کد خبر ۱۸۹۵۸
تاریخ انتشار: دوشنبه ۳۱ سُنبُله ۱۳۹۳ ۱۸:۳۶

حکومت وحدت ملی، حکومت کفایت و مسئولیت خواهد بود

حکومت وحدت ملي آغوش بزرگ دارد تا از همه جريان ها نمايندگي کند و هدف اين است، تمام حکومتهاي موازي در افغانستان ختم شود و اين حکومت، حکومت کفايت و مسئوليت خواهد بود.

حکومت وحدت ملی آغوش بزرگ دارد تا از همه جریان ها نمایندگی کند و هدف این است، تمام حکومتهای موازی در افغانستان ختم شود و این حکومت، حکومت کفایت و مسئولیت خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری، داکتر اشرف غنی احمد زی، رئیس جمهور منتخب امروز در جریان نشست خبری در حضور مردم گفت: ما تعهدات خود را در مقابل خداوند و ملت به همت مردم افغانستان عملی خواهیم کرد و بزرگترین افتخار ما این است که خادم مردم باشیم.
رئیس جمهور منتخب انتقال سیاسی را به مردم تبریک گفت و گفت در برابر هر رای مردم مسوول است و افزود به تعهدات جریان مبارزات انتخاباتی جامۀ عمل خواهد پوشانید.
داکتر احمد زی اظهار داشت که ملت بزرگ افغانستان از ما خدمت می خواهد و دولت وسیله صلح و ثبات و رفاه ملت بزرگ افغانستان است.
او تاکید نمود، ما مردم واحد هستیم، هیچ وقت شعار تجزیه و جدایی نداشته و نخواهیم داشت.
داکتر احمدزی مردم اضافه کرد:" فراموش نکنیم که این ملت تکمیل نیست تا زمانی که هر مهاجر افغانستان دوباره به آغوش افغانستان برگردد".
وی با بیان اینکه قانون اساسی را به طور کامل تطبیق خواهد کرد گفت: در گذشته از تطبیق قانون اساسی با صراحت وعده کرده بودم و بنابراین هر شش ماه از تطبیق آن به ملت افغانستان گزارش می دهم.
وی همچنین از ایجاد تعهد در نهادهای دولتی یاد کرده گفت: همه مردم خواهان اصلاحات گسترده است و از همه مهتر این است که تعهد مهم در نهادهای ما به وجود بیاید و حتما عملی خواهد شد.

به گفته احمد زی، در نیت و ارداه و تعهد ما شکی نیست، نیت ما اسلامی و ملی و اراده محکم داریم و و در قاطعیت ما کسی نباید شک داشته باشد، قاطعیت ما قاطعیت قانون خواهد بود و همیشه از هدایات شخصیتهای بزرگ ملی استفاده می کنیم.

او خاطرنشان ساخت: "ملت افغانستان بار عظیمی را به حکومت وحدت ملی انتقال داده است، در روز آخرت خداوند از وضعیت هر افغان از این حکومت سوال خواهد کرد، بنابراین امروز روزی است که ما به دربار خداوند سر تواضع را خم کرده و از خداوند امید پیروزی می خواهیم".

وی همچنین اضافه کرد: هر فرد افغانستان از امروز به بعد مشترکا مسئول خواهد بود و  باید برای آبادی کشور، آینده نگر شویم .
رئیس جمهور منتخب گفت که تفرقه در افغانستان جای ندارد و قانون اساسی، اساس حکومت داری و مبنای عمل حکومت خواهد بود و هر شش ماه به مردم از تطبیق قانون اساسی گزارش خواهند داد.
او در اخیر از ایجاد چارچوب همکاری مفید با منطقه و جهان خبر داده گفت: اقتصاد افغانستان را بنا می کنیم و نیز با دنیا و منطقه چارچوب همکاری مفید را خواهیم گذاشت.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement