شرکت‌کنندگان در اولین وبینار منطقه‌ای افغانستان در چارچوب 34مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در ایران، از یک‌سو بر ضرورت وحدت اسلامی برای رسیدن به نیروی بازدارندگی در برابر دشمنان اسلام و از سوی دیگر، بر مدیریت و همکاری‌ اسلامی برای مقابله با بحران ویروس کرونا تأکید کردند.

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ تهران: همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت و برگزاری 34مین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، که امسال به دلیل شرایط ویژه کرونا، به صورت وبیناری برگزار میشود، بعد از ظهر امروز شنبه(10 عقرب/ آبان) اولین وبینار منطقهای افغانستان با موضوع ظرفیتهای راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا، از سوی مجع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.

 

صلح و جنگ عادلانه

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی در ابتدای این وبینار، با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در میان ملتها و دولتهای اسلامی، به تبیین راهها و ابزارهای موجود در این مسیر و وظیفه علما برای جلوگیری از تفرقه در میان مسلمانان پرداخت.

وی خاطرنشان کرد که دشمنان اسلام در اولین راه برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان، به دنبال راهاندازی جنگ بین کشورهای اسلامی و به یغما بردن ثروت جهان اسلام اند، اما وظیفه علما، ملتها و دولتهای اسلامی این است که از جنگیدن پرهیز کنند.

دکتر شهریاری تأکید کرد که قرآن کریم در چنین مواردی، وظیفه داده که برای اصلاح بین امت اسلامی یا دو طایفه درگیر جنگ، اقدام شود و این اصلاح منجر به صلح عادلانه گردد؛ صلحی که اسلام تأکید میکند، اگر حقی در نتیجه جنگ ضایع شده، باید برگردانده شود، اما اگر یک طرف درگیر به صلح عادلانه تسلیم نشد، قرآن کریم به مصلحین دستور داده جنگ عادلانه را برپا کنند؛ جنگی که حق ضایعه شده مظلومی برگردانده شود.

وی ادامه داد، دومین راه و حربهای که دشمن برای ایجاد تفرقه استفاده میکند؛ ترور شخصیتهای اصیل و وحدتگرا، شخصیتهایی که حربههای دشمن را میشناسند، و امت اسلامی را متنبه میکنند است. این ترورها در افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، لبنان و... ادامه دارد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد که دشمن در این راستا از داخل کشورهای اسلامی سربازگیری میکند و این مسأله، هوشیاری علمای اسلام را دو برابر میکند تا خدایی نکرده، ما در نقشه دشمن به عنوان سرباز قرار نگیریم.

وی ادامه داد که سومین نکته و راه، تکفیر است؛ "یکی از حربههای دشمنان اسلام و عمدتا مورد استفاده علمای فرق مختلف، تکفیر دیگر مذاهب با تکیه بر آرای افراطی است. حربه تکفیر توسط افراد عادی انجام نمیشود، بلکه در بستر علمایی اتفاق میافتد".

دکتر شهریاری خاطرنشان نمود که که در عصر حاضر و در جهان شیعه، مراجع تقلید؛ آیتالله سیستانی در عراق و امام خامنهای در ایران فتوا صادر کردند؛ مسلمانان از هر فرقه و مذهب، در ظاهر و باطن مسلمان بوده و کافر تلقی نمیشوند".

وی در این زمینه از علمای کشورهای اسلامی خواست که باید تلاش کنیم اجتهاد در مذاهب را بپذیریم و رواداری اجتهاد موجب صلح در جهان اسلام خواهد شد.

این عالم برجسته تقریبگرا در جهان اسلام، چهارم راه برای تفرقه در جهان اسلام توسط دشمنان را تنازع دانست؛ اگر دشمنان نتوانستند بین ملتها جنگ ایجاد کنند، ترور کرده و یا تکفیر نمایند، با مذهبگرایی، فرقهگرایی، گروه و قومگرایی زمینه ایجاد نزاع خیابانی و گریبانگیریهای فرد به فرد و گروه به گروه را ایجاد میکنند.

وی پنجمین راه برای ایجاد تفرقه را مشاجره، توهین، مسخره کردن و بدگویی علیه مذاهب و گروههای اسلامی عنوان کرد و تصریح نمود: "دشمنان شبکههای ماهوارهای را توسط افراطیون شیعه و اهل سنت راهاندازی میکنند، و هر گروه و دسته را تشویق مینماید علیه دیگری به ناسزاگویی و توهین دست بزند".

این در حالی است که به گفته دکتر شهریاری، امام خامنهای توهین به مقدسات اهل سنت را حرام دانستهاند.

 

بلایای بلندمدت و کوتاهمدت

در ادامه این وبینار، آیتالله محمد هاشم صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعه افغانستان با تقسیم بلا و مصیب به دو مورد کوتاهمدت و بلندمدت، نفاق و تفرقه بین مسلمین را بلای بلندمدت و مشکلات و مسائلی چون بیماری کرونا و... را مصیب کوتاهمدت خواند.

وی در راستای از میان برداشتن بلای بلندمدت، خواست وحدت و اخوت مسلمین شد و تأکید نمود که پس از مسأله توحید، هیچ چیزی در اسلام با اهمیتتر از وحدت نیست؛ بر همه مسلمین واجب است که نفاق را از بین ببرند، اخوت داشته باشند و این مرض مزمن را از جهان اسلام ریشهکن نمایند.

آیتالله صالحی در مورد مصیب کوتاهمدت، مثل کرونا، زلزله، سیل و... نیز ابتدا خواهان همکاری جهان اسلام به خصوص در بین محققین، علما و دکترها شد که باید با هم بنشینند، فکر کنند، به یک نتیجه واحد برسند و قدمهای موثری بردارند و سپس، در پیشگاه خداوند دعا و تضرع کنند.

 

مزدوران

مولوی خداداد صالح، رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان با انتقاد از علمای اهل تشیع و تسنن که به مقدسات هم توهین میکنند، چنین افرادی را مزدور خواند و گفت، مسائلی که توسط این مزدوران تبلیغ میشود، در فقه جعفری و فقه سنی وجود ندارد.

وی تأکید کرد که بر همه مسلمانها فرض است که دست به وحدت بدهند، و جزییات و تفاوت میان آنها سبب اختلاف نشود؛ ما در همه مذاهب تفاوت داریم، اما نباید اختلاف داشته باشیم.

 

همدستی خفتبار با دشمن

دکتر سید حسین فاضل سانچارکی، معاون سابق مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به عنوان چهارمین سخنران این وبینار، گفت: "دنیای امروز و بشریت مدرن که بینهایت مغرور شده بود، در برابر یک ویروس کوچک مستأصل و درمانده شده، این نوع آفات و بلیات، غرور آدمی را بر زمین میزند و قدرت خداوند را را مینماید و به بشر هشدار میدهد که طغیان را کنار بگذارد".

وی تأکید کرد که اسلام دین انسانیت، پاکی و نظافت است و دستورهای اسلام در مورد نظافت و پاکی در جریان شیوع کرونا بیش از گذشته نمایان شد، و راز فرازمانی این دین را نمایان ساخت.

سانچارکی خاطرنشان نمود که بیمار کرونا در کنار خطراتی که به همراه دارد، یک فرصت برای علمای دین است تا در راستای ترویج و معرفی احکام و دستورات دین و آشنایی مسلمانان و غیرمسلمانان با تعالیم حیاتبخش اسلام گام بردارند.

وی در مورد ضرورت وحدت اسلامی نیز گفت: امروز متأسفانه در جهان اسلام وحدت و یکپارچگی حول محور اساسات دین رنگ باخته و برخی رهبران دنیا زده، به جای وحدت و برادری با مسلمانان، با دشمنان دین پیوند مودت میبندند و درآمدهای میلیونی کشورهایشان را برای ضربه زدن به مسلمانان استفاده مینمایند، اینها بارها خطوط سرخ دین را زیر پا کردهاند.

به گفته این فعال فرهنگی افغانستان، علمای دین در چنین شرایط حساسی، باید بر این نوع کشورها فشار بیاورند تا از همدستی خفتبار با دشمن دست بردارند و به ویرانگری کشورهای مسلمان پایان دهند.

 

پیشتازی در دوستی با صهیونیزم و استکبار جهانی

مولوی محمد مختار مفلح، رهبر نهضت اسلامی افغانستان نیز در مورد شیوع ویروس کرونا گفت: اگر واقعا کشورها به ویژه کشورهای اسلامی خواهان شکست این پدیده نامیون هستند، باید با یک حرکت منظم و یک جنبش فراگیر و عظیم را با تمسک به مبانی ایمانی و اسلامی، و همچنین رأفت و اخلاق اسلامی به حرکت درآورند.

وی با بیان اینکه منابع مالی و نیروی انسانی در جهان اسلام محدود است، اما تأکید نمود که کشورهای مسلمان میتوانند ظرفیتها و زیرساختهایی را که در اختیار دارند، به اشتراک بگذارند.

مولوی مفلح به کشورهای عربی و اسلامی توصیه کرد، به جای پیشتازشدن در دوستی با صهیونیزم و استکبار جهانی، کشاندن پای صهیونیزم به درون جهان اسلام و صرف میلیاردها دالر برای خرید تسلیحات از امریکا و کشورهای غربی برای سرکوب همکیشانشان، به وحدت و اخلاق اسلامی توجه کنند.

 

جهان تشنه شنیدن صدا و روزنه امید متفاوت

خانم دکتر حلیمه حسینی، رئیس بنیاد آشیانه جوان، دیگر سخنران اولین وبینار منطقهای افغانستان با موضوع ظرفیتهای راهبردی جهان اسلام در مواجهه با مصائب و بلایا بود. وی با بیان اینکه امروز جهان تشنه شنیدن صدا و روزنه امید متفاوت است، تأکید کرد: "امروز ما مسلمانان باید کارآیی اسلام را برای حل بحران و چالشهای جهانی نشان بدهیم، که خداوند چه نقشه راهبری را در قالب وحی و تعالیم اهل بیت ارائه کرده است".

 

دکتر محمد اسماعیل حقانی، استاد دانشگاههای جامی و الغیاث ولایت هرات نیز تأکید نمود: "موضوع وحدت مسلمین یکی از موضوعات اساسی و مهم در عصری که زندگی میکنیم، است، امت اسلامی باید از اختلافات و تفرقه جدا شده و به اصل وحدت چنگ بزنند".

 

ظرفیت دین در مهار کرونا

از سوی دیگر، آیتالله سید حیدر علوینژاد، دیگر استاد حوزه و دانشگاه در ولایت هرات، تأکید کرد: "کرونا ظرفیت دین را نشان داد که چقدر میتوان از یکسو از ظرفیتهای فرهنگی، اسلامی و تمدنی و از سوی دیگر، از ظرفیت معنوی و خصوصا جنبه تعبد به نفع بشریت استفاده کرد".

وی با مقایسه مدیریت کرونا در کشور قدرتمند و ثروتمندی مثل امریکا با جمهوری اسلامی ایران که در محاصره شدید اقتصادی و تحریم هاست، خاطرنشان نمود: "مدیریت کرونا را در ایران با مدیریت کرونا در اروپای متمدن و امریکای قدرتمند مطالعه کنید، میبینید ظرفیت تمدنی اسلام، اگرچه صد درصد عملی نشده، اما چه نتیجهای به دنبال داشته است!".

این عالم دینی با بیان اینکه متأسفانه نتوانستیم همکاریهای اسلامی را در زمینه مدیریت کرونا بیشتر نشان بدهیم، تصریح کرد: "با اینکه برخی کوشش کردند مرزهای خود را ببندند، و این جنبه منفی بود، اما هنوز وقت برای اینکه کشورهای اسلامی، وحدت اسلامی را در مقابله با کرونا نشان بدهند، باقی است و حتی به صورت نمادین میتوانند دست کمک به سوی هم دراز کنند".

 

لقمهای برای شکم دشمنان اسلام

مولوی حبیبالله حسام، رئیس شورای اخوت اسلامی افغانستان، سخنرانی پایانی اولین وبینار منطقهای افغانستان بود.

وی در سخنان خود تأکید کرد: "تا زمانی که امت اسلامی مطابق خواست قرآن و روش پیامبر به یک امت واحد نرسد، به هیچ یک از مقاصد اساسی و بنیادی خود نخواهد رسید".

این چهره برجسته تقریبگرا تصریح نمود: "اگر مسلمانان در این عصر که مصیبتهایی عظیمی فرا راه دنیای اسلام قرار دارد، به وحدت نرسند و به انسجام دست پیدا نکنند، مطمئن باشیم لقمهای بیش برای شکم دشمنان اسلام نخواهیم بود".

وی تأکید نمود که دنیای اسلام باید متحد باشد تا به قدرت بازدارندگی نظامی، فرهنگی، انسانی و معنوی برسد.

 

قرار است دومین وبینار منطقهای افغانستان در 34مین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی فردا(یکشنبه، 11 عقرب/ آبان) با موضوع فرصتهای پیش رو در جهان اسلام برای وحدت اسلامی در شرایط بیماریهای جهانگیر برگزار شود.

نظر شما

مطالب مرتبط

آخرین اخبار