ مردم توسعهگریز، دوره طالبان

دولت توسعهگریز بیبرنامه/ مردم مأیوس از توسعه، دوره مجاهدین

دولتهای خنثی نسبت به توسعه/ مردم خنثی نسبت به توسعه، حکومتهای چپی

وی در پایان تأکید کرد که هرگونه بررسی توسعه در افغانستان باید بر اساس نوع تعامل دولت با توسعه و مردم با توسعه صورت بگیرد.

رضا محمدی، مشاور ارشد فرهنگی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان هم که سخنران پایانی این نشست بود، در یک سخنرانی ادبی، از "تئوری عشق" به عنوان جان مایه و دلیل پویایی تمدن و فرهنگ در حوزه کشورهای منطقه یاد کرد و گفت که این تئوری توسط دکتر داوود مرادیان، رییس این انستیتوت ارائه شده است.

بر اساس این تئوری، تمدن ما در منطقه در گذشته قدرت اقتصادی و نظامی نداشته، اما آنچه فرهنگ و تمدن این منطقه را همچنان زنده و پویا نگه داشته، عشق بوده که یکی از تبلورهای مهم آن، در ادبیات بوده است.

 

#سومین_همایش_گفتگوی_اندیشمندان_ایران_و_افغانستان

#گفتگوی_اندیشمندان_ایران_و_افغانستان

#دانشگاه_علامه_طباطبایی

#انستیتوت_مطالعات_استراتژیک_افغانستان

#آکادمی_علوم_افغانستان

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement