کد خبر ۱۸۴۹۲۹
تاریخ انتشار: سه شنبه ۳۰ جَدْی ۱۳۹۳ ۱۶:۰۷

به کشورهای منطقه به

رييس جمهور کشور مي گويد که افغانستان به کشورهاي منطقه به ديده اعتماد مي نگرد، جنگ بر ما تحميل شده، اما اجازه نخواهيم داد، وطن نابود گردد.

رییس جمهور کشور می گوید که افغانستان به کشورهای منطقه به دیده اعتماد می نگرد، جنگ بر ما تحمیل شده، اما اجازه نخواهیم داد، وطن نابود گردد.
رییس جمهور غنی که در جلسه معرفی اعضای کابینه در مجلس نمایندگان اشتراک کرده بود، گفت: "همکاری منطقوی باعث ثبات پایدار در افغانستان می شود و جنگ بر ما تحمیل شده و راه حل نیست".
آقای غنی افزود: سیاست فعال خارجی حکومت وی موجب تجدید اطمینان دنیا به ویژه در راستای کمک به نیروهای امنیتی افغانستان شده است.
او تصریح کرد: " تمرکز ما روی روابط خارجی برای رسیدن افغانستان به ثبات دایمی است".
رییس جمهور خاطر نشان کرد: افغانستان به کشورهای منطقه با دیده اعتماد می بیند و "امریکا به درد ما نمی خورد".
آقای غنی برنامه ها و چالش های فراه راه حکومت اش را تشریح کرد و تاکید ورزید که ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه دولت، از بین بردن فاصله میان ارگ و مردم، همصدایی علمای دین و بزرگان قومی در حمایت از دولت کشور را از بحران نجات می دهد.
به گفته او، کشور با آزمایش های سیاسی، امنیتی و اقتصادی رو برو است و زمانی که قشر سیاسی متحدانه عمل کنند، این مشکلات حل خواهند شد.
رییس جمهور تاکید نمود که فرهنگ قراردادی را در کشور از بین خواهد برد تا همه شهروندان خود را صاحب افغانستان بدانند و در راستای پیشرفت کشور و رسیدن به صلح کمک کنند.
او فراموشی ولسوالی های سرحدی کشور را از مشکلات اصلی نا امنی ها در کشور خواند.
به گفته او، ۹۴ ولسوالی سرحدی در محور اصلی پالسی و استراتیژی دولت قرار دارد؛ زیرا دروازه های واقعی کابل، ولسوالی سرحدی است و تو جه به آن، کابل را مصوون تر خواهد کرد.
رییس جمهور غنی سهم جوانان را در کشور موثر یاد کرد و خاطر نشان کرد که جوانان افغانستان باید مهارت های شانرا با جوان قرن ۲۱ عیار کنند.
آقای غنی وضعیت اطفال را در کشور نیز بد خواند و افزود که کار اطفال در کشور به بردگی تبدیل شده و ۱.۷ میلیون طفل هنوز هم در افغانستان از رفتن به مکاتب محروم اند.
او مشارکت زنان را در حکومت توصیف کرد و گفت: پس از این در ادارات دولتی برای جلوگیری از آزار، اذیت و خشونت علیه زنان مکانیزم خاصی را در نظر گرفته است.
رییس جمهور، ایجاد مسکن را در کشور جز برنامه های اصلی حکومت اش یاد نمود و تاکید کرد که با توجه به مسکن، شهروندان خود را صاحب افغانستان می دانند.
به گفته او، در چند سال گذشته تاساسیات بزرگ نظامی در کشور ایجاد شده و نگهداری و استفاده از این تاسیسات می تواند افغانستان را به مرکز ثقل اقتصادی و ترانیزیتی در منطقه و جهان تبدیل کند.
او افغانستان را یک کشور وارداتی خواند و گفت که پس از این دولت به تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی ارجحیت می دهد و سیستم شهری را نیز جهت ارائه خدمات بهتر تنظیم می کند.
رییس جمهور تصریح کرد: در قسمت معادن عجله ندارد و نمی خواهد به خاطر کسری بودجه معادن را قربانی کند.
غنی با اشاره به ظهور داعش در کشور عنوان داشت: مساله اصلی ثبات در کشور تساوی همه در برابر قانون است، جنگ برما تحمیل شده و به هیچ کس اجازه نمی دهیم که افغانستان را به اشاره یک عراقی و سوری برباد دهد.
او برای ساختن برنامه زیربنایی ملی، اصول حکومت داری بهتر و ایجاد هماهنگی میان دولت و ملت، شش ماه فرصت خواست و بر سیستم پاسخگویی حکومت اش تاکید نمود.
رییس جمهور همچنین یاد آور شد که برای تطبیق پروژه های زیربنایی درکشور پس از این بودجه ملی سه ساله را به مجلس پیشنهاد می کند.
این در حالی است که حدود چهار ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی گذشته است و مردم به ویژه نمایندگان مجلس تا اکنون از کارکردهای این حکومت راضی نیستند.
هرچند امروز رییس جمهور بر تطبیق عملی برنامه های حکومت اش تاکید کرد اما دیده شود که او می تواند در آینده برنامه هایش را عملی کند یا خیر!؟

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement