کد خبر ۱۸۲۰۹۰
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۳ دَلو ۱۳۹۲ ۱۸:۱۹

کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش ن

امنيت مشکل بزرگي براي افراد ملکي و کارکنان خيريه در افغانستان به شمار مي رود. چنانکه حملات بدون تفکيک و عمليات نظامي زندگي افراد ملکي را متاثر ساخته و به طور کلي ناامني در سال ???? افزايش يافته است.

امنیت مشکل بزرگی برای افراد ملکی و کارکنان خیریه در افغانستان به شمار می رود. چنانکه حملات بدون تفکیک و عملیات نظامی زندگی افراد ملکی را متاثر ساخته  و به طور کلی ناامنی در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است.
 به گزارش خبرگزاری آوا، با وجود همه این  چالشها، کمیته بین المللی صلیب سرخ (آی سی آرسی) و جمعیت هلال احمر افغانی در تلاش است تا به مردم نیازمند کمک نماید و همواره بر  برقراری توازن تاکید می نماید.
گرهاردو پونتراندولفی، رئیس دفتر مرکزی آی سی آرسی در افغانستان، گفت:  نبود امنیت هنوز هم برای مردم یک موضوع نگران کننده به شمار می رود چنانکه ما در سال ۲۰۱۳ شاهد هیچ بهبودی نبودیم.
وی  افزود: به عنوان مثال، افراد ملکی در جنگها آسیب می ینند و اکثریت آنان قادر به دسترسی به مراقبتهای صحی نیستند.
اکثرا تسهیلات مراقبت های صحی مورد هدف قرار می گیرند و خدمات مخصوصا در ساحات دور افتاده مختل می شوند.
به گفته‏ی وی، اولویت کارهای فعلی آی سی آرسی در افغانستان نه تنها اینست که به افراد ملکی آسیبی نرسد بلکه باید طرفهای درگیر در منازعه بدانند و بپذیرند که مصوونیت و احترام کارمندان صحی، تاسیسات و وسایط نقلیه‌ی  صحی  از بیشترین اهمیت برخوردار است.
پونتراندولفی در ادامه با بیان اینکه ما باید حضور دراز مدت خود را در افغانستان به یاد داشته باشیم، گفت: ۳۰ سال است که ما در افغانستان کار می کنیم و تمام طرفهای درگیر در منازعه ما را می شناسند. هدف ما اینست تا زمانی که نیاز است، ما در افغانستان باقی بمانیم.
آقای پونتراندولفی تصریح کرد: هیچ جایی برای بی توجهی و خودستایی وجود ندارد، ما وظیفه داریم که به موثر ترین شیوه ممکن بدون آنکه زندگی همکاران خود یا شرکای کاری خود را در خطر بیاندازیم، وظایف هود را به انجام برسانیم.
وی افزود: بهبود وضعیت شکننده امنیتی در ماههای آینده ممکن به نظر نمی رسد. انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، خروج نیروهای بین المللی، احتمال کاهش کمک اعانه دهندگان، فقر و میزان بلند بیکاری از جمله عواملی است که در افغانستان باقی خواهد بود؛ و همچنان مسایل امنیتی؛ با در نظر داشت حمله اخیر بر رستوانت در کابل که بنظر می رسید افراد ملکی و خارجی ها در آن هدف قرار گرفته بودند.
آقای پونتراندولفی با ابراز نگرانی از آینده کشور گفت: وضعیت برای کارکنان بشری و مردم عادی نامطمئن است اما ما افغانستان را ترک نمی کنیم. با این وجود ما نیاز داریم تا توازن درستی میان خطرات و فعالیتهایمان ایجاد نماییم تا به مردم نیازمند تا حد ممکن نزدیک شویم.
در متن زیر به گوشه ای از فعالیت های کمیته بین المللی صلیب سرخ (آی سی آرسی) و کارمندان آن اشاره شده است که اینک از نظر می گذرد.
بطور خلاصه در سال ۲۰۱۳ کار مندان آی سی آرسی:
• ۴۹،۴۹۰ زندانی را بازدید نموده است، ۱،۴۴۱ تن آنها را برای بار اول ملاقات نموده است؛ و با ۳۰ زندانی رها شده کمک کرده است تا به خانه برگردند؛
• لباس، کمپل، وسایل حفظ الصحه و دیگر ضروریات را برای  ۲۹۰۰۰ تن زندانی در توقیف خانه های که آی سی آرسی از آنها بازدید نموده است توزیع نموده است؛
• اضافه از۸۹۰۰ تن مریض بشمول ۱۲۰۳ تن که اعضای بدن شان قطع شده بود در هفت مرکز بازتوانی فزیکی
 آی سی آرسی ثبت گردیده است؛
• برای اضافه از ۱۰،۶۰۰ تن در پروژه های پول نقد در بدل کار زمینه کار مساعد شده است؛
• برای اضافه از ۱۱،۴۶۰ خانواده که در اثر منازعه یا آفات طبیعی بیجا شده بودند بسته های مواد یکماهه توزیع گردیده است؛
• برای ۱۲،۵۰۰ تن حاملین اسلحه، مقامات سیاسی، بزرگان اجتماع، رهبران مذهبی، اعضای جوامع مدنی و کسانی که از کمک های آی سی آرسی مستفید میشوند در مورد کار و قیمومیت آی سی آرسی معلومات ارایه شده است؛
• به کمک خود به شفاخانه های میرویس و شبرغان ادامه داده است که این شفاخانه ها ۵۲۰۰۰ مریض داخل بستر و اضافه از ۲۶۴،۰۰۰ مریض های خارج بستر را معالجه کرده است. در حدود ۱۶،۲۵۳ عملیات در این دو شفاخانه انجام داده شده است؛
• سیستم های آبرسانی نصب و احیا شده است تا در مناطق شهری و روستایی به ۳۸۳،۰۰۰ تن آب پاک آشامیدنی مهیا گردد.
در مورد فعالیتهای آی سی آرسی بیشتر....
بازدید از توقیف خانه ها و اعادۀ ارتباطات خانوادگی
آی سی آرسی در ممالک مختلف جهان از اشخاص توقیف شده بازدید بعمل میاورد تا از وضعیت زندانها و رفتار با زندانیان نظارت نماید. آی سی آرسی در افغانستان از محابس مقامات افغان، قوای ایساف تحت رهبری ناتو و محابس تحت نظارت نیرو های امریکائی منظماً بازدید بعمل میارود. همچنان، آی سی آرسی با اعضای خانواده های از هم جداشدۀ ناشی از منازعات، کمک میکند تا با همدیگر در تماس بوده و سعی میکند تا اشخاص مفقودالاثر را رد یابی کند.
در سال ۲۰۱۳، کارمندان آی سی آرسی:
• از ۸۰ توقیف خانه، ۱۷۳ مرتبه بازدید بعمل آورده است که در این توقیفخانه ها ۴۹،۴۹۰ تن توقیف اند.
• تعداد ۳۰۵۳ شخص توقیف شده را بصورت انفرادی ملاقات نموده که به ارتباط منازعه یا امنیت توقیف شده بودند ازآن جمله ۱۴۴۱ تن آنها را برای بار اول ملاقات نموده است. 
• برای ۳۰ تن از زندانیان رها شده جهت بازگشت به خانه های شان، مصارف ترانسپورت را تادیه کرده است.
• اضافه از ۱۶۴۶۰ پیام صلیب سرخ  را جمع آوری و اضافه از ۱۵۵۰۰ پیام صلیب سرخ را عمدتاً در بین اشخاص توقیفی و خانواده های شان در همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی ، توزیع کرده است؛
• در محلات توقیف و دفاتر فرعی آی سی آرسی در کشور غرفه های تیلفون را نصب نموده است که از این طریق خانواده های افراد توقیف شده با عزیزانشان ۶۱۵۰ بار صحبت نموده است؛
• ۵۱۰۰ صحبت های ویدیو تیلفونی را میان خانواده ها و اقارب شان که در توقیف خانۀ ولایت پروان اند، راه انداخته اند؛
• ۹۶۳ قضیه دستگیری و ۱۸۵ درخواست ردیابی را از خارج کشور بدست آورده است که ۹۴۹ قضیه گرفتاری و ۱۴ مورد ردیابی حل گردیده است؛
• لباس، کمپل، وسایل حفظ الصحوی و دیگر ضروریات را برای تقریبا ۲۹۰۰۰ تن زندانی در توقیف خانه های که آی سی آرسی از آنها بازدید نموده است توزیع نموده است؛
• تسهیلات انتقال باقیمانده اجساد ۶۲۰ تن را که در مناطق جنگی کشته شده بودند، به خانواده هایشان فراهم نموده است. ۵ جسد ناشناس به حمایت آی سی آرسی بصورت موقت خاک سپرده شده است.
