کد خبر ۲۱۶۷
تاریخ انتشار: شنبه ۳ ثَور ۱۳۹۰ ۲۲:۴۳

جشن فارغ التحصیلی، دانشجویان دومین دوره ماستری دانشگاه تعلیم و تربیه برگزار شد

در دومين دوره ماستري دانشگاه تعليم و تربيه که به استادان اين دانشگاه و دانشگاههاي ننگرهار، خوست، باميان، پروان و بغلان اختصاص داشت، ۲۲ تن اشتراک داشتند.

محمد عثمان بابری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی در مراسم فراغت دانشجویان دومین دوره ماستری دانشگاه تعلیم و تربیه کابل گفت : " برنامۀ ماستری 4 سال قبل آغاز یافته بود که دورۀ اولی آن سال پیش فارغ گردید ،دور دوم امسال فارغ گردیدند و دور سوم و چهارم تحت آموزش قرارا دارند ". مبنای مهم اهداف و دیدگاههای وزارت تحصیلات عالی را نیازهای رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان تشکیل می دهد.
در دومین دوره ماستری دانشگاه تعلیم و تربیه که به استادان این دانشگاه و دانشگاههای ننگرهار، خوست، بامیان، پروان و بغلان اختصاص داشت، 22 تن اشتراک داشتند.
آقای بابری افزود که مجموعۀ فارغان این دوره بیست و دو تن میباشد که 11 تن آن از بخش اناث و 11 تن دیگر آن را بخش ذکور تشکیل میدهد .
در دوره گذشته نیز 22 تن از استادان دانشگاههای تعلیم و تربیه کشور دوره ماستری را سپری کردند.
گفتنی است که در 4 دور برگزار شده 88 تن از استادان دانشگاههای تعلیم و تربیه سراسر کشور اشتراک کرده اند.
بابری در این مراسم که با حضور مقامات وزارت تحصیلات عالی، نماینده سفارت امریکا، رؤسای دانشگاههای کابل، اساتید و دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه برگزار شد، گفت که آنان تلاش دارند که تا چند ماه دیگر چهل تن از استادان پوهنتون کابل را که سند دوره فراغت ماستری دارند برای فرا گیری دوره دوکتورا به خارج از کشور اعزام نمایند .
به گفته وی، برگزاری دوره دکترا یک ی از اهداف وزارت تحصیلات عالی است.
آقای بابری تعداد شاگردان دوره ماستری در دانشگاههای کابل را 212 تن خواند و گفت که تاکنون به شمول این دوره 286 تن از این برنامه ها فارغ شده اند.
او تصریح کرد که وزارت تحصیلات عالی به آموزش بعد از لیسانس توجه جدی دارد، زیرا پایداری و تقویه و توسعه آن از ضرورت های مبرم کشور است.
او برگزاری دوره های ماستری برای استادان دانشگاه های تعلیم و تربیه را یک ضرورت خواند و گفت: از آنجایی که مهمترین اساس پیشرفت یک کشور را توسعه معارف آن تشکیل می دهد، تا معارف تغییر نکند، تحصیلات عالی نیز تغییر نخواهد کرد، به همین لحاظ نباید تنها به سند تحصیلی اکتفا شود، باید تغییر کلی ایجاد شود.
بابری گفت که هدف دیگر ما انکشاف جدول برنامه های دوره ماستری است و باید در جهت هدفمندی آن کار شود. داکتر امان الله حمید زی رییس پوهتنون تعلیم وتربیه گفت: ما افختار داریم که امروز شماری از محصلین این پوهنتون سند فراغت ماستری را بدست میآورند .
به گفته وی همچنان گفت کسانیکه از ماستری سند بدست میاورند باید بدانند و بکوشند که چگونه دانش خود را به دیگران انتقال دهند و چگونه از آن استفاده موثر نمایند .

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement