کد خبر 175018
تاریخ انتشار: دوشنبه 1 جَوزا 139120:14

از کمک های جامعه جهانی در افغانستان سوء استفاده شده است

دولت مردان افغانستان در جريان ده سال گذشته نه تنها كه از وجود خارجي ها نتوانستند استفاده مطلوب را ببرند، بلكه از اين سرزمين به گونه ابزار سوء استفاده شده است.


بشیر بیژن آگاه امور سیاسی کشور می گوید که طی ده سال گذشته مقامات دولت افغانستان از کمک های جامعه جهانی سوء استفاده کرده و به نفع مردم غریب این کشور هیچ کاری صورت نگرفته است.
آقای بیژن، امضاي پيمان همكاري هاي دراز مدت میان دولت کابل و کشور های خارجی را درشرایط کنونی به نفع مردم و حکومت افغانستان دانسته می گوید: عقد این پیمان ها دايره ارتباطات دولت افغانستان را با جهان گسترش مي دهد.
وی با اشاره به نشست شيكاگو، نتايج و پيامد هاي آن برای مردم و دولت افغانستان گفت: بدون شك نمي توان بحث نشست شيكاگو را مجزا از مباحث نشست هاي قبلي در مورد افغانستان دانست، ولي ممكن است در عناوين این نشست چيزهاي متفاوتي نسبت به کنفرانس های دیگر وجود داشته باشد.
وي افزود: همه تعهداتي كه قرار است در نشست شيكاگو در رابطه به افغانستان از سوي اعضاي ناتو شود بر مي گردد به مديريت جانب افغاني، رهبري كشور که در رأس آن رييس جمهور قرار دارد در صورت عدم مديريت سالم و صادقانه همه و همه بيهوده خواهد بود.
به گفته بيژن، به يقين مي توان گفت كه در نشست شيكاگو، برخي از كشور ها به دلايل متعدد تعهداتي را در قبال افغانستان خواهند داشت، اما با تاسف بايد گفت كه جانب افغاني مثل برنامه هاي كه در نشست هاي قبلي در مورد افغانستان صورت گرفته مشت در هوا زده و به آن عمل نخواهد كرد.
وي با بيان اين كه افغانستان با مديريت سالم توانايي اين را دارد تا جامعه جهاني را متقاعد بسازد كه مواد مخدر و تروريزم از آدرس اين كشور(افغانستان) به كشورهاي ديگر صادر نشده است افزود: اين دو موضوع (قاچاق مواد مخدر و تروريزم) كار كشور هاي ديگر است نه افغانستان كه متاسفانه دولت به این موضع روشن کمتر پرداخته است.
بيژن با اشاره به نشست بن اول گفت: در این نشست مديريت دولت افغانستان، محوريت بحث جامعه جهانی را تشکیل داده بود و از سویی هم در طول بيشتر از ده سال اين كشور فرصت هاي زيادي را بدست آورد، اما بدليل عدم مديريت سالم، متعهد و صادقانه به نفع مردم کار نکرد.
وي تصريح كرد: در جریان بیشتر از ده سال به جز شماري افرادي مشخص كه در عين حال صاحب قدرت بودند از كمك هاي جامعه جهاني به نفع خود سوء استفاده كردند و از این كمك هابه نفع مردم وجامعه غریب استفاده نشد.
به باور این آگاه امور سیاسی، دولت افغانستان در عوض قرار گرفتن در كنار يك قدرت مثل امريكا بهتر است كه ارتباطات با كشورهاي مختلف كه به نحو با قضاياي افغانستان مرتبط هستند، داشته باشد.
وی گفت: دولت افغانستان بنا بر عدم داشتن استراتيژي ملي بيشتر چشم بسته عمل كرده و موضوع منطقه اي و فرامنطقه يي ندارد، اين يكي از عوامل مصيبت باري است كه متاسفانه در اثر عدم كفايت دولت موجوده بالاي مردم اين كشور به وجود آمده است.
بيژن گفت: متاسفانه دولت مردان افغانستان در جریان ده سال گذشته نه تنها كه از وجود خارجي ها نتوانستند استفاده مطلوب را ببرند، بلكه از اين سرزمين به گونه ابزار سوء استفاده شده است.
به عقده وی، دليل اين كه جنگ در جغرافياي افغانستان روز به روز وسعت پيدا مي كند، بي كفايتي و عدم استفاده درست دولت مردان ما از كشور هاي كمك كننده بوده است.

نظر شما

  • AvaAdvertisement

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

  • AvaAdvertisement