عرضۀ مراقبت های صحی
شفاخانه ۴۲۰ بستر میرویس کندهار به افراد مجروح و مریض خدمات طبی را تهیه میکند. آی سی آرسی به تهیه ادویه، سامان آلات طبی و وسایل مصرفی به شفاخانه ادامه داده و تهیه خدمات تشخیصی و بحرانی مانند جراحی، نسایی ولادی و معالجه اطفال یکجا با بسته اساسی خدمات شفاخانه یی وزارت صحت عامه افغانستان صورت گرفته است.
در مناطق شمالغرب افغانستان افراد مریض جهت تداوی به شفاخانه ۱۵۰ بستر شبرغان مراجعه میکنند که آی سی آرسی با این شفاخانه از طریق تهیه مواد طبی (ادویه و مواد مصرفی)، مواد غیر طبی (قرطاسیه، وسایل پاک کاری و رنگمالی شفاخانه)، مواد لوژستیکی (مواد سوخت و آکسیجن) و وسایل طبی کمک میکند. علاوه برآن، آی سی آرسی در قسمت حفظ و مراقبت، و ترمیم سامان آلات و راه اندازی ارزیابی ربعوار وسایل لابراتوار کمک می کند.
در سال ۲۰۱۳، هر دو شفاخانه میرویس و شبرغان اضافه از ۵۲۰۰۰ مریض را در بخش های جراحی، طبی و نسایی ولادی معالجه نموده است. بیشتر از ۲۶۴۰۰۰ تن مریضان خارج بستر در این سه بخش تداوی شده است. علاوتا، ۱۶۲۵۳ عملیات جراحی صورت گرفته است.
در سال ۲۰۱۳، کارمندان آی سی آرسی:
• برای تداوی اشخاص مجروح در جنگ ۵۲ بار در حالات اضطراری مواد طبی را به شفاخانه ها در سراسر کشور تهیه نموده است؛
• به ۴۴ کلینیک جمعیت هلال احمر افغانی و رضاکاران کمک های اولیه کمک های تخنیکی و مالی را فراهم نموده است تا مردم را در مناطق متاثر شده از جنگ تداوی کنند؛
• پروگرام آموزشی کمک های اولیه را برای ۲۷۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغان، پولیس محلی افغان، کارمندان وزارت صحت عامه و راننده گان تکسی که مجروحین را انتقال میدهند، فراهم کرده است.
• در شرق کشور به مراکز فرعی مراقبت های صحی  ماهوار مواد طبی و غیر طبی فراهم گردیده است.
۴۴ کلینیکی که آی سی آرسی به آنها کمک میکند در سال ۲۰۱۳ فعالیتهای ذیل را انجام داده است:
• مشوره های (او پی دی) نزدیک به ۹۹۰۰۰۰ تن
• نزدیک به ۴۷۸۰۰۰ تن واکسین گردیده است
نصب اعضای مصنوعی و خدمات بازتوانی فزیکی
از سال ۱۹۸۸ به اینسو، آی سی آرسی خدمات نصب اعضای مصنوعی و فعالیتهای ادغام مجدد افراد دارای معلولیت، قربانیان ماین ها و اشخاصی که مشکلات حرکی دارند، را انجام می دهد.
آی سی آرسی کار هفت مرکز بازتوانی فزیکی را در کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، گلبهار، فیض آباد و لشکرگاه بعهده دارد. آی سی آرسی همچنان خدمات مراقبت های  خانگی و عرضۀ کمک های صحی، اقتصادی و حمایت اجتماعی را برای خانواده های مریضان نخاع شوکی، فراهم میکند.
در سال ۲۰۱۳، کارمندان آی سی آرسی:
• اضافه از ۸۹۰۰ مریض جدید بشمول ۱۲۰۳ تن از اشخاص را که پاهای شان قطع بوده، ثبت نام کرده است.
• در حدود ۹۴۸۶۸ مریض  را کمک کرده اند.
• ۱۷۰۰۷ پاهای مصنوعی و وسایل حرکی را نصب کرده است.
• بیشتر از ۲۴۸۴۰۰ عملیۀ فزیوتراپی را انجام داده است.
• قرضه های کوچک را برای تقریباً ۶۸۳ مریض اعطا نموده تا به آنها کمک شود که تجارت های کوچک را خود شان آغاز نمایند.
• پروگرام های آموزشی مسلکی را برای ۱۴۴ مریض تهیه نموده ۶۳ تن در سال ۲۰۱۳ فارغ گردیده اند.
• ۷۷۰۶ بازدید داخل خانه را برای تداوی ۱۵۲۹ تن مریض نخاع شوکی، انجام داده است و خانواده هایشان را آموزش داده است.
توزیع مواد غذائی و کمکهای دیگر
درسال ۲۰۱۳، آی سی آرسی در همکاری با جمعیت هلال احمر افغانی، کمکهای غذایی و غیر غذایی را به اضافه از ۸۰۲۲۷ تن فراهم نموده است که در اثر منازعه یا آفات طبیعی بیجا شده بودند تا نیازمندیهای اساسی شان فراهم گردد.
جهت بهتر ساختن ساختارهای مانند کانالهای آبیاری، دیوارهای استنادی و دروازه های آب، آی سی آرسی و جمعیت هلال احمر افغانی برای مردم ۳۲۵ پروژه کار در بدل غذا و پول نقد را راه اندازی نموده است. بواسطه  تهیۀ این ساختار های حیاتی، خانواده ها میتوانند زمین های خود را بهتر نگهداری و کشت نمایند که این خود باعث افزایش محصولات تولیدی و عاید شان میگردد. بیشتر از ۱۰۰۰۰ تن اعضای خانواده های مستحق در این پروژه ها مصروف کار بودند که پول نقد یا مواد غذایی بدست آوردند که بدینگونه نیازمندیهایشان برآورده گردیده است.
علاوه بر این در عین مدت، در حدود ۱۲۰۰ خانواده ای که سرپرستی آنها را خانمها میکرد در ۲۴ قریه در شمال افغانستان وسایل مرغداری، مرغ (چوچه مرغ، دانه و وسایل دیگر) را بدست آورده و جهت پرورش بهتر آنها آموزش دیده اند. بدینگونه این خانمها خواهند توانست تا محصولات غذایی و عواید خود را تقویت نمایند.
در مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان، آی سی آرسی دهاقین مالدار را آموزش میدهد و آنها را تجهیز میکند تا مواشی صحتمند داشته باشند. جلسات آموزشی برای ۹۴۰ دهقان مالدار در مناطق روستایی راه اندازی شده است. همچنان هر دهقان یک بسته ای را بدست آورده است که حاوی مواد غذایی و تجهیزات اساسی بود. علاوتا، جهت بهبود صحت و محصولات مواشی، آی سی آرسی با ۷۴ دستیاروترنر کار می کند و به آنها بسته هایی را مهیا میسازد که حاوی دوا، سامان آلات دیگریست که میتوانند بواسطه ای آنها کرم مواشی و مریضی های دیگر آنها را در مناطق خود از بین ببرند. در سال ۲۰۱۳، مواشی مربوط اضافه از ۳۴۰۰۰ خانواده از دوای ضد کرم استفاده نموده است. 
بهبود خدمات تهیه آب و حفظ الصحه
انجنیران بخش آبرسانی آی سی آرسی  با مسئولین محلی آبرسانی افغانستان در مورد پروگرام های شهری و روستائی تهیه آب کار میکند و سطح آگاهی حفظ الصحه را در زندانها، مراکز توقیف و مراکز جوانان بهبود می بخشد.
در سال ۲۰۱۳، کارکنان آی سی آرسی:
• نصب / احیای سیستم های آبرسانی و حفر چاهها در مناطق شهری ولایات فاریاب، کندهار، ننگرهار و هرات منحیث بخش از تلاشها جهت تهیه آب آشامیدنی برای بیشتر از ۷۳۰۰۰ تن صورت گرفته است.
• دربخشی از مساعی جهت رسانیدن آب آشامیدنی برای تقریبا ۳۱۰۰۰۰ تن در ولایات پروان، بامیان، غزنی، کاپیسا، خوست، پنجشیر، ارزگان، هرات، بادغیس، فراه، ننگرهار، کندهار، هلمند ، کندز و بلخ پمپ های دستی آب نصب گردیده و در قسمت حفظ ومراقبت آنها به مردم آموزش داده شده است.
• جلسات حفظ الصحوی برای محافظان و توقیف شده گان در مناطق مرکزی، شرقی، غربی، جنوبی و شمالی راه اندازی  شده است که از آنجمله به ۲۵۸۰۰ تن نفع بردند.
• به کار بهبود آبرسانی و وضعیت حفظ الصحه برای ۱۷۰۰۰ محبوس در ۱۶ محبس، ادامه دارد
• به کار نوسازی شفاخانۀ ساحوی (۴۲۶ بستر) میرویس در کندهار، ادامه دارد.
بلند بردن سطح پذیرش قانون بین المللی بشردوستانه
یاددهانی به طرفین منازعه درمورد مکلفیت هایشان به اساس قانون بین المللی بشردوستانه جهت حمایت از افراد ملکی یک بخش اساسی فعالیت های نشراتی آی سی آرسی بوده تا همآهنگی با قانون بین المللی بشردوستانه را به سطح جهانی رشد دهد. همچنان، این کمیته آگاهی در مورد قانون بین المللی بشردوستانه رادر میان جامعه مدنی، ارگانهای دولتی و موسسات اکادمیکی گسترش می دهد.
در سال ۲۰۱۳، کارکنان آی سی آرسی:
• جلسات معلوماتی درمورد کار و قیمومیت آی سی آرسی به اضافه از ۱۲۵۰۰ تن اعضای جوامع مدنی، بزرگان اجتماع، اعضای شوراهای ولایتی، کارمندان موسسات غیر حکومتی، علمای دینی، مقامات سیاسی، افسران اردوی ملی، پولیس ملی، پولیس محلی، کارمندان امنیت ملی، مخالفین مسلح و مستفید شونده گان کمک های آی سی آرسی، براه انداخته شده است.
• به ۲۵۳ تن افسراردوی ملی کورسهای آموزش به آموزگاران در مورد آی اچ ال براه انداخته است.
• به ۹۲۰۰ تن از منسوبین اردوی ملی، پولیس ملی و محلی، ریاست امنیت ملی، مخالفین مسلح و کارمندان شرکت های امنیتی ۲۳۰ جلسه (دو ساعته) در مورد قانون بین المللی بشردوستانه براه انداخته شده است.
کار مشترک با جمعیت هلال احمر افغانی
آی سی آرسی کمک های تخنیکی و مالی را به جمعیت هلال احمر افغانی فراهم نموده تا این نهاد بتواند به مردم خدماتی را عرضه نموده و یک سلسله پروگرام ها را اجرا نماید.
در سال ۲۰۱۳، کارکنان آی سی آرسی:
• آی سی آرسی و جمعیت هلال احمر افغانی به اساس توافق کار مشترک در سال ۲۰۱۳ یک تعداد فعالیتها را مشترکا انجام دادند که ۹ پروژه را در بر گرفت.
• جمعیت هلال احمر افغانی در ۳۴ دفاتر مربوطه خود ۲۱۰۰۰ تن را منحیث رضا کار ثبت نموده و بیش از ۱۰۰۰ رضاکار را در ولایات خوست و پکتیا جهت اجرای فعالیتهای بشری استخدام نموده است.
نماینده گان وزارتخانه ها، نیروهای امنیتی افغان، لوی څارنوالی و انجمن شفاخانه های خصوصی در جلسه ای احترام و حمایت از نشان نهضت صلیب سرخ و هلال احمر شرکت کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